Laatst geüpdated op maart 22, 2024 door Wendy Bogers

Heb jij hulp nodig bij het opzetten van jouw BV? Ligo kan je daarbij helpen. Klik op de knop als je via Ligo je BV op wil richten.

Ook interessant:

  1. BV oprichten zonder hoog DGA salaris
  2. BV starten: een stappenplan
  3. Richt je BV op

To Do #1: de aandeelhoudersovereenkomst

Een BV opzetten doe je soms alleen, maar soms ook met meerdere aandeelhouders. Als dat laatste het geval is, dan is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten. Dit is de eerste To Do bij het opzetten van een BV. Je sluit deze overeenkomst om onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders vast te leggen. Wat als er een conflict tussen de aandeelhouders ontstaat? Of wat als iemand langdurig ziek wordt? Of wat nu als een derde partij een bod doet op een (groot) deel van de aandelen?

Er kunnen allerlei situaties ontstaan die niet zijn geregeld in de wet of in de statuten van de BV. Deze zaken regel je allemaal in de aandeelhoudersovereenkomst, zodat langlopende, dure procedures voorkomen kunnen worden. Zodra de samenstelling van de groep aandeelhouders verandert wordt ook de aandeelhoudersovereenkomst aangepast.

Richt jouw BV op vanaf €299

Ligo is je partner in legal. Naast je BV, helpen we je met je overige juridische zaken.

Een aandeelhoudersovereenkomst kan namelijk makkelijk aangevuld of gewijzigd worden zonder dat de notaris eraan te pas komt, in tegenstelling tot de statuten van een onderneming. De statuten regelen in beginsel de basisafspraken, de aandeelhoudersovereenkomst regelt de specifieke afspraken.

De aandeelhoudersovereenkomst is niet openbaar, waardoor de afspraken die erin zijn vastgelegd vertrouwelijk zijn. Dit is niet zo bij de statuten: deze zijn wél openbaar. Om bovenstaande redenen is het belangrijk om een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten bij het opzetten van een BV. Bij Ligo sluit je gemakkelijk een aandeelhoudersovereenkomst af!

Maak je aandeelhoudersovereenkomst

Wat staat er in de aandeelhoudersovereenkomst?

Ga je een BV opzetten met meerdere aandeelhouders, dan moet je goed kijken naar de bepalingen die je opneemt in de aandeelhoudersovereenkomst. Er is namelijk nooit een standaard aandeelhoudersovereenkomst dat voor elk bedrijf gebruikt kan worden. Het verschilt per onderneming wat er in de aandeelhoudersovereenkomst geregeld moet worden.

De volgende bepalingen kunnen onder andere in deze overeenkomst opgenomen worden:

  1. De besluitvorming van het bestuur
  2. Deadlock
  3. Lockup
  4. Tag along & drag along
  5. Uitgifte aandelen
  6. Non-concurrentiebeding
  7. Geheimhouding

Er staan in deze lijst een paar bepalingen die misschien niet bekend voorkomen. Je hebt bijvoorbeeld een deadlock-bepaling nodig wanneer er twee aandeelhouders zijn met evenveel aandelen, die samen geen besluit kunnen nemen.

Soms stemt de ene aandeelhouder namelijk voor en de andere aandeelhouder tegen een besluit. In zo’n geval kun je afspreken dat een derde ook mag meebeslissen over een besluit. Zo kan je een mogelijk conflict voorkomen.

Verder is een lock up bepaling handig om vast te leggen. Dit houdt in dat je een periode vastlegt waarin een aandeelhouder zijn aandelen niet mag verkopen.

Tenslotte zijn een drag along en tag along bepaling ook van waarde bij het opzetten van jouw BV. Dit is vooral van belang bij de verkoop van aandelen. Drag along betekent dat je het recht hebt als een aandeelhouder met veel aandelen om aandeelhouders met weinig aandelen mee kan laten doen als de onderneming aandelen verkoopt.

Je “sleept” (to drag) als het ware zo’n kleinere aandeelhouder mee in een verkoop. Tag along betekent dat als een aandeelhouder met weinig aandelen zijn aandelen verkoopt, een meerderheidsaandeelhouder het recht heeft om zijn aandelen met die kleinere aandeelhouder mee te verkopen.

Je neemt algemene en specifieke bepalingen op in de aandeelhoudersovereenkomst zodat ze de samenwerking tussen de aandeelhouders vergemakkelijken. Geschillen en niet duidelijk gemaakte afspraken tussen aandeelhouders kunnen de gang van zaken van de BV namelijk flink in gevaar brengen. Overleg bij het opstellen van deze overeenkomst goed met je mede-aandeelhouders.

To Do #2: de managementovereenkomst

Ga je een BV opzetten met een holdingstructuur? Dan heb je een managementovereenkomst nodig, anders krijg je de Belastingdienst achter je aan. Bij deze managementovereenkomst stel je een overeenkomst op tussen jezelf als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA), de persoonlijke holding en de werk-BV.

De holding is de bestuurder van de werk-BV, waarbij de DGA bestuurder is van de holding. In de praktijk zie je bij een holdingstructuur dat de DGA een managementovereenkomst vaak vergeet.

De Belastingdienst ziet het dienstverband tussen jou, de holding en de werk-BV als een soort arbeidsovereenkomst. Je bent in dat geval veel meer geld kwijt aan de fiscus dan wanneer je een managementovereenkomst afsluit.

In de managementovereenkomst zorg je ervoor dat afspraken omtrent het management worden vastgelegd tussen de werk-BV en jezelf. Jij als DGA bent namelijk manager van de werk-BV: je bent als het ware uitgeleend door de holding aan de werk-BV. Afspraken tussen de werk-BV en de manager moeten schriftelijk worden vastgelegd, omdat de manager zich moet houden aan regels, reglementen en statuten.

Een BV oprichten met gratis advies van de Ligo specialisten?

Meer dan 100.000+ ondernemers kozen voor de oplossing van Ligo

Wat staat er in de managementovereenkomst?

In een managementovereenkomst is de holding de opdrachtnemer en jij als DGA de manager. De opdrachtgever is in dit geval de werk-BV. In de managementovereenkomst kunnen veel zaken worden geregeld, waaronder de omschrijving van de opdracht, de rechten en verplichtingen van de opdrachtnemer en de manager, de vergoeding van de manager, een non-concurrentiebeding en boeteclausule.

Waarom heb je deze bepalingen nodig? Zonder de juiste bepalingen kan de managementovereenkomst als een verkapte arbeidsovereenkomst gezien worden. Je bent dan verplicht om loonheffing aan de Belastingdienst af te dragen, om vakantiegeld te betalen en betaald verlof te verlenen.

Dit wil je voorkomen, omdat het je veel geld kan kosten. Daarom dien je een managementovereenkomst te sluiten. Dit kan binnen enkele minuten bij Ligo.

Maak je managementovereenkomst

To Do #3: de arbeidsovereenkomst DGA

Bij het opzetten van een BV ben je automatisch de eigenaar. Je bent echter niet meteen DGA. Als je een aanmerkelijk belang (> 5%) in aandelen hebt van een BV, ben je een DGA. Je bent dan werkgever en werknemer van jouw BV: je bent dus in dienst bij jezelf. Omdat je werknemer bent moet je een arbeidsovereenkomst opstellen.

Is het niet een beetje raar om afspraken met jezelf te maken? Het klinkt inderdaad gek, maar het is wel nodig. In de arbeidsovereenkomst DGA wordt bijvoorbeeld het loon van de DGA geregeld, maar ook wat er moet gebeuren als de werk-BV niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

Een voorbeeld: stel je voor dat jouw BV failliet gaat, en er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen jou en de BV. Het loon dat aan jou is betaald wordt dan gezien als onverschuldigde betaling. Het loon is namelijk zonder rechtsgrond – de arbeidsovereenkomst – uitgekeerd. Je dient het ontvangen loon dan terug te betalen aan de de BV. Dit is erg onvoordelig voor jou als DGA!

Daarnaast is een arbeidsovereenkomst DGA belangrijk in verband met de Belastingdienst. Het loon of de beloning die je als DGA ontvangt, kan namelijk wantrouwen opwekken bij de Belastingdienst. Als zoiets gebeurt, kan je de arbeidsovereenkomst DGA aan ze laten zien. De Belastingdienst kan dan zien dat jouw loon of beloning gewoon rechtvaardig is. Zo kom je niet in de problemen!

Verder omvat de arbeidsovereenkomst DGA algemene bepalingen, zoals het aantal vakantiedagen, een geheimhoudingsbeding, een relatiebeding, een onkostenvergoeding en wat voor verzekeringen de werknemer heeft. Het is dus zeker belangrijk om deze arbeidsovereenkomst af te sluiten! Dat kan heel gemakkelijk bij Ligo. Klik hier voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst DGA!

Maak je arbeidsovereenkomst DGA

To Do #4: brief met verzoek tot salarisverlaging van de DGA

Zoals bij de arbeidsovereenkomst DGA al is besproken, regelt deze overeenkomst het loon van de DGA. Weet dat dit loon minimaal €56.000 per jaar moet bedragen. Waarom is dat dan zo? De Belastingdienst heeft deze regel bedacht om ervoor te zorgen dat een DGA niet eerst dividend uitkeert voordat er tenminste €56.000 aan loon per jaar is uitbetaald. Het uitkeren van dividend wordt namelijk veel lager belast dan het salaris.

Vind je de hoogte van dit loon (een beetje) te hoog? Goed nieuws! Je kunt de Belastingdienst via een brief verzoeken tot een salarisverlaging van de DGA. Voor startende ondernemingen is een bedrag van €56.000 vaak veel te hoog, omdat je bij het starten van je onderneming weinig inkomsten zal hebben.

In deze brief geef je aan dat het beoogde bedrijfsresultaat voorlopig geen ruimte biedt om te voldoen aan de eis van het uitbetalen van het minimum DGA-salaris. Daarbij neem je verder ook de prognose van de BV op in de brief aan de Belastingdienst.

Ligo-tip: Vergeet overigens niet de hoogte van het DGA salaris niet weer te verhogen, zodra je inkomsten omhoog gaan! Ligo kan je makkelijk helpen met het opstellen van deze brief.

Maak je brief salarisverlaging DGA

To Do #5: Rekening-courant overeenkomst DGA

Wil je een BV opzetten en ga je waarschijnlijk vaak kleine bedragen aan de BV voorschieten en andersom? Dan is een rekening-courant overeenkomst handig om op te stellen. De BV betaalt bijvoorbeeld een persoonlijke rekening van jou als DGA en vervolgens betaal jij dat bedrag later weer terug aan de BV.

Andersom kan dit ook: jij betaalt als DGA een rekening van de BV, waarna je het geld later weer terug krijgt. Met de rekening-courant overeenkomst leg je schriftelijk vast dat alle geldvordering en geldschulden die de DGA en de BV over en weer op elkaar hebben automatisch worden verrekend. Dit is vooral belangrijk voor de Belastingdienst.

Over het saldo op de rekening-courant rekening wordt geen rente berekend, indien het saldo onder de €17.500 ligt. Komt het saldo wel boven €17.500 uit, dan moet er een (zakelijke) rente over berekend worden. Dit percentage kun je dan vastleggen in de rekening-courant overeenkomst.

In de overeenkomst wordt verder de duur van de overeenkomst, het maximum bedrag voor de rekening-courant verhouding en de opeisbaarheid van vorderingen en schulden vastgelegd.

Ligo-tip: let erop dat het hier gaat om het voorschieten van relatief kleine bedragen en niet om grote bedragen met een lange looptijd!

Download de gratis DGA gids en zie essentiële punten niet over het hoofd.

Ga je een BV opzetten, maar wil je hier graag hulp bij?

Lang niet iedereen die overgaat tot een BV opzetten heeft juridische kennis. Wil je al je beschikbare tijd in je BV stoppen in plaats van uren aan werk kwijt te zijn aan juridische maatregelen? Geen paniek, Ligo is er om jou hierbij te helpen! Je kunt bij Ligo al je vragen kwijt in de chat of aan de telefoon.

Als member heb je zelfs onbeperkt toegang tot telefonisch advies van onze specialistische advocaten, fiscalisten en notarissen. Ook kun je onbeperkt contracten downloaden, waardoor je minder tijd én geld kwijt bent aan dure juridische benodigdheden.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)