Laatst geüpdatet op maart 1, 2024

Het verlies van je aandeelhoudersregister kan diverse problemen opleveren, met name bij statutenwijzigingen of aandelenoverdrachten, waar het register nodig is voor notariële verificatie. Raak je het originele aandeelhoudersregister kwijt, dan zal er een vervangend register opgesteld moeten worden.

Wat is een aandeelhoudersregister?

Een aandeelhoudersregister is een document waarin belangrijke gegevens over de aandeelhouders van een BV en hun aandelen worden bijgehouden. Dit omvat namen, geboortedata, adressen van aandeelhouders, en informatie over hun aandelen, zoals het aantal en de specifieke kenmerken ervan.

Het aandeelhoudersregister is een wettelijk vereiste en speelt een cruciale rol bij transacties die betrekking hebben op aandelen, zoals overdrachten en statutenwijzigingen. Het correct bijhouden en up-to-date houden van dit register is daarom essentieel voor elke besloten vennootschap.

Wie is er verantwoordelijk voor het bijhouden van een aandeelhoudersregister?

Het bestuur van de BV is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een aandeelhoudersregister. Zij moeten zorgen dat alle informatie in het register actueel en correct is.

Dit betekent dat elke wijziging, zoals een aandelenoverdracht of wijziging in de gegevens van de aandeelhouders, tijdig moet worden bijgewerkt in het register.

Waarom heb je een aandeelhoudersregister nodig?

Een aandeelhoudersregister is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een nuttig document voor de BV en de aandeelhouders. Het aandeelhoudersregister is namelijk onmisbaar voor verschillende belangrijke bedrijfsprocessen. Zo wordt het bijvoorbeeld geraadpleegd bij de overdracht van aandelen, bij het uitgeven van nieuwe aandelen, en bij wijzigingen in de bedrijfsstatuten.

Daarnaast is het register essentieel voor de notaris bij de verificatie van eigendom en andere juridische zaken. Het verlies van dit register kan daarom aanzienlijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van een BV.

Elk bedrijf heeft een plan

Hoe kun je voorkomen dat je het aandeelhoudersregister kwijt raakt?

Je kunt voorkomen dat je het aandeelhoudersregister kwijt raakt door het goed te bewaren en bij te houden. Je kunt het register in een brandkast op het kantoor van de bv bewaren of digitaal opslaan in een beveiligde omgeving. Je kunt ook een gewaarmerkte kopie naar de notaris sturen of een online applicatie gebruiken om het register te beheren. Je moet er wel voor zorgen dat het register altijd actueel en correct is en dat je het regelmatig controleert.

Wat moet je doen als je het aandeelhoudersregister kwijt bent?

Als je het aandeelhoudersregister kwijt bent, is het zaak om zo snel mogelijk een vervangend aandeelhoudersregister op te stellen. Deze zal opgesteld moeten worden door een notaris.

Het bestuur van de besloten vennootschap moet hiervoor een verklaring ondertekenen. Hierin verklaren zij wie er op dat moment aandeelhouders zijn en of er eventuele bijzonderheden zijn, zoals pandrechten of vruchtgebruik.

Het helpt als je een kopie of scan van het laatst bijgewerkte register hebt, omdat dit als basis kan dienen voor het vervangende aandeelhoudersregister. Dit vervangende register is essentieel voor toekomstige transacties en juridische processen.

Wat zijn de risico’s of gevolgen van het kwijtraken van het aandeelhoudersregister?

Het kwijtraken van het aandeelhoudersregister kan verschillende risico’s of gevolgen hebben voor de bv en de aandeelhouders:

  • Het kan leiden tot onduidelijkheid of geschillen over de eigendom of zeggenschap van de aandelen.
  • Het kan problemen veroorzaken bij het overdragen of verkopen van de aandelen.
  • Het kan complicaties opleveren bij het aanvragen van financiering of subsidies.
  • Het kan boetes of naheffingen van de Belastingdienst of andere instanties tot gevolg hebben.
  • Het kan de reputatie of het vertrouwen van de BV schaden.

Het is daarom belangrijk om het aandeelhoudersregister goed te bewaren en bij te houden. Als je het register kwijt bent, kun je een notaris inschakelen om een vervangend register op te maken. Dit kan echter tijd en geld kosten.

Weigering medewerking aan het opstellen van vervangend aandeelhoudersregister

Er kunnen situaties ontstaan waarbij één of meer aandeelhouders weigeren mee te werken aan het opstellen van een vervangend aandeelhoudersregister. Dit kan een complexe situatie zijn, gezien de wettelijke verplichting om een correct en up-to-date register te onderhouden.

Als één of meerdere aandeelhouders weigert om mee te werken aan het opstellen van een vervangend aandeelhoudersregister, kun je de volgende stappen ondernemen:

  1. Stuur een aangetekende brief naar de aandeelhouder, waarin je uitlegt waarom je een vervangend aandeelhoudersregister nodig hebt, welke gegevens je van hem of haar nodig hebt, en wat de gevolgen zijn als hij of zij niet meewerkt. Geef de aandeelhouder een redelijke termijn om te reageren, bijvoorbeeld twee weken;
  2. Als de aandeelhouder niet reageert of blijft weigeren, kun je een beroep doen op de geschillenregeling in de statuten van de BV of de aandeelhoudersovereenkomst, als die er is. De geschillenregeling kan een procedure bevatten voor het oplossen van conflicten tussen de aandeelhouders, bijvoorbeeld door middel van mediation, arbitrage of bindend advies;
  3. Als er geen geschillenregeling is, of als deze niet tot een oplossing leidt, kun je een procedure starten bij de rechtbank. Je kunt de rechtbank vragen om de aandeelhouder te verplichten om mee te werken aan het opstellen van een vervangend aandeelhoudersregister, of om een dwangsom op te leggen voor elke dag dat de aandeelhouder in gebreke blijft.

Ligo tip: het is altijd beter om te proberen om een minnelijke regeling te treffen met de aandeelhouder, dan om een juridische strijd aan te gaan. Een juridische procedure kan namelijk veel tijd, geld en energie kosten, en de verhoudingen tussen de aandeelhouders verder verslechteren.

Elk bedrijf heeft een plan

Conclusie

Het behoud en correct bijhouden van het aandeelhoudersregister is van cruciaal belang voor elke BV. Dit register speelt een sleutelrol bij veel belangrijke bedrijfsbesluiten.

Mocht je het aandeelhoudersregister kwijtraken, dan is het zaak snel te handelen en een vervangend register op te laten stellen door een notaris. Het is raadzaam om altijd een kopie van het meest recent bijgewerkte register te bewaren.

Bij problemen of weigering van medewerking van aandeelhouders is professioneel juridisch advies essentieel. Zo waarborg je de juridische integriteit van je bedrijf en voorkom je toekomstige complicaties.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)