Privacy policy

Dit is de privacy policy van Ligo B.V. (“Ligo”). Ligo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63699060. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe wij aan de gegevens komen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De informatie die wij verzamelen, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Ligo verzamelt en verwerkt deze gegevens enkel om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over je computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Ligo daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Bezoekersgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers geïdentificeerd worden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en te verbeteren. Op deze wijze kunnen wij onze diensten verbeteren.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat je niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren en verbeteren wij de website en diensten. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt.

Social media buttons

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Ligo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatig gebruik.

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt bij ons een verzoek indienen voor inzage tot jouw gegevens of tot wijziging van jouw gegevens indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast kun je ons op de hoogte stellen als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten. Stuur een email naar info@ligo.nl of bereik ons via het volgende adres:

Ligo
Weteringschans 165
1017 XD Amsterdam

Wijzigingen

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en verbeteren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Ligo adviseert je dan ook deze privacy policy regelmatig te raadplegen.

Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacy policy, dan kun je contact opnemen met Ligo door een email te sturen naar info@ligo.nl.