Laatst geüpdatet op maart 22, 2024

Voor Directeur-Grootaandeelhouders, afgekort als DGA’s, zijn er ook een aantal belangrijke mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Zo geldt de WKR ook voor de DGA, die in dienst is van zijn eigen BV of holding. Dit wordt nogal eens vergeten. In dit artikel lees je wat de WKR inhoudt voor de DGA, welke voordelen er zijn, waar je goed op moet letten, en hoe je jezelf als DGA een mooi geldbedrag kan uitkeren zonder belasting te betalen.

Wat is de werkkostenregeling (WKR)?

De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling waar werkgevers gebruik van kunnen maken om aan hun werknemers een onbelaste vergoeding uit te keren. Dit hoeft niet direct werkgerelateerd te zijn. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • jaarlijkse bonus in geld
 • kerstpakket
 • bedrijfsuitje
 • bedrijfsfitness
 • telefoon of laptop van het werk
 • vergoeding voor thuiswerken

Kosten die gemaakt worden voor deze vergoedingen kunnen onbelast worden verstrekt dankzij de WKR.

Het bedrag dat je jaarlijks mag uitgeven aan vergoedingen, wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. Vanwege corona is de vrije ruimte in 2023 erg hoog, namelijk 3% over de eerste € 400.000,- van de loonsom en 1,18% over alles boven de € 400.000,-.

De 3% is voor DGA’s belangrijk, want jouw salaris uit je holding zal niet snel boven de € 400.000,- uitkomen. De 3% voor 2023 is best veel, dus maak er dit jaar gebruik van want volgend jaar zal het weer lager zijn.

Nog een belangrijk weetje: Als je meer dan de vrije ruimte uitgeeft, betaal je 80% eindheffing over het overschot. Dit kan het geval zijn wanneer de werkgever meer geld uitgeeft aan bijvoorbeeld kerstpakketten of andere vergoedingen aan werknemers dan dat er vrije ruimte is. Over het bedrag dat buiten de vrije ruimte valt, betaalt de werkgever 80% belasting.

Download de gratis DGA gids en zie essentiële punten niet over het hoofd.

Wat valt er onder de WKR?

Binnen de WKR zijn er drie categorieën van vergoedingen:

 • Gerichte vrijstellingen: dit zijn vergoedingen die vrijgesteld zijn van loonbelasting, zoals reiskosten, studiekosten, maaltijden bij overwerk en zakelijke telefoonkosten. Deze kosten zullen niet worden afgetrokken van de vrije ruimte en mag je altijd vergoeden zonder hier belasting over te betalen.
 • Nihilwaarderingen: nihilwaarderingen zijn vergoedingen die op nihil worden gewaardeerd. Omdat ze op € 0,- gewaardeerd worden, betaal je er ook geen belasting over. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld een laptop, telefoon, een OV-kaart, koffie, werkkleding, en arbovoorzieningen. Alle vergoedingen die vallen onder de categorie nihilwaarderingen mogen altijd onbelast verstrekt worden en worden ook niet afgetrokken van de vrije ruimte.
 • Overige vergoedingen en verstrekkingen: dit zijn vergoedingen zoals kerstpakketten, personeelsuitjes, fietsen van de zaak en bonussen. Deze vergoedingen vallen wél onder de vrije ruimte. Dit is de categorie waar we hier meer over gaan vertellen.

Wat is de hoogte van de vrije ruimte in de werkkostenregeling?

De Belastingdienst kijkt elk jaar naar de hoogte van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Door de jaren heen zijn deze percentages wisselend.

Hieronder vind je een overzicht van de percentages voor de werkkostenregeling, zowel voor het jaar 2023 als de voorspelling voor 2024, op basis van de totale loonsom van jouw bedrijf.

Om de totale loonsom uit te rekenen, tel je alle salarissen van werknemers uit je bedrijf bij elkaar op. Dat is de totale loonsom. Als jij DGA bent en een holding hebt, is dit vaak alleen jouw salaris.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Tot € 400.000
1,2% van de totale loonsom
1,2% van de totale loonsom
3% van de totale loonsom
3% van de totale loonsom
1,7% van de totale loonsom
3% van de totale loonsom
1,92% van de totale loonsom
Vanaf € 400.000
1,2% van de totale loonsom
1,2% van de totale loonsom
1,2% van de totale loonsom
1,18% van de totale loonsom
1,18% van de totale loonsom
1,18% van de totale loonsom
1,18% van de totale loonsom

Welke mogelijkheden heb je om gebruik te maken van de WKR als DGA?

Als DGA ben je in dienst van een holding of een BV. Je bent dus werknemer en hierdoor kun je als DGA ook gebruikmaken van de WKR. Er zijn twee mogelijkheden die we hieronder toelichten, inclusief handige rekenvoorbeelden.

1. Vrije ruimte binnen de WKR biedt mogelijkheid voor vergoeding

Als DGA van een holding of BV kun je jezelf vergoedingen uitkeren die binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen. Zoals we gezien hebben, is de vrije ruimte in 2023 3%.

Wil jij als DGA jezelf een mooie bonus uitkeren aan het einde van het jaar? Let er dan op dat de Belastingdienst een bedrag van maximaal € 2.400,- per jaar ‘gebruikelijk’ vindt.

Keer je meer dan € 2.400,- uit? Dan is er een kans dat je over het bedrag daarboven 80% eindheffing moet betalen. Die 80% heffing klinkt misschien hoog, maar in sommige gevallen kan het alsnog gunstig uitpakken.

We hebben hier een rekenvoorbeeld voor je om het duidelijker te maken. Ook laten we je zien waarom het ooit voordeliger kan zijn om over een gedeelte van de vergoeding 80% eindheffing te betalen in plaats van het betalen van loon.

Rekenvoorbeeld uitbetaling regulier loon (2023), zonder WKR:

Over het gewone loon tot en met € 73.031,- betaal je in 2023 36,93% loonheffing. Stel, je verdient als DGA het gebruikelijke DGA salaris van € 51.000,- in 2023 en je wil jezelf een bonus van € 2.400,- geven. Dit is dan wat jouw BV of holding moet vergoeden:

 • 36,93% loonheffing: € 1.400,79
 • Netto vergoeding: € 2.400,-
 • In totaal is de bruto vergoeding: € 3.800,79

In dit geval zijn de kosten voor jouw BV of Holding in totaal € 3.800,79.

Rekenvoorbeeld uitbetaling vergoeding WKR (2023):

Wat nu als je jezelf als DGA een vergoeding geeft via de WKR? We gaan weer uit van dezelfde situatie, waarbij je een DGA salaris van € 51.000,- hebt. Daarnaast gaan we ervan uit dat je als DGA enige werknemer bent.

De totale loonsom is hier € 51.000,-. De vrije ruimte is 3% hiervan, dus je hebt een bedrag van € 1530,-. Wil je jezelf een vergoeding van € 2.400,- geven? Dan is via de WKR de overschrijding € 870,- (2.400 – 1.530 = 870).

Over de overschrijding van € 870 betaal je 80% eindheffing, aangezien dit buiten de vrije ruimte van de WKR valt (80% van 870 = 696). Bovenop de vergoeding van € 2.400,- betaal je dus alleen nog een bedrag van € 696,- aan eindheffing (2.400 + 696 = 3.196):

 • 80% eindheffing: € 696,-
 • Nette vergoeding: € 2.400,-
 • In totaal is de bruto vergoeding: € 3.196,-

In dit geval is het voordeliger om jezelf als DGA een bonus vanuit de WKR te geven, ondanks dat je over een gedeelte van de vergoeding 80% eindheffing betaalt.

2. DGA-salaris verlagen met de WKR

In 2024 geldt er een minimaal DGA-salaris van € 56.000,-. Dit is het bedrag dat je als DGA minimaal aan je zelf moet uitkeren. In sommige gevallen is het mogelijk om het DGA-salaris te verlagen. Er moet dan wel aan een de volgende eisen voldaan worden:

 • Het DGA-salaris moet minimaal 75% bedragen van het salaris van iemand uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • Het DGA-salaris moet minimaal gelijk zijn aan het hoogste salaris van de werknemers binnen het bedrijf.

De WKR biedt de mogelijkheid om het minimaal uit te keren salaris van een DGA te verlagen, wat resulteert in lagere loonheffingen. Deze regeling houdt rekening met het loonconcept voor de loonbelasting, inclusief de bijtelling voor het privégebruik van een auto, en omvat ook elementen die onder de eindheffing vallen.

Het is daarom toegestaan om vergoedingen die als eindheffingsbestanddeel binnen de vrije ruimte van de WKR vallen, waaronder specifieke vrijstellingen zoals reis- en andere onkosten, ook mee te nemen bij de vaststelling van het gebruikelijke DGA-salaris. Hieronder volgt een voorbeeld:

Rekenvoorbeeld uit te keren DGA-salaris:

 • Vastgestelde DGA-salaris: € 51.000,-
 • Bijtelling auto: € 6.000,-
 • Eindheffingsbestanddelen (WKR): € 5.000,-
 • Uit te keren DGA-salaris: € 40.000,-
4,6 | 1.001 reviews

9,6 | 346 reviews

10 | Dutch Legal Tech

Elk bedrijf heeft een plan

Slim gebruikmaken van de WKR

Wil je slim gebruikmaken van de WKR en alles eruit halen wat er in zit? Volg dan deze tips waarin we uitleggen hoe je optimaal kunt profiteren van de mogelijkheid om onbelaste vergoedingen aan jezelf en je personeel te verstrekken:

 1. Maak een overzicht van alle vergoedingen die je aan jezelf geeft of wil geven. Bepaal vervolgens onder welke categorie ze vallen: gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of overige vergoedingen en verstrekkingen.
 2. Bereken hoeveel vrije ruimte je hebt. Als je de vrije ruimte voor jou als DGA wil weten, kijk je naar het DGA-salaris dat je in een jaar uitbetaalt. Dit kan in het begin relatief laag zijn als je jouw DGA-salaris hebt verlaagd tot onder de grens van het gebruikelijk loon dat je normaal gesproken minimaal moet ontvangen als DGA. Heb je het totale DGA-salaris bedrag van een jaar? Trek dan de overige vergoedingen af van de vrije ruimte. Als je nog ruimte over hebt, kun je jezelf vergoedingen uitbetalen zonder hier belasting over te betalen. Zoals een mooie bonus! Is er geen ruimte meer? Kijk dan even of je sommige vergoedingen kan schrappen of vervangen door gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen.
 3. Controleer of de vergoedingen die je aan jezelf geeft ‘gebruikelijk’ zijn. Een bonus van maximaal € 2.400,- per jaar wordt als ‘gebruikelijk’ beschouwd. Als je meer dan dit bedrag als bonus aan jezelf verstrekt, moet je dit kunnen onderbouwen met bijvoorbeeld marktgegevens, cao-bepalingen of afspraken met andere DGA’s.
 4. Leg de vergoedingen die je aan jezelf geeft vast in de administratie. Heb je een salarisadministratie partner en boekhouder? Geef dit bij hen door. Het moet namelijk verwerkt worden in de aangifte loonheffingen. Geef hierbij aan of ze onder de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of overige vergoedingen en verstrekkingen vallen. Als je meer dan de vrije ruimte besteedt, betaal je namelijk 80% eindheffing over het overschot.

Juridisch advies van de Ligo juristen

Er zijn diverse mogelijkheden om gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR) als DGA van een holding of BV. Op deze manier heb je de mogelijkheid om jezelf een onbelaste vergoeding te geven en bijvoorbeeld te profiteren van een mooie bonus waar je geen (loon)belasting over hoeft te betalen.

Het is belangrijk dat je verstandig omgaat met de werkkostenregeling. Zo is het onder andere belangrijk dat je de vergoedingen en verstrekkingen die onderdeel zijn van de WKR op te nemen in de administratie.

Bij Ligo willen we dat elk bedrijf zich bewust is van alle mogelijkheden om kansen te pakken die doorgaans vaak blijven liggen door onwetendheid. In jouw Ligo dashboard kun je daarom een jaarlijks terugkerende taak toevoegen zodat je deze kans niet meer mist. Zo pak je ieder jaar weer de belastingvrije bonus via de werkkostenregeling voor jou als DGA.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)