Laatst geüpdatet op maart 1, 2024

Bij het oprichten van een besloten vennootschap (BV) zijn er verschillende essentiële contracten die zorgvuldig moeten worden opgesteld en beheerd. Deze contracten zijn cruciaal voor de juridische structuur en het functioneren van de BV.

Ze dienen als fundament voor de interne en externe relaties van de onderneming en zijn belangrijk om de belangen van de eigenaren, bestuurders en andere betrokkenen te beschermen. Hieronder worden de meest cruciale contracten besproken die nodig zijn bij het oprichten van een BV.

Verhouding tussen jou en de BV vastleggen

Als je een BV opricht, word je meestal directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je eigen BV. Dat betekent dat je zowel werknemer als eigenaar bent van de BV. Je moet de verhouding tussen jou en de BV vastleggen in een contract. Je kan ook op basis van een overeenkomst van opdracht/management agreement werken voor je BV

Afhankelijk van de structuur van de BV moet je verschillende overeenkomsten afsluiten. Hieronder leggen we de verschillende situaties uit.

Arbeidsovereenkomst tussen DGA en eigen BV

De eerste mogelijkheid is om een arbeidsovereenkomst te sluiten tussen jou als DGA en je eigen BV. Dit is een normale arbeidsovereenkomst, waarin je afspraken maakt over je salaris, werktijden, vakantiedagen, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden.

Je bent dan in loondienst bij je eigen BV en je moet loonbelasting en sociale premies afdragen. Deze arbeidsovereenkomst kun je direct tussen jou als natuurlijk persoon en de BV afsluiten, maar ook met de tussenkomst van een holding.

Managementovereenkomst tussen holding en BV

Heb je naast de BV ook een persoonlijke holding opgericht? Dan sluit je een managementovereenkomst tussen jouw holding en de BV. De holding fungeert als BV die aandelen bezit in een of meer andere BV’s, die werkmaatschappijen worden genoemd.

Met een managementovereenkomst verplicht je de holding om bepaalde managementdiensten te verrichten voor de werkmaatschappij, zoals het besturen, adviseren en vertegenwoordigen van de werkmaatschappij. De holding ontvangt hiervoor een managementvergoeding vanuit de werk-BV.

In deze situatie ben je niet in loondienst bij je eigen BV, maar als zelfstandig ondernemer. Je moet dan wel in dienst zijn bij je holding door middel van een arbeidsovereenkomst tussen jou en de holding, en je moet jezelf een salaris betalen vanuit de holding en of je moet werkzaam zijn op basis van een managementovereenkomst voor je holding.

Waarom kiezen voor Ligo?

Starter

Voor ondernemers die de basis goed geregeld willen hebben

€120 per jaar

Meest populair

Business

Voor ondernemers met personeel

€299 per jaar

Je kent Ligo van

Onmisbare financiële contracten

Als je een BV opricht, moet je ook een aantal financiële contracten opstellen, die je helpen om je financiële zaken goed te regelen. Deze contracten zijn onmisbaar voor een BV of holding, omdat ze je beschermen tegen onnodige belastingen, boetes of conflicten. Hieronder bespreken we de meest essentiële financiële contracten die je nodig hebt voor het oprichten en besturen van een BV.

Brief verzoek verlaging DGA-salaris

Als DGA moet je een minimumsalaris ontvangen vanuit de BV, dat marktconform is voor je functie en werkzaamheden. Dit wordt het DGA-salaris of gebruikelijk loon genoemd. In 2024 is het minimumsalaris voor een DGA vastgesteld op € 56.000,- per jaar. Dit salaris moet je minimaal ontvangen, ook als je BV weinig of geen winst maakt.

Maar wat als je BV in financiële moeilijkheden verkeert of net is opgericht en nog geen omzet heeft? Dan kan het zijn dat je het DGA-salaris niet kunt betalen of dat je je BV in de schulden steekt. Gelukkig kun je in dat geval een verzoek indienen bij de Belastingdienst om je DGA-salaris te verlagen. Dit doe je door middel van een brief verzoek verlaging DGA-salaris.

Een brief verzoek verlaging DGA-salaris is een brief waarin je de Belastingdienst vraagt om je salaris te verlagen tot een lager bedrag, dat beter past bij de financiële situatie van je BV. Je moet in de brief uitleggen waarom je het DGA-salaris wilt verlagen, wat het nieuwe salaris wordt en voor welke periode je de verlaging wilt toepassen.

Rekening-courant overeenkomst

Een ander financieel contract dat je nodig hebt voor je BV of holding is een rekening-courant overeenkomst. Een rekening-courant is een rekening waarop je geld kunt storten of opnemen, zonder dat je telkens direct rente moet betalen.

In een rekening-courant overeenkomst maak je afspraken over het gebruik van de rekening-courant, zoals het maximale bedrag dat je mag lenen of uitlenen, de rente die je moet betalen of ontvangen, de aflossingstermijn en de zekerheden. Afhankelijk van de structuur van de onderneming kan dit op twee manieren geregeld worden.

Rekening-courant tussen DGA en eigen BV

De eerste mogelijkheid is om een rekening-courant te openen tussen jou als DGA en je eigen BV. Dit betekent dat je geld kunt lenen of uitlenen aan je BV, zonder dat je daarvoor een aparte leningsovereenkomst hoeft op te stellen.

Zo kun je bijvoorbeeld geld lenen van je BV om een privé-uitgave te doen, zoals het kopen van een auto of een huis. Andersom kun je ook geld uitlenen aan je BV om een zakelijke investering te doen, zoals het kopen van een machine of een voorraad. Je moet dan wel een rekening-courant overeenkomst opstellen, waarin je de voorwaarden van de lening vastlegt.

Rekening-courant tussen holding en BV

In geval van een BV met holdingstructuur, sluit je de rekening-courant overeenkomst tussen de holding en de BV. Dit is in principe niet anders dan dat je als DGA de overeenkomst sluit met de werk-BV.

Het enige verschil is dat je niet direct vanuit de werk-BV geld aan jezelf privé kunt uitlenen. Je sluit namelijk een rekening-courant overeenkomst tussen twee BV’s in plaats van tussen jou als natuurlijk persoon en de BV.

Het is daarentegen wel mogelijk om een rekening-courant overeenkomst te sluiten tussen jou als DGA en je holding, maar dit is niet verplicht. Je kunt dan wel indirect vanuit de werk-BV geld aan jezelf uitlenen voor een privé aankoop.

Elk bedrijf heeft een plan

BV met meerdere eigenaren? Vergeet de aandeelhoudersovereenkomst niet!

Als je een BV opricht met meerdere eigenaren, moet je ook een aandeelhoudersovereenkomst opstellen. Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst waarin je afspraken maakt met je mede-aandeelhouders over de rechten en plichten die je hebt als aandeelhouder van de BV.

Zo maak je afspraken over de verdeling van de winst, de zeggenschap over de BV, de overdracht van de aandelen, de geschillenbeslechting en een eventuele exit-strategie. De aandeelhoudersovereenkomst is een aanvulling op de statuten van de BV, die de basisregels bevatten voor de BV.

Hoewel een aandeelhoudersovereenkomst niet verplicht is, wordt het wel sterk aangeraden, omdat het je helpt om conflicten in de toekomst te voorkomen of op te lossen.

Voorkom dat je de nodige contracten voor je BV vergeet

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er een aantal contracten en juridische documenten die je nodig hebt voor het oprichten en het runnen van een BV of holding. Deze contracten zijn essentieel om je verhouding met je BV, je financiële zaken en je mede-aandeelhouders goed te regelen.

Maar hoe zorg je ervoor dat je geen contracten vergeet of dat je contracten up-to-date blijven? Dat kan een hele uitdaging zijn, zeker als je net start met een BV, meerdere BV’s hebt of als je bedrijf gaat groeien of veranderen. Gelukkig is er een oplossing: het Ligo Plan.

Het Ligo Plan is een applicatie die je helpt om je BV op te richten en te beheren. Hiermee heb je toegang tot alle essentiële contracten en overeenkomsten die je nodig hebt voor je BV of holding.

Vanuit een handig dashboard kun je deze contracten eenvoudig opstellen, ondertekenen en opslaan in je eigen digitale dossier. Je kunt ook reminders instellen voor contracten die verlopen of aangepast moeten worden.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)