Laatst geüpdatet op augustus 17, 2023

Het is wel degelijk mogelijk om een BV met meerdere aandeelhouders op te richten. Goede afspraken maken is daarbij uiteraard van groot belang. Het is belangrijk om afspraken te maken over de inbreng van kapitaal en de taakverdeling van de DGA’s.

Dergelijke afspraken dienen vervolgens opgenomen te worden in de statuten van de BV en de oprichtingsakte. In het geval van de oprichting van een BV met 2 personen, betekent dat iets meer werk voor de notaris.

Verdeling van zeggenschap in een BV met 2 personen

Met meerdere DGA’s in een BV moeten er afspraken worden gemaakt over de zeggenschap en de verdeling van de aandelen. Het is belangrijk om te beseffen dat ieder aandeel een stem geeft bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Je kunt ervoor kiezen om de aandelen gelijk te verdelen bij de oprichting van een BV met 2 personen. Maar als één van beiden meer kapitaal of kennis inbrengt, is een andere verdeling wellicht eerlijker.

Het is altijd mogelijk om het belang in een BV op een later moment aan te passen als daar aanleiding voor is. Zo kun je een BV ook op een later moment uitbreiden met een extra aandeelhouder of nieuwe aandelen uitgeven.

Ligo tip: het kan verstandig zijn om bij de oprichting van de BV te kiezen voor het uitgeven van 120 aandelen of een veelvoud hiervan. Dit getal is namelijk te delen door de getallen 1 t/m 6 waardoor je in de toekomst flexibel bent in geval van een nieuwe aandeelhouder.

Wie vertegenwoordigt de BV bij het nemen van besluiten?

Bij 2 of meer DGA’s in een BV moet er worden afgesproken wie het bedrijf vertegenwoordigt. Bij het aangaan van contracten en het nemen van besluiten moet er immers akkoord worden gegeven door iemand.

Soms is er sprake van een ‘stille vennoot’. Bijvoorbeeld de vader die aandeelhouder is in het bedrijf van zijn zoon maar zich niet met de dagelijkse leiding bemoeit. Je kunt er ook voor kiezen om beide bestuurders evenveel zeggenschap te geven.

In de praktijk zien we dat er regelmatig voor wordt gekozen om één DGA tekenbevoegdheid te geven. Het nadeel hiervan is dat de tweede vennoot dan minder zicht heeft op de lopende zaken.

Een andere mogelijkheid is om ervoor te kiezen dat beide DGA’s hun handtekening moeten zetten om overeenkomsten aan te gaan en/of besluiten te nemen. Dit kan echter ten koste gaan van de bedrijfsvoering in geval van onenigheid.

In theorie moet er dan voor iedere aankoop of andere ‘kleine’ handeling dubbele toestemming gegeven worden. Dat is voor het inkopen van een doosje balpennen meestal wat overdreven. Hiervoor kan een procuratiebesluit worden opgesteld.

  • In het procuratiebesluit wordt vastgelegd welke handelingen een DGA zelfstandig kan verrichten. Denk aan opdrachten of orders tot een bepaald maximum bedrag.
  • Ook een medewerker kan tot procuratiehouder worden benoemd. In grote bedrijven zien we dat het hoofd van de boekhouding of een personeelsadviseur hier meestal tot benoemd wordt.
  • Hierbij kan dan wel worden vastgelegd dat een bestuurder, eventueel met naam genoemd, moet meetekenen. Hierdoor blijft de bestuurder van de BV altijd eindverantwoordelijk.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst

Bij de start van een BV met meerdere DGA’s wordt een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. Dit gebeurt doorgaans door of in ieder geval in overleg met een notaris en/of advocaat. Hierin worden de bevoegdheden en andere afspraken vastgelegd.

In de aandeelhoudersovereenkomst wordt bijvoorbeeld opgenomen hoe de winst wordt verdeeld. Ook kun je hierin vastleggen hoe er met geschillen wordt omgegaan. Uiteraard kunnen deze afspraken indien nodig op een later moment worden aangepast.

Als je vragen hebt over het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst dan kan Ligo je daarbij uiteraard van dienst zijn. Het is zaak om de afspraken juridisch correct te formuleren, zodat deze maar voor één uitleg vatbaar zijn.

Alternatieven voor een BV oprichten met 2 personen

Naast een BV starten met 2 personen kun je ook kiezen voor een vennootschap onder firma of een coöperatie.

Afhankelijk van de situatie kan het soms voordelen hebben om niet voor een BV te kiezen. Bijvoorbeeld als de verwachte winst onder de € 150.000,- per jaar blijft.

Een adviseur van Ligo kan je de voordelen van een BV toelichten of je adviseren om toch voor een andere rechtsvorm te kiezen, bijvoorbeeld een VOF of eenmanszaak. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan de verschillen tussen een VOF en BV, of de verschillen tussen een eenmanszaak en BV.

Voor de oprichting van een vof hoef je niet naar de notaris. Daarnaast kun je gebruikmaken van fiscale regelingen, zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Direct online een BV oprichten?

Een BV oprichten is iets dat je niet zomaar op de een of andere dag regelt. Bedenk dat als het bedrijf eenmaal van start is gegaan, ook de (financiële) verplichtingen gaan lopen. Zonder goede afspraken is de kans groot dat er dingen misgaan.

Maak een afspraak met Ligo om je plannen voor te leggen. Het kan heel verhelderend zijn om met een ervaren jurist gedachten uit te wisselen over het oprichten van een BV met 2 personen.

Onze juristen kunnen je wijzen op de mogelijke risico’s en andere zaken waar je wellicht nog niet bij stil had gestaan. Het kan immers nooit kwaad om jezelf te laten informeren voordat je een besluit neemt.

Mocht je na het verhelderende gesprek met onze Ligo jurist de stap willen maken om een BV op te richten? Start dan vandaag nog met de oprichting van een nieuwe BV bij Ligo.

Je kunt bij ons geheel online een nieuwe BV oprichten waarbij je verzekerd bent van alle benodigde overeenkomsten en notariële aktes. Zo heb je direct contact met een notaris die de documenten digitaal opstelt en ondertekend.

Zodra alle benodigde documenten zijn opgesteld en gecontroleerd door onze advocaten, gaan we na akkoord voor je aan de slag. Vervolgens kan jouw nieuwe BV al binnen 5 dagen officieel zijn opgericht.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)