Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Een voogd aanwijzen doe je niet voor jezelf, maar voor je kind. Zo ben je er zeker van dat je kind(eren) terecht komen bij iemand die jullie vertrouwen heeft. De voogdij regelen is voor jou als ouder dan ook een geruststellende gedachte.

Jij en je partner beslissen zo zelf bij wie de zorg en opvoeding van je kind(eren) komen te liggen. Hoe regelen jullie dat? Ligo helpt je graag op weg in dit artikel.

Ook interessant:

  1. https://blog.ligo.nl/testament-waarom-heb-jij-er-een-nodig
  2. https://blog.ligo.nl/samenlevingscontract-waarom-heb-jij-er-een-nodig

Wat is een voogd?

Een voogd is iemand die de opvoeding en zorg van je minderjarige kind op zich neemt op het moment dat beide ouders komen te overlijden. Wil je meer weten over wat een voogd is?

Wanneer voogdij nodig is of waarom het verstandig is om de voogdij van je kind te regelen? Lees dan eerst ons artikel over de betekenis van voogdij.

Wat is belangrijk bij het kiezen van een voogd?

Een voogd kiezen begint bij erover praten. Vaak heb je als ouder al iemand op het oog voor je minderjarige kinderen. Het is dan goed om de voogdij eerst te bespreken met je mogelijke voogd.

Bespreek vooral hoe je de toekomstige school van je kind voor je ziet of met welke geloofsovertuiging je graag wil dat je kind wordt opgevoed.

Het is belangrijk dat je erop aan kan dat je mogelijke voogd dit ook daadwerkelijk zal doen. Het voogdijschap bespreken is al helemaal aan te bevelen als je minderjarige kinderen hebt.

De zorg voor een minderjarig kind is niet niks en zal veel tijd en aandacht eisen van de mogelijke voogd.

Heb je tieners? Dan raden we aan om een mogelijke voogd met hen te bespreken. Zo zorg je ervoor dat zij ook iets in te brengen hebben en vergroot je de kans dat je kinderen met de voogd overweg kunnen.

Wie kan ik als voogd aanwijzen?

Als je nadenkt over het benoemen van een voogd, dan is het van belang om te weten dat je niet zomaar iedereen kan aanstellen.

Hou daarom bij je keuze rekening met het volgende:

  1. De voogd moet meerderjarig zijn, oftewel 18 jaar of ouder
  2. De voogd mag niet onder curatele staan
  3. De voogd moet geestelijk gezond zijn
  4. De voogd moet de kosten van de zorg voor je kind kunnen dragen
  5. De voogd moet de voogdij aanvaarden

Tenslotte kan het voor jou als ouder ook belangrijk zijn dat de voogd in goede lichamelijke gezondheid verkeert. Hierbij kan je denken aan een rolstoel of een fysieke ziekte die de voogd zou kunnen belemmeren in de zorg voor je kinderen.

Wijs je een ouder iemand aan? Hou er dan rekening mee dat een voogd van 65+ zich van zijn voogdijschap kan ‘ontslaan’.

Hoe regel ik de voogdij?

Je kunt de voogdij van je kind op twee manieren regelen. Één van deze manieren is om de voogdij vast te leggen door middel van een aantekening in het gezagsregister.

De andere manier is om dit vast te leggen in je testament bij de notaris. Welke manier moet je kiezen? Wij lichten de voordelen en nadelen van beide manieren hieronder voor je toe.

Voogdij regelen in het gezagsregister

Wanneer je een voogd kiest kan je deze persoon laten registreren in het gezagsregister. Hiervoor heb je een afschrift nodig van de geboorteakte van je kind en een kopie van de identiteitsbewijzen van jou en je partner.

Je regelt de voogdij van je kind(eren) dan door het invullen van dit formulier of via deze website.

Je zal voor elk kind apart een aantekening moeten laten maken. Heb je een kind op komst of denken jullie aan meer kinderen? Het voogdijschap voor een toekomstig kind kan je niet vastleggen in het gezagsregister.

Daarnaast is het gezagsregister openbaar. Dit neemt met zich mee dat iedereen kan zien wie de voogd is van je kind.

Voogdij regelen in je testament

Een voogd benoemen voor je kind kan je ook doen door de voogd aan te stellen in je testament. Naast het aanwijzen van de voogd kan je hierin ook al je persoonlijke wensen voor je kind en de inrichting van het voogdijschap opnemen.

Wil je bijvoorbeeld dat je kind na jullie overlijden naar de basisschool om de hoek blijft gaan en Of in jullie huis blijft wonen? Of wil je dat je kind opgroeit met een bepaalde geloofsovertuiging? Dit kan je allemaal regelen in je testament.

Voogdij toekomstig kind regelen

Je kan in je testament ook de voogdij van eventuele toekomstige kinderen opnemen. Voor toekomstige ouders is het regelen van voogdij voor hun ongeboren kindje belangrijk. Stel, je bent zwanger. Vanaf het moment dat het kindje de wereld in komt, wil je dat het goed is geregeld. Ook de voogdij.

Met een testament kan je dit wel regelen, maar met de eerder besproken optie van het gezagsregister niet. Een testament is daarmee flexibeler en biedt meer mogelijkheden voor jou als (toekomstig) ouder. Tot slot is je testament niet openbaar, anderen kunnen het niet zomaar inzien.

Wat als ik de voogdij niet regel?

Op het moment dat de voogdijschap niet is geregeld, is de rechter degene die de voogd aanwijst. De voogd wordt in dat geval bepaald in de rechtbank. Dit gebeurt vaak met tussenkomst van de Raad voor de Kinderbescherming.

Stel, je hebt geen contact meer met je broer en andere familieleden vertrouw je ook de zorg van je kinderen niet toe. Dan is het evident om zelf de voogdij voor je kind te regelen.

De rechter zal namelijk eerst naar de meest dichtstbijzijnde familie kijken van je kind. Niet iedereen heeft geluk met zijn familie. Voor jou als ouder is het dan ook belangrijk om de juiste persoon aan te wijzen als voogd en daar controle over te hebben.

Download de gratis DGA gids en zie essentiële punten niet over het hoofd.

Wat zijn de kosten van voogdij regelen?

Gelukkig hoeft het regelen van de voogdij tegenwoordig geen vermogen meer te kosten. Ook niet als je een testament wil. Maar let op: de kosten voor het vastleggen van de voogdij verschillen per notaris. Heb je uitgebreide wensen voor je kind? Dan kunnen de kosten hoog oplopen bij bepaalde notarissen.

Wil jij dat alles in de basis gewoon goed geregeld wordt? Dan heb je dit al geregeld vanaf  € 209,05 als je dit gedeeltelijk online regelt. Dat is wel zo handig, omdat je in alle rust achter de computer thuis kan nadenken over de keuzes die je moet maken.

Vervolgens ga je langs bij de notaris om alles te regelen. Dit proces scheelt niet alleen veel tijd, maar je bespaart hier ook honderden euro’s mee. Via Ligo kan je eenvoudig een testament opstellen en hierin de voogdij regelen.

Wanneer eindigt de voogdij?

De voogdij eindigt op het moment dat jouw kind meerderjarig wordt. Daarnaast eindigt de voogdij op het moment dat je als ouder het gezag over het kind terug krijgt na het te zijn kwijtgeraakt.

Heb je bijvoorbeeld tijdelijk in een inrichting gezeten? Dan ben je het gezag tijdelijk kwijt geraakt. Wil de door jou gekozen voogd geen voogd meer zijn of overlijdt deze persoon? Dan wijst de rechter een nieuwe voogd aan voor je kind.

Wil je deze situatie voorkomen? We raden je altijd aan om ook een reserve voogd aan te wijzen in je testament.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)