Laatst geüpdatet op augustus 17, 2023

Een management BV is een bijzonder soort besloten vennootschap. Normaal gesproken heeft een BV twee overlegorganen, namelijk de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AvA) en de Raad van Bestuur, kortweg het bestuur genoemd. Het bestuur van een BV bestaat meestal uit natuurlijke personen, maar ook BV’s kunnen bestuurders zijn van een andere BV.

Soms kan het voordelen hebben om een BV te laten fungeren als bestuurder van een andere BV. Voor dergelijke situaties kan er een management BV opgericht worden. Hoe dit precies werkt en wat de voordelen zijn, vertellen we je in dit artikel.

Wat is een management BV?

Een management BV wordt opgericht door één natuurlijk persoon. Deze is volledig eigenaar van de BV. Er kunnen dus geen mede-aandeelhouders zijn in de management BV.

De management BV sluit vervolgens een ‘Overeenkomst van Opdracht’ af met de BV waarin de dagelijkse werkzaamheden worden verricht. Dit wordt ook wel een managementovereenkomst genoemd.

Het doel van een management BV is het voeren van het management over de BV waarmee de overeenkomst is gesloten. De Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) van de management BV voert het dus het feitelijke management. De management BV ontvangt hiervoor een managementvergoeding.

Verschillende vormen van de management BV

Er bestaan verschillende vormen van de management BV. Al deze verschillende soorten management BV’s werken op basis van een ander soort structuur. Hieronder leggen we uit welke soorten er zijn en hoe ze opereren.

  • De privé management BV: een privé management BV komt tot stand wanneer een persoon die eerder in loondienst was, nu een managementovereenkomst aangaat met dezelfde werkgever. Met andere woorden, de persoon stapt over van een werknemersstatus naar het opereren als een management BV. In dit geval wordt de BV opgericht om het management van de activiteiten tussen de persoon en de werkgever te formaliseren.
  • De holding: Een holding als management BV is een bijzonder type management BV dat fungeert als aandeelhouder van de BV’s waarover zij het management voert. Dit betekent dat de holding BV de controlerende aandeelhouder is van andere BV’s en verantwoordelijk is voor het nemen van strategische beslissingen en het uitoefenen van managementtaken voor deze dochterondernemingen.
  • Interimmanagement BV: interimmanagement BV’s zijn BV’s die op tijdelijke basis diensten verlenen aan andere opdrachtgevers. Ze worden ingehuurd om specifieke projecten of taken uit te voeren binnen andere organisaties. Deze BV’s bieden flexibiliteit en expertise aan opdrachtgevers die behoefte hebben aan tijdelijke managementondersteuning.
  • De dienstenmanagement BV: dienstenmanagement BV’s worden opgericht om een onderneming voor eigen rekening en risico te voeren. Dit betekent dat de BV zelfstandig opereert en verantwoordelijk is voor het behalen van winst of het dragen van eventuele verliezen.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wat zijn de voordelen van een management BV?

Een management BV biedt enkele voordelen, en dan met name op financieel vlak. Echter biedt de management BV ook privaatrechtelijke voordelen.

De werkmaatschappij, de feitelijke onderneming dus, heeft voordeel omdat er voor de manager geen werkgeverslasten hoeven te worden afgedragen. Er wordt immers geen loon uitbetaald.

Ook draagt de BV geen pensioenpremie af. Deze premies zijn hoog en het gaat dus om een flink voordeel. Wel is het zo dat dit bedrag vaak onderdeel uitmaakt van de managementvergoeding.

Privaatrechtelijk heeft de BV het voordeel dat er geen personeelslid – lees: directeur – op de loonlijst staat en dus in dienst is. Dit betekent dat er geen arbeidsovereenkomst is.

Hierdoor is er geen sprake van doorbetaling bij vakantie of ziekte. Ook geldt er geen ontslagvergoeding of opzegtermijn bij ontslag. De CAO geldt evenmin voor de manager. Die ontvangt uitsluitend de managementvergoeding.

Wat zijn de nadelen van een management BV?

Wanneer een werknemer met zijn management BV in dienst treedt van een andere BV, dan is er geen sprake van arbeidsrechtelijke bescherming. Er is immers geen arbeidsovereenkomst. Hierdoor heb je als manager geen recht op ontslagvergoedingen, vakantiedagen of uitkering bij ziekte of verlof

Daarnaast werkt de manager via de management BV constructie feitelijk als zelfstandige. Het kan zijn dat de Belastingdienst betwist dat er sprake is van een verkapte loondienst. Bijvoorbeeld als de relatie meerdere jaren stand houdt. Dit kan tot gevolg hebben dat de manager een naheffing krijgt van de belasting die hiermee is ontlopen.

Er kan echter gebruikgemaakt worden van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Hiermee ben je als manager echter niet volledig gedekt, maar de werkgever daarentegen wel.

Hoe kun je een management BV oprichten?

Een management BV oprichten dient op dezelfde manier gedaan te worden als het oprichten van een normale BV. Hiervoor heb je een notaris nodig voor het opstellen van diverse notariële aktes.

De notaris zorgt er onder andere voor dat de statuten worden opgesteld en de notariële oprichtingsakte. Nadat deze is ondertekend, regelt de notaris ook de inschrijving van de BV in het Handelsregister bij de KvK.

Voor de statuten kun je zelf inbreng aanleveren. Dit kun je eventueel ook aan je accountant overlaten. Als alles vlot verloopt dan kan een Management BV binnen 2 weken worden ingeschreven en kun je aan de slag.

Advies over de management BV

Overweeg je om te gaan werken via een management BV dienstbetrekking? Vraag dan om vrijblijvend advies van Ligo. De overeenkomst die je van plan bent te ondertekenen kan door een ervaren jurist worden getoetst. Op die manier is de kans kleiner dat je akkoord gaat met voordelen die achteraf in je nadeel blijken te zijn.

Daarnaast ben je bij Ligo aan het juiste adres voor het oprichten van een management BV. Samen met onze juristen en de mogelijkheid om één op één contact te hebben met een notaris, kunnen we het gehele proces van oprichting volledig digitaal verzorgen.

In een aantal simpele stappen richt je binnen 5 werkdagen al een nieuwe BV op. Daarbij worden alle benodigde documenten opgesteld en gecontroleerd door onze juristen en advocaten. Zo weet je zeker dat de oprichting van jouw management BV juridisch in orde is.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)