Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Je hebt een holdingstructuur opgezet en bent nu officieel je eigen onderneming gestart. Gefeliciteerd! De volgende stap is alle juridische documenten regelen voor de Belastingdienst.

Als startende ondernemer wil je niet direct gedoe krijgen, maar de praktijk leert dat veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) essentiële stappen vergeten.

Hierdoor kun je als DGA problemen bij de Belastingdienst krijgen. Om dit te voorkomen besteden wij in dit blogartikel aandacht aan één van de essentiële documenten voor de holdingstructuur: de managementovereenkomst.

Ben jij ook een van de ondernemers die deze overeenkomst vergeten is? Lees onderstaande informatie en voorkom gedoe met de Belastingdienst.

Ook interessant:

  1. DGA salaris, wat houdt het precies in?
  2. Wanneer word je gezien als DGA?
  3. Arbeidsovereenkomst DGA

Wat is een managementovereenkomst?

Maar wat is nu de managementovereenkomst? Wanneer moet ik deze overeenkomst opstellen? Deze overeenkomst dient gesloten te worden tussen jou als DGA, je persoonlijke holding en je werk-BV. Bij een holdingstructuur is het gebruikelijk dat jij als DGA de bestuurder bent van je persoonlijke holding en de holding op zijn beurt de bestuurder is van de werk-BV.

Echter, de persoonlijke holding kan in zijn hoedanigheid van bestuurder van de werk-BV geen daadwerkelijke managementtaken uitvoeren, aangezien het een onderneming is. Om dit op te lossen, leent jouw persoonlijke holding jou (de DGA) als manager uit aan de werk-BV onder de managementovereenkomst.

In deze constructie dien jij als manager van de werk-BV de managementtaken uit te voeren. Jouw persoonlijke holding ontvangt vervolgens een managementvergoeding voor de ‘opdracht’ van de werk-BV voor de werkzaamheden die jij verricht.

Al deze afspraken leg je vast met het opstellen van een managementovereenkomst. In de managementovereenkomst leg je verder ook andere zaken vast, zoals de precieze taken die de opdrachtnemer (de holding) en de manager (jij als DGA) dienen te vervullen, de hoogte van de managementvergoeding, de facturatie van de managementvergoeding en de duur en opzeggingstermijn van de overeenkomst.

Bij Ligo kan je de managementovereenkomst binnen een paar minuten eenvoudig online op maat maken. Met een Ligo Plan is dit gratis en krijg je bovendien onbeperkte toegang tot de Ligo database met meer dan 100+ contracten. In het Nederlands en in het Engels!

Managementovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst

Nu horen we je denken, waarom kan ik geen arbeidsovereenkomst hiervoor opstellen? Ben ik als manager niet in dienst van de werk-BV? Dit is inderdaad niet het geval. De relatie tussen de persoonlijke holding en de werk-BV is namelijk geen arbeidsverhouding, waarbij sprake is van een werkgever en werknemer.

De persoonlijke holding of de manager kan niet als werknemer van de werk-BV gezien worden. De relatie tussen partijen is een ‘overeenkomst van opdracht‘. De werk-BV geeft middels de managementovereenkomst ‘opdracht’ aan de persoonlijke holding om de managementtaken van de werk-BV uit te voeren.

Hierbij geldt dat de persoonlijke holding als opdrachtnemer zelfstandig is, niet onder het gezag staat van de werk-BV valt en naar eigen inzicht invulling mag geven aan de uitvoering van de opdracht, ofwel de uitvoering van de managementtaken.

Hier is dan ook geen sprake van ondergeschiktheid, wat wel het geval is bij een dienstverband. Een managementovereenkomst is om deze reden dan ook een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst. Dit betekent ook dat er ook geen loon wordt uitgekeerd, maar een managementvergoeding uitbetaald wordt door de werk-BV.

Download de gratis DGA gids en zie essentiële punten niet over het hoofd.

Is jouw managementovereenkomst een verkapte arbeidsovereenkomst?

Indien een DGA via zijn persoonlijke holding managementtaken uitvoert voor de werk-BV, is het goed om te waken dat de relatie met de werk-BV niet als een verkapt dienstverband wordt gezien door de Belastingdienst.

Indien er sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst heb je als werknemer namelijk bepaalde rechten en als werkgever bepaalde plichten.

Denk hierbij aan het afdragen van loonheffingen, het uitbetalen van vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming voor de werknemer. Een DGA die via zijn persoonlijke holding in dienst blijkt te zijn bij de werk-BV, zou op dergelijke wijze rechten kunnen krijgen in de werk-BV.

Dit zou bijvoorbeeld voor de vervelende situatie kunnen zorgen waar jouw werk-BV zich geconfronteerd ziet met naheffingen, doordat de bovenstaande kostenposten niet voldaan zijn in het verleden. Bij de start van een onderneming zal dit minder snel spelen. Echter, in een situatie waar er meerdere bestuurders zijn bij een werk-BV kan dit wel relevant zijn.

Op het moment dat de algemene vergadering de bestuurder besluit te ontslaan, kan deze bestuurder ontslagbescherming genieten als de rechter oordeelt dat er sprake was van een verkapt dienstverband. Dit voorkom je door een managementovereenkomst te sluiten, waarbij de opdrachtnemer vrijheid van handelen heeft voor de vervulling van zijn taken.

Voordelen managementovereenkomst

Met een managementovereenkomst en een holdingstructuur geniet je bepaalde fiscale voordelen.

Zo voorkom je met een holdingstructuur een dubbele belastingdruk, kun je overtollige vermogen uit je werk-BV veiligstellen in je holding, kun jij de holding gebruiken als spaarpotje voor je pensioenopbouw, bescherm je jezelf tegen vijandige overnames en draag je minder belasting af op het moment dat je de werk-BV besluit te verkopen.

Wil je graag meer lezen hierover? Eerder schreven wij al een blogartikel met alle informatie over de voordelen van een holdingstructuur.

Managementovereenkomst beëindigen

Ben je van plan om een managementovereenkomst te beëindigen? Dit kan gemakkelijk wanneer beide partijen met de beëindiging akkoord gaan. In de praktijk is het vaak dezelfde persoon die hierover beslist, aangezien het dezelfde persoon is die achter de holding en de werk-BV zit.

Is één van de partijen, de werk-BV of de bestuurder die via zijn holding managementtaken in de werk-BV uitvoert, het niet met de beëindiging eens? In de managementovereenkomst staat een bepaling die de wijze van beëindiging voorschrijft.

Bij de beëindiging van de managementovereenkomst komen veel juridische kwesties kijken. Het is goed om hier rekening mee te houden, zodat conflicten kunnen worden vermeden.

De ondernemingsrecht advocaten van Ligo staan te allen tijde voor je klaar om je hierbij te helpen. Spreek het Legal Support team aan via onze online chat rechts in de hoek van deze website. Zij staan altijd voor je klaar om je verder te helpen

Managementovereenkomst up-to-date?

Het is belangrijk dat je managementovereenkomst up-to-date is. Er vinden namelijk vaak wetswijzigingen plaats die van invloed kunnen zijn op de managementovereenkomst. Denk hierbij aan de VAR-DGA wet die niet meer geldig is sinds 1 mei 2016, deze is vervangen door de wet DBA.

Het is belangrijk dat je managementovereenkomst goed afgestemd is op de constante veranderingen. Bij Ligo ben je in ieder geval verzekerd van documenten die juridisch correct en helemaal up-to-date zijn.

Wat zijn de opties om een managementovereenkomst te regelen?

Als ondernemer heb je drie opties om je managementovereenkomst te regelen:

  1. Je kan een managementovereenkomst laten opstellen door een advocaat. Het voordeel van deze optie is dat je een goed contract krijgt dat is afgestemd op jouw situatie. Het nadeel is dat de kosten hoog zullen oplopen met een gemiddeld uurtarief van € 250.
  2. Je kan zelf een managementovereenkomst opstellen aan de hand van voorbeelden op het internet. Het voordeel van deze optie is dat dit geheel kosteloos kan. Het nadeel is dat dergelijk documenten vaak zeer onvolledig en verouderd zijn. Je bent niet verzekerd van een juridisch correcte managementovereenkomst en je bent veel tijd kwijt aan het opstellen van het document.
  3. Je kan je managementovereenkomst bij Ligo online op maat maken en downloaden. Als je jouw managementovereenkomst bij Ligo op maat maakt, ben je verzekerd van een juridisch correct document dat is afgestemd op jouw situatie. Binnen een paar minuten doorloop je een vragenlijst en download je vanuit je luie stoel een managementovereenkomst op maat. Voor klanten met een Ligo Plan is dit geheel gratis en anders betaal je een kleine prijs voor het document.

Heb je vragen over de managementovereenkomst? Of over een andere overeenkomst die je nodig hebt voor je holdingstructuur? Met een Ligo Plan kan je juridisch advies inwinnen bij onze specialistische advocaten en fiscalisten.

Geen zorgen over hoge uurtarieven, het is volledig kosteloos! Stuur ons een bericht in de chat, bel ons op 020-3031043 of stuur het Legal Care team  een mail naar support@ligo.nl.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)