Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023

Hoewel de meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma als rechtsvorm, zijn er ook enkele ondernemers die direct een besloten vennootschap (BV) oprichten.

De voornaamste reden om een BV op te richten, is het verschil in aansprakelijkheid ten opzichte van een eenmanszaak of vof. Met een eenmanszaak of vof ben je namelijk privé aansprakelijk voor mogelijk schulden van de onderneming.

Een BV wordt niet voor niets een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genoemd. Dit wil namelijk zeggen dat je als bestuurder of aandeelhouder van een BV in beginsel niet privé aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke bedrijfsschulden.

Een BV oprichten met gratis advies van de Ligo specialisten?

Meer dan 100.000+ ondernemers kozen voor de oplossing van Ligo

Wie is aansprakelijk bij een BV?

Een BV is een rechtspersoon, en kan in die hoedanigheid – net als een natuurlijk persoon – verplichtingen aangaan.

Het verschil is dat je als natuurlijk persoon privé aansprakelijk kan worden gesteld, terwijl je als bestuurder van een BV enkel aansprakelijk bent met het eigen vermogen dat in de BV zit door middel van aandelen.

Het uitgangspunt is dat een BV zelf aansprakelijk is voor haar (belasting) schulden. Het risico dat een aandeelhouder van een BV loopt is in principe beperkt tot hetgeen de aandeelhouder heeft gestort (of nog moet storten) op de aandelen die worden gehouden in de BV.

Het bestuur van een BV is belast met het dagelijks beleid van de (onderneming die gedreven wordt in de) BV. Individuele bestuurders zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarin het bestuur of aandeelhouders van een BV privé aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bedrijfsschulden.

bv aansprakelijkheid flow | Ligo

Wanneer ben je privé aansprakelijk bij een BV?

De belangrijkste reden waarom ondernemers kiezen voor het oprichten van een BV, is het uitgangspunt met betrekking tot de aansprakelijkheid. In principe ben je als bestuurder niet privé aansprakelijk voor mogelijke schulden van de BV.

Toch zijn er enkele situaties waarin het bestuur, en zelfs aandeelhouders, privé aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schulden. Bijvoorbeeld in het geval van onbehoorlijk bestuur.

Wanneer spreken we van onbehoorlijk bestuur?

Het bestuur van een BV is verantwoordelijk voor het besturen van de BV op de juiste manier. Een bestuurder moet altijd in het belang van de BV handelen. Met andere woorden; de bestuurder mag geen handelingen uitvoeren waardoor de BV mogelijk failliet gaat.

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur wanneer de bestuurder van een ander bedrijf of organisatie in eenzelfde situatie anders had gehandeld.

Een voorbeeld hiervan is een BV die veel schulden heeft en er toch voor kiest om geld te gebruiken voor niet noodzakelijke doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van meubels voor het kantoor van de bestuurder.

Ook kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur wanneer de bestuurder de jaarrekening te laat opstelt of publiceert bij de KvK. Onthoud dat dergelijke voorbeelden niet de enige zijn en dat er in verschillende situaties sprake kan zijn van onbehoorlijk bestuur.

Kortom, gaat een bestuurder verplichtingen aan waarvan op voorhand zeker is dat de BV hier niet aan kan voldoen, dan is sprake van onbehoorlijk bestuur of wanbestuur. In dergelijke gevallen kan een bestuurder privé aansprakelijk gesteld worden voor de financiële gevolgen.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV?

Als een BV twee of meerdere bestuurders heeft, zijn alle bestuurders in principe voor een gelijk deel hoofdelijk aansprakelijk in geval van onbehoorlijk bestuur. Echter, in geval van faillissement kan ook slechts één van de bestuurders voor alle schulden aansprakelijk gesteld of alle bestuurders voor een gelijk deel.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV betekent in principe dat er een mogelijkheid bestaat dat je aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schulden, terwijl er meerdere schuldigen zijn. Een curator bepaalt bij faillissement wie er aansprakelijk gesteld wordt.

Wanneer slechts één bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, kan hij/zij de andere bestuurder(s) aanspreken op mogelijke schuld. De andere bestuurder(s) moeten de eerste bestuurder dan betalen.

Als je kunt aantonen dat je niet schuldig bent aan de geleden schade van de BV en dit ook niet had kunnen voorkomen, ben je niet hoofdelijk aansprakelijk.

Wanneer ben je als bestuurder aansprakelijk voor schulden van de BV?

Bestuurders van een BV zijn verplicht om behoorlijk bestuur te verrichten. Dat wil zeggen dat je altijd dient te handelen in het belang en volgens de statuten van de BV.

Tijdens het oprichten van een BV worden er duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze van de BV en onderlinge verdeling van de winst. Als een bestuurder zich niet aan deze gemaakte afspraken houdt en hierdoor schade veroorzaakt, kan er gesproken worden van onbehoorlijk bestuur.

In dergelijke gevallen kan de bestuurder van de BV privé aansprakelijk worden gesteld voor schulden die voortvloeien uit onbehoorlijk bestuur. De bestuurder dient in dat geval een ernstig verwijt te worden gemaakt en zal dan alle geleden schade zelf moeten vergoeden.

Wanneer ben je als aandeelhouder aansprakelijk voor schulden van de BV?

Als aandeelhouder ben je in geval van een faillissement of hoge schulden van de BV veiliger dan een bestuurder, mits je zelf geen bestuurder bent.

De bestuurder is namelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden die verricht worden uit naam van de BV, terwijl je als aandeelhouder enkel een deel van het vermogen hebt ingebracht om mee te delen in de winst.

Bij een faillissement ben je als aandeelhouder je ingebrachte geld kwijt, maar kun je niet aansprakelijk gesteld worden door schuldeisers. Tenzij je de aandelen nog niet volledig hebt volgestort.

Daarnaast zijn er nog enkele andere uitzonderlijke situaties waarin je als aandeelhouder aansprakelijk gesteld kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een aandeelhouder zich garant heeft gesteld of dingen heeft gedaan die als onbehoorlijk beschouwd worden.

Een voorbeeld hiervan is het besluit nemen tot het uitkeren van dividend, terwijl de BV hoge schulden heeft. Ten opzichte van schuldeisers kan dit worden gezien als onbehoorlijk. Ook wanneer je als aandeelhouder in de gaten hebt dat het bestuur onbehoorlijk handelt, maar er niets tegen doet, kan je aansprakelijk worden gesteld.

Verder kan een aandeelhouder aansprakelijk gesteld worden wanneer hij/zij zich feitelijk als bestuurder/leidinggevende heeft gedragen. In dat geval is de aandeelhouder ook (deels) verantwoordelijk geweest voor de bedrijfsvoering.Aandeelhouders aansprakelijk met uitgekeerd vermogen

Verhouding tussen bestuurder en aandeelhouder met betrekking tot de aansprakelijkheid van de BV

In principe hebben de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) allebei een andere functie binnen een BV. Bestuurders houden zich bezig met het besturen van de BV en aandeelhouders storten hun aandelen vol tot de nominale waarde van de aandelen om dividend en/of een deel van de winst te krijgen.

Mochten de bestuurder en de aandeelhouder van de BV twee verschillende personen zijn? Dan wil het in de praktijk wel eens voorkomen dat de aandeelhouder zich zo bemoeit met het bestuur dat het lijkt alsof hij/zij ook een bestuurder is. In dat soort gevallen kan de aandeelhouder ook aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schulden.

Kun je jezelf beschermen tegen BV aansprakelijkheid?

Zoals je hebt kunnen lezen, kan je er vanuit gaan dat je in de praktijk niet snel aansprakelijk gesteld wordt als bestuurder of aandeelhouder van een BV. Toch kan het zijn dat je nog altijd een beetje huiverig bent om dit (relatief kleine) risico aan te gaan.

In dat geval kun je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden door een fout van een bestuurder gedekt worden door de verzekering.

Hiermee voorkom je dus dat er aanspraak gemaakt wordt op je privévermogen. Deze verzekering beschermt jou tegen claims en dekt ook vaak de juridische kosten die bij een rechtszaak komen kijken.

Let op: deze verzekering dekt geen situaties waarin je misbruik hebt gemaakt van je positie als bestuurder. In dat geval blijf je persoonlijk aansprakelijk.

Kijk voor meer informatie over een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders afsluiten bij onze partner Harper.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

BV oprichten via Ligo

Het is goed om te weten hoe het precies zit met de aansprakelijkheid bij een BV voordat je besluit om daadwerkelijk een BV op te richten.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er enkele uitzonderlijke scenario’s waarin je privé aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van de BV. Maar geloof ons, je moet het dan wel heel bont hebben gemaakt.

Wil je makkelijk, snel en geheel online een BV oprichten? Dan ben je bij Ligo aan het juiste adres. In 3 simpele stappen richt je namelijk al een BV op.

Vul een vragenlijst, upload de benodigde documenten en identificeer jezelf. Vervolgens gaan wij met onze juristen en notarissen aan de slag om de oprichting werkelijkheid te maken.

Mocht je daarnaast toegang willen tot juridische contracten en overeenkomsten om je BV in goede banen te leiden? Met onze handige software heb je alle juridische documenten bij de hand en kun je bijvoorbeeld afspraken maken met aandeelhouders van de BV.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)