Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023

In de razendsnelle wereld van ondernemerschap wordt de stem van de jeugd steeds luider gehoord. Maar wat als die jeugdige ambitie strekt naar het oprichten van een besloten vennootschap (BV)?

Een BV oprichten wordt interessant wanneer de winst minimaal € 150.000,- per jaar bedraagt. Voor het oprichten van een bedrijf gelden nou eenmaal wat regels, ongeacht de rechtsvorm.

Maar is er eigenlijk een minimum leeftijdsgrens verbonden aan het oprichten van een BV? Mag je bijvoorbeeld zomaar een BV oprichten als minderjarige? In dit artikel gaan we dergelijke zaken behandelen.

Steeds meer jonge ondernemers in Nederland

Steeds meer jongeren starten hun eigen bedrijf. Dit heeft onder andere te maken met de opkomst van internet en met name sociale media zoals Instagram, TikTok en Facebook.

Dat er voor het starten van een BV geen vast startkapitaal meer nodig is, speelt uiteraard ook een rol. Doordat de regels sterk zijn versoepeld, besluiten steeds meer minderjarigen om voor zichzelf te beginnen.

Een BV oprichten met gratis advies van de Ligo specialisten?

Meer dan 100.000+ ondernemers kozen voor de oplossing van Ligo

Handlichting

Als je nog geen 18 jaar bent, dan kun je een bedrijf starten. Er geldt namelijk geen minimumleeftijd voor het starten van een onderneming. Volgens informatie van de KvK is de jongste ondernemer in Nederland gestart op 9-jarige leeftijd.

Hiervoor heb je echter wel toestemming nodig van je ouders of verzorgers. Volgens de wet ben je namelijk nog niet ‘handelingsbekwaam’. Dat wil zeggen dat je nog niet zelfstandig overeenkomsten mag sluiten, zoals het afsluiten van een lening bij een bank.

Voor 16- en 17-jarigen geldt een aparte regeling. Als zij zelfstandig beslissingen willen nemen over hun bedrijf dan kan een zogenaamde handlichting worden aangevraagd. De kantonrechter beslist over de aanvraag voor handlichting.

Als de handlichting wordt toegekend, kunnen hier voorwaarden aan verbonden worden. Zo kan de kantonrechter bepalen dat je verplichtingen mag aangaan, maar tot een maximumbedrag. Deze voorwaarden zullen dan gelden totdat je 18 jaar wordt.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Voor de inschrijving van de BV bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet een ouder of verzorger aanwezig zijn, of een volmacht hebben afgegeven, tenzij er sprake is van een door de rechter goedgekeurde verklaring van handlichting.

Er geldt geen minimumleeftijd om een bedrijf op naam van een kind te zetten. Wel beoordeelt de KvK of het kind de werkzaamheden voor het bedrijf zelfstandig kan uitvoeren. Dit is namelijk een vereiste.

Ook moeten de werkzaamheden passen bij de leeftijd van het kind. Een minderjarige die een escortservice wil gaan runnen, om maar eens een extreem voorbeeld te geven, wordt afgekeurd.

Een eigen BV als minderjarige en de leerplicht

Ook al mag je een bedrijf starten als kind, de leerplicht blijft uiteraard wel gewoon van kracht. Een minderjarige ondernemer moet naar school totdat hij of zij 16 jaar is. Als je dan een diploma hebt op minimaal havo, vwo of mbo-2 niveau, mag je stoppen met school en vervalt de leerplicht.

Heb je geen diploma of een lagere opleiding afgerond, dan ben je leerplichtig tot je 18e of totdat je wel een diploma behaald hebt. Dit wordt de zogenaamde startkwalificatie genoemd. Als je tijdens de loop van een schooljaar 16 jaar oud wordt, dan dien je dit schooljaar verplicht af te maken.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Gevolgen voor kinderbijslag en studiefinanciering

Een bedrijf op naam van een kind zetten heeft ook gevolgen voor toeslagen. Zodra het kind minimaal een bepaald bedrag per kwartaal verdient, kan dit tot gevolg hebben dat de ouders minder of helemaal geen kinderbijslag meer krijgen.

Ook het kindgebonden budget wordt aangepast als het kind winst maakt met het bedrijf. Als je als minderjarige met een eigen onderneming gaat studeren, zal ook de winst uit het bedrijf worden meegewogen bij het toekennen van studiefinanciering.

Advies over het starten van een BV als minderjarige

Wil jij als minderjarige een bedrijf starten? Of wil je als ouder weten wat er komt kijken bij de eigen BV van je minderjarige zoon of dochter? Neem dan contact op met Ligo voor deskundig advies.

Het is verstandig om alle voor- en nadelen goed af te wegen voordat je de procedure in gang zet om als minderjarige een eigen BV te starten. Een andere optie is natuurlijk dat de ouders het bedrijf op hun naam starten en dat je zelf of je kind meewerkt in de zaak.

Zodra je ouder wordt kan het bedrijf alsnog op je eigen naam worden gezet. Als de ouders het bedrijf starten dan heb je als minderjarige niet de eindverantwoordelijkheid. De ouders blijven verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken, tenzij er een handlichting is afgegeven.

Neem contact op met Ligo voor het beste advies over het starten van een eigen bedrijf voor of door een minderjarige.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)