Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023

Het eigendom van een BV wordt verdeeld in aandelen. Alhoewel je alle aandelen van een BV in bezit kunt hebben, worden de meeste BV’s opgericht met meerdere personen.

Alle betrokkenen krijgen dan een deel van de aandelen in bezit en worden daarmee aandeelhouder in de BV. Afhankelijk van de hoeveelheid aandelen die je bezit, wordt er bepaald op welk deel van de winst je recht hebt.

Hoe werken aandelen in een BV?

Tijdens de oprichting van een BV bepaalt/bepalen de oprichter(s) hoeveel aandelen er worden uitgegeven en tegen welke waarde. Het totale aantal uitgegeven aandelen maal de nominale waarde per aandeel wordt het geplaatst aandelenkapitaal genoemd.

Alvorens de BV daadwerkelijk is opgericht dienen het aantal uit te geven aandelen en de nominale waarde per aandeel vastgelegd te worden in de statuten van de BV. Het is daarom raadzaam om hier zorgvuldig over na te denken, want het uitgeven van nieuwe aandelen op een later moment is wat lastiger.

Een BV oprichten met gratis advies van de Ligo specialisten?

Meer dan 100.000+ ondernemers kozen voor de oplossing van Ligo

Hoeveel aandelen heeft een BV?

Zoals gezegd wordt er bij de oprichting van de BV bepaald hoeveel aandelen er worden uitgegeven en tegen welke waarde. De oprichter(s) van een BV kunnen zelf bepalen hoeveel aandelen de BV heeft.

Maar wist je dat je het meest flexibel bent wanneer je 120 aandelen, of een veelvoud ervan, uitgeeft bij de oprichting van een BV? Het getal 120 is namelijk deelbaar door 1 t/m 6. Hierdoor ben je flexibel voor de toekomst, mochten er op een later moment extra aandeelhouders bij komen.

Mocht je nog een stapje verder willen gaan, dan kun je ervoor kiezen om 12.600 aandelen uit te geven bij de oprichting van de BV. 12.600 is namelijk het kleinste getal dat deelbaar is door 1 t/m 10 en 100.

Wat is de minimale nominale waarde van een aandeel in een BV?

De minimale nominale waarde van een aandeel in een BV is € 0,01. In theorie kun je dus al een BV starten met een aandelenkapitaal van € 0,01. Of dit verstandig is, is een andere kwestie, maar het is een mogelijkheid. Lees meer over het startkapitaal bij de oprichting van een BV.

Welke rechten hebben aandeelhouders van een BV?

Welke rechten een aandeelhouder van een BV heeft, hangt af van het soort aandelen dat ze hebben. In de basis hebben echter alle aandeelhouders recht op een deel van de winst en stemrecht.

De winst van de BV wordt verdeeld over alle aandelen in de BV. Heb je bijvoorbeeld 100 van de 400 aandelen in bezit, dan heb je recht op 25% van de winst en telt jouw stem voor een kwart van de stemmen mee in de AvA (Algemene vergadering van Aandeelhouders).

Daarnaast zijn er ook speciale soorten aandelen, zoals winst- en stemrechtloze aandelen. Met winstrechtloze aandelen, heb je als aandeelhouder geen recht op winst, maar wel recht om te stemmen in de AvA.

Voor stemrechtloze aandelen deel je wel mee in de winst, maar heb je geen stemrecht. Het is niet mogelijk om aandelen uit te geven die zowel geen stemrecht als geen winstrecht hebben.

Aandelen volstorten na oprichting van de BV

Op het moment dat de BV officieel is opgericht, dienen de aandeelhouders hun aandelen in de BV vol te storten tot de nominale waarde per aandeel. In de oprichtingsakte staat de aandelenverhouding omschreven, dus wie er aandelen bezit en hoeveel aandelen zij bezitten. Dit wordt ook wel het aandeelhoudersregister genoemd.

Aan de hand van de oprichtingsakte weet je als aandeelhouder hoeveel geld je moet inbrengen. Dit bedrag maak je over naar de zakelijke rekening van de BV. Dit noemen we ook wel het volstorten van aandelen.

Kan ik aandelen in een BV verkopen?

Aandelen in een BV kunnen worden verkocht. Dit wordt ook wel een aandelenoverdracht genoemd en de levering van de aandelen dient te gebeuren via een notariële akte. Zodra de verkoper, koper en notaris de akte hebben ondertekend, wordt de koper eigenaar van de aandelen.

Meestal bevatten de statuten van de BV een bepaling die bepaalt dat aandeelhouders niet zomaar hun aandelen mogen overdragen aan derden, maar bijvoorbeeld eerst moeten aanbieden aan de mede-aandeelhouders. Deze bepalingen worden de blokkeringsregeling genoemd en staan opgenomen in de statuten.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Moet ik belasting betalen als ik aandelen in een BV verkoop?

Of je belasting moet betalen bij de verkoop van aandelen hangt af van wie er in het bezit is van de aandelen. Aandelen kunnen namelijk in het bezit zijn van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, zoals een holding-BV.

Indien de aandelen in privé worden gehouden, maakt het nog uit of de aandelen in Box 2 of in Box 3 vallen. De aandelen vallen in Box 2 wanneer de aandeelhouder een belang heeft van 5% of meer in de BV.

Vallen de aandelen in Box 2? Dan wordt de opbrengst van de verkoop van de aandelen beschouwd als inkomsten uit aanmerkelijk belang. In 2023 betaal je 26,9% belasting over het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de vervreemdingsprijs.

Bezit een holding-BV aandelen in een onderneming, dan betalen zij (meestal) geen belasting over de verkoop van aandelen. Dit is het geval wanneer de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Wat is de deelnemingsvrijstelling?

Wanneer een holding-BV meer dan 5% van de aandelen in een werk-BV (werkmaatschappij) bezit, kan er aanspraak gemaakt worden op de deelnemingsvrijstelling.

De deelnemingsvrijstelling houdt in dat de holding-BV geen winstbelasting betaalt over de winsten die worden uitgekeerd vanuit de werk-BV. Hiermee wordt voorkomen dat winst belast wordt die al eerder is belast bij de dochteronderneming (de werk-BV).

Kan ik op een later moment nieuwe aandelen uitgeven?

Wil je op een later moment nieuwe investeerders aantrekken om het vermogen van de BV te verhogen? Dan kunnen er nieuwe aandelen worden uitgegeven. Dit wordt ook wel een aandelenemissie genoemd.

Hoeveel nieuwe aandelen er uit moeten worden gegeven, hangt af van hoeveel de nieuwe investeerder wil investeren in de BV. Stel de aandelen hebben een nominale waarde van € 50,- per aandeel en de investeerder wil € 10.000,- investeren, dan moeten er 200 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Er kan ook voor gekozen worden om minder aandelen uit te geven en het restant als agio op de uitgegeven aandelen te laten storten (agiostorting). Op die manier hoeven er minder nieuwe aandelen uitgegeven te worden waardoor de aandeelhouders minder verwateren en de stemverhoudingen in de AvA minder worden beïnvloed.

Een uitgifte van nieuwe aandelen, of aandelenemissie, dient altijd voldaan te worden via een notariële akte. Hiervoor heb je dus een notaris nodig.

Wat kan Ligo voor jou betekenen?

Of je nu een geheel nieuwe BV wilt oprichten, een uitgifte van aandelen wilt doen of een statutaire wijziging wilt doorvoeren, de juristen, advocaten en notarissen van Ligo staan voor je klaar.

Bij Ligo kun je een BV volledig online oprichten. Hiervoor vul je een vragenlijst in, lever je de nodige documenten aan en geef je vervolgens online toestemming. Vervolgens wordt de BV binnen 5 werkdagen opgericht.

Daarnaast is het ook mogelijk om juridische documenten op maat op te laten stellen door onze notarissen en juristen. Zij kunnen je helpen bij een uitgifte van aandelen, een aandelenoverdracht of een statutenwijziging.

Kortom, bij Ligo ben je aan het juiste adres voor al jouw juridische en notariële zaken met betrekking tot het oprichten van een BV. En dat alles kan geheel online en tegen een scherp tarief. Ontdek het zelf en richt vandaag nog een nieuwe BV op via Ligo!

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)