Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Wil je een BV, NV, vereniging of stichting ontbinden (beëindigen), dan kan dit natuurlijk via een normale ontbindingsprocedure. Zijn er echter geen baten aanwezig in de onderneming? Dan behoort een turboliquidatie tot de mogelijkheden voor ontbinding van de rechtspersoon.

Maar wat is een turboliquidatie precies? Hoe zit het met de voorwaarden? En zitten er ook risico’s aan verbonden? Op deze pagina leggen we je precies uit hoe het precies zit met een turboliquidatie van een onderneming.

Ook interessant:

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle en vereenvoudigde manier van het ontbinden van een onderneming. Het is een procedure die vaak wordt toegepast wanneer een onderneming geen activa heeft.

Het besluit om een turboliquidatie in gang te zetten, wordt genomen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), of door het bestuur in geval van een stichting.

De liquidatie van de onderneming dient vervolgens opgenomen te worden in het Handelsregister door het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ in te vullen en te deponeren bij de KVK.

Wat zijn de voorwaarden bij turboliquidatie?

De voorwaarde voor het uitvoeren van een turboliquidatie is dat de onderneming geen baten meer heeft. Met andere woorden; er mogen geen activa aanwezig zijn in de onderneming.

Wanneer er wel nog bezittingen zijn, zoals inventaris, voorraden, panden, vorderingen en liquide middelen, dan is turboliquidatie niet toegestaan. In dat geval zal een vereffenaar de bezittingen moeten verdelen over de rechthebbenden.

Hoe lang duurt een turboliquidatie?

Een turboliquidatie duurt meestal een aantal dagen. Zodra de onderneming de liquidatie heeft ingeschreven bij de KVK, houdt de onderneming op te bestaan

Blijkt dat de onderneming meer bezittingen heeft dan schulden, dan is een turboliquidatie niet mogelijk. In dat geval zal de normale procedure voor liquidatie van toepassing zijn en duurt het langer.

Stappenplan bij een turboliquidatie

Speciaal voor jou hebben wij een turboliquidatie stappenplan opgesteld. Hierin bespreken we alle belangrijke zaken die je moet controleren voordat je overgaat tot turboliquidatie. Voorkom dat je niet voldoet aan de voorwaarden door de checklist te volgen.

1. Voorraden en bedrijfsmiddelen afhandelen

Om in aanmerking te komen voor turboliquidatie mag de onderneming geen bezittingen hebben. Ga na of de onderneming nog bezittingen heeft zoals:

 • Liquide middelen
 • Voorraden
 • Vastgoed
 • Bedrijfsmiddelen
 • Debiteuren

Alle activa dienen vóór turbo liquidatie verdeeld te worden over de rechthebbenden. Mocht er na ontbinding nog geld op de zakelijke rekening staan, dan wordt dit verdeeld over de aandeelhouders, mits anders vermeld in de statuten.

2. Controleer wat je moet opzeggen

Voordat je overgaat tot turboliquidatie is het essentieel om lopende verzekeringen, overeenkomsten en contracten op te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bedrijfsverzekeringen
 • Leaseovereenkomsten
 • Contracten
 • Telefoonnummers
 • Vergunningen
 • Abonnementen
 • Huurovereenkomsten
 • Domeinnamen
 • Zakelijke rekeningen

Ga altijd na wat er nog loopt om problemen na liquidatie van de onderneming te voorkomen. Let er verder goed op dat ook alle belastingaangiftes zijn voldaan en er geen belastingschulden meer openstaan, maar ook dat er geen belastingteruggaves meer verwacht kunnen worden.

Dit geldt ook voor eventuele te veel betaalde verzekeringspremies en/of andere vorderingen. Dergelijke nabetalingen worden immers beschouwd als (nagekomen) baten en kunnen tot gevolg hebben dat de turboliquidatie niet slaagt.

3. Check of je financierders moet aflossen

Zijn er nog lopende leningen aanwezig in de onderneming? Check dan altijd welke afspraken daarover zijn gemaakt met de financierders. Wanneer je niet aan de betaalverplichtingen kunt doen, is het verstandig om contact op te nemen met de financier om tot een oplossing te komen.

Op verzoek van schuldeisers kan de rechtbank – ook nadat een turboliquidatie is toegepast – de rechtspersoon alsnog failliet verklaren.

4. Aansprakelijkheid nakijken

Kijk altijd goed na in welke mate je aansprakelijk bent voor eventuele risico’s. Zelfs na liquidatie van de onderneming kun je aansprakelijk blijven. Zorg er daarom voor dat je alle zaken controleert en afhandelt om problemen te voorkomen.

Wat is het risico van turboliquidatie?

Het risico van turboliquidatie is dat wanneer op een later moment blijkt dat er toch baten in de onderneming zaten, belanghebbenden naar de rechter kunnen stappen. Schuldeisers kunnen dan eisen dat de ontbinding van de onderneming terug wordt gedraaid en dat er alsnog een reguliere vereffeningsprocedure plaatsvindt.

Een ander risico is dat de wet bepaalt dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan indien zij op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft. Mocht later blijken dat er toch nog een (nagekomen) bate is, dan is de rechtspersoon dus nooit opgehouden te bestaan.

Dat betekent dat in die periode deze entiteit nog gewoon haar jaarrekening moet opstellen en deponeren en belastingaangiftes moet doen. Indien je dus gebruik wenst te maken van de turboliquidatie dien je heel zeker te zijn dat er geen bezittingen meer zijn en dat die ook niet meer verwacht kunnen worden.

Wetswijziging

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ aangenomen. Om schuldeisers beter te beschermen brengt het wetsvoorstel een aantal wijzigingen aan.

Zo bevat het wetsvoorstel de verplichting voor het bestuur om bij turboliquidatie een aantal stukken openbaar te maken door deze te deponeren in het handelsregister bij de KvK.

In deze stukken wordt financiële verantwoording afgelegd over de ontbinding van de rechtspersoon en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Denk hierbij aan een balans, een staat van baten en lasten, een beschrijving van hoe de middelen zijn verdeeld en wat de reden voor de turboliquidatie is geweest.

Onder bepaalde voorwaarden moeten ook de jaarrekeningen over de voorafgaande boekjaren gedeponeerd worden. Dit geeft eventuele schuldeisers beter inzicht in de administratie van de ontbonden rechtspersoon en moet misbruik van de turboliquidatie tegengaan. Naar verwachting treedt dit wetsvoorstel spoedig in werking.

Hulp nodig bij de turboliquidatie van jouw BV?

Turboliquidatie is een zakelijk, maar voornamelijk juridisch proces waarbij kennis en expertise op het gebied van wet- en regelgeving komen kijken. Het kan daarom raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen alvorens je overgaat tot turbo liquidatie.

Bij Ligo kun je 7 dagen per week terecht voor juridische ondersteuning. Daarbij kunnen we je helpen bij het opstellen van juridische en notariële documenten. Hierdoor weet je zeker dat alles juridisch correct geregeld is.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)