Laatst geüpdatet op juni 23, 2023

Daarnaast ben je niet in staat om je rekeningen te betalen. Het is een misvatting dat jouw partner of kinderen automatisch jouw belangen mogen behartigen. Dit mogen ze niet. Hiervoor heb je een levenstestament nodig.

Het woord ‘testament’ wordt vaak gekoppeld aan het overlijden van een persoon. Een levenstestament is echter bedoeld voor als je nog in leven bent. Wanneer je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad of als je dement raakt, kun je niet meer voor je eigen belangen opkomen of handelingen verrichten. Wil je alles goed geregeld hebben? Regel dan nu jouw levenstestament!

Ook interessant:

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte waarin een persoon vastlegt wat er moet gebeuren als hij of zij zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het kan gaan om medische beslissingen, financiële zaken en persoonlijke wensen.

Het doel van een levenstestament is om de regie te houden over het eigen leven, ook als men dat zelf niet meer kan.

Voor wie is een levenstestament bedoeld?

Een levenstestament is bedoeld voor iedereen die wil regelen wat er moet gebeuren als hij of zij zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om ouderen, maar ook om personen die door een ongeluk of ziekte tijdelijk of permanent wilsonbekwaam zijn geworden.

Het kan dus relevant zijn voor iedereen, die de regie wil houden over zijn of haar eigen leven, ook als men dat zelf niet meer kan. Ben daarom op tijd met het opstellen van een levenstestament om te voorkomen dat het plots te laat zal zijn.

Wat als je geen levenstestament hebt?

Met een levenstestament zorg je ervoor dat het duidelijk is wie jouw financiële, persoonlijke en medische zaken mag regelen wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Als je geen levenstestament hebt, bepaalt de rechter welke personen beslissingen mogen nemen namens jou. Hier heb je zelf geen invloed op.

Dit wil je uiteraard voorkomen, aangezien het zonder levenstestament mogelijk is dat besluiten niet worden uitgevoerd zoals jij dat eigenlijk had gewild. Mocht het je bijvoorbeeld willen euthanasie willen in een bepaalde situatie, dan kan het zijn dat de rechter anders beslist.

Wat neem je op in een levenstestament?

Wat regel je in een levenstestament? In een levenstestament wijs je een of meer personen aan die jouw zaken mogen regelen als je dat zelf niet meer kan. Dit zijn personen die jij onvoorwaardelijk vertrouwt. Zij worden ook wel jouw ‘gevolmachtigden’ genoemd.

In het levenstestament staat duidelijk aan welke regels deze personen zich moeten houden op financieel, persoonlijk en medisch vlak. Bovendien is het mogelijk om een toezichthouder aan te wijzen die controleert of jouw gevolmachtigde geen misbruik maakt van de situatie.

Aandachtspunten bij het opstellen van een levenstestament

Ga je een levenstestament opstellen? Dan zijn er een aantal aandachtspunten om extra rekening mee te houden. Voorkom onduidelijkheid door duidelijk aan te geven wat je jouw wensen zijn op persoonlijk, financieel en medisch gebied en houdt onderstaande punten in het achterhoofd.

Geldigheid van het levenstestament

Het opstellen van een levenstestament is een belangrijke stap om de regie over je eigen leven te behouden, ook als je hier zelf niet meer toe in staat bent. Hoewel het verleidelijk kan zijn om zelf een levenstestament op te stellen om kosten te besparen, kleven er ook risico’s aan.

Het kan voorkomen dat het document niet wordt gevonden wanneer het nodig is, of dat het niet rechtsgeldig blijkt te zijn omdat niet duidelijk is of je wilsbekwaam was op het moment van opstellen.

Om deze risico’s te voorkomen, is het inschakelen van een notaris aan te raden. Een notaris heeft de plicht om te controleren of je wilsbekwaam bent op het moment van opstellen, waardoor de rechtsgeldigheid van je levenstestament gewaarborgd is.

Bovendien wordt je levenstestament ingeschreven bij het landelijk levenstestamentenregister (CLTR), waardoor betrokken partijen zoals artsen, banken en rechters altijd kunnen nagaan of je een levenstestament hebt.

Zakelijke- en medische gevolmachtigde

Er zijn twee verschillende soorten gevolmachtigde; de zakelijke gevolmachtigde en de medische gevolmachtigde. Het kan natuurlijk zo zijn dat één persoon beter jouw belangen op zakelijk niveau kan behartigen en iemand anders jouw medische belangen. In dit geval kun je ervoor kiezen om  twee verschillende personen als gevolmachtigden aan te wijzen.

De zakelijke gevolmachtigde zal toezicht houden op onder andere jouw bankrekeningen, woning en verzekeringen (financiële zaken). Daarentegen zal de medische gevolmachtigde jouw medische belangen behartigen en heeft daarom ook recht op inzage van jouw medisch dossier. bovendien kan deze persoon in overleg met artsen behandelingen aanvragen voor jou.

Wel of geen euthanasie?

In een levenstestament leg je onder andere jouw wensen omtrent medische zaken vast. Een belangrijk onderwerp in je levenstestament is dan ook de euthanasieverklaring en een euthanasieverbod.

Met een euthanasieverklaring in het levenstestament wens je medicijnen die leiden tot jouw levenseinde als jouw leven uitzichtloos is of als je ondraaglijk pijn lijdt. Door een euthanasieverbod op te nemen maak je juist duidelijk dat een arts jou geen medicijnen mag geven die leiden tot beëindiging van jouw leven.

Door dit vast te leggen in jouw levenstestament zijn zowel jouw familieleden als behandelend arts op de hoogte welke medische behandelingen jij wel of juist niet meer wil ondergaan als jij dit zelf niet meer kan aangeven.

Kun je een levenstestament wijzigen?

Het is aan te raden om een levenstestament zo spoedig mogelijk op te laten stellen nu je nog wilsbekwaam bent. Op deze manier voorkom je dat je de regie over je eigen leven kwijtraakt in geval van een ongeluk of plotselinge ziekte.

Vanzelfsprekend komt het geregeld voor dat je situatie verandert of dat je andere wensen hebt dan toen je het levenstestament hebt opgesteld. In dat geval is het mogelijk om het levenstestament eenvoudig te laten wijzigen. Dit gebeurt in de praktijk dan ook heel vaak.

Dit betekent dat het verstandig is om in ieder geval een basis levenstestament op te stellen, waarin de belangrijkste zaken zijn vastgelegd. Vervolgens kun je dit document altijd laten wijzigen als je nieuwe wensen of inzichten hebt. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw levenstestament altijd up-to-date is en dat jouw wensen worden nageleefd.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Levenstestament kosten

De kosten voor het opstellen van een levenstestament kunnen variëren. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de notaris waar je naar toe gaat en de complexiteit van het levenstestament dat je wilt opstellen.

Over het algemeen kun je rekening houden met een bedrag tussen de € 250,- en € 500,-. Het kan zijn dat bepaalde aanvullende wensen of clausules extra kosten met zich meebrengen.

Advies over jouw levenstestament?

Een levenstestament op laten stellen is belangrijk. Het gaat om ingrijpende beslissingen die tijdens jouw leven worden gemaakt door andere personen. We begrijpen dat je wellicht nog vragen hebt over jouw levenstestament.

Wil je weten wat in jouw situatie de beste optie is? Of heb je specifieke wensen die je graag zou willen opnemen in jouw levenstestament neem dan contact op met ons Legal Care team, zodat we kunnen kijken wat voor jullie de beste optie is. Bel ons via 020-3031043 of spreek ons aan in de online chat.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)