Laatst geüpdatet op maart 1, 2024

Ben je van plan om je eigen onderneming te starten? Wat leuk! Het oprichten van een eigen bedrijf kost vaak tijd, geld en moeite. In de opstartfase is de kans ook vrij groot dat je nauwelijks tot geen winst maakt.

Om dit risico deels af te dekken en ondernemen te stimuleren, heeft de overheid enkele regelingen en subsidies voor starters in het leven geroepen.

In dit artikel gaan we alles vertellen over subsidie voor de startende ondernemer. We nemen je mee in welke subsidies en regelingen er zijn en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Zo maak jij straks een vliegende start met jouw onderneming!

Welke subsidies en regelingen zijn er voor starters?

Voor starters zijn er onwijs veel subsidies en regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale subsidies, zoals de startersaftrek en MKB-winstvrijstelling, maar ook overige regelingen in de vorm van financiering en voorschotten.

Daarnaast zijn er zelfs Europese-, nationale-, regionale- en soms zelfs gemeentelijke subsidies waar je als starter gebruik van kunt maken. Maar vergeet ook zeker niet de algemene subsidies, waar in principe elke ondernemer gebruik van kan maken, zoals de velen aftrekposten en fiscale regelingen.

Om je alvast een beeld te geven van de mogelijke subsidies voor startende ondernemers, hebben we hieronder 14 regelingen en subsidies voor starters uiteengezet. We gaan ze in het kort bespreken en benoemen daarbij ook de eventuele voorwaarden.

1. Startersaftrek

Denk je aan subsidie voor startende ondernemers, dan denk je waarschijnlijk al gauw aan de startersaftrek. De startersaftrek is een fiscale subsidie die in het leven is geroepen om het starten van een bedrijf te stimuleren. Het is in principe een aanvulling op de zelfstandigenaftrek.

Als startende ondernemer mag je in de eerste 5 jaar van jouw onderneming 3 keer een extra bedrag van € 2.123,- aftrekken van de winst. Hiervoor dien je wel te voldoen aan 3 voorwaarden:

 • Je moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek.
 • Je mag in de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar, waarin je gebruik wilt maken van de startersaftrek, niet vaker dan 2 keer gebruik hebben gemaakt van de regeling.
 • Je mag in de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar, waarin je gebruik wilt maken van de startersaftrek, minimaal 1 jaar geen eigen bedrijf hebben gehad.

2. Zelfstandigenaftrek

Ben je een startende ondernemer met een eenmanszaak of met andere woorden een zelfstandige ondernemer? Dan kun je gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek.

Ook de zelfstandigenaftrek is een fiscale subsidie waarmee je een bepaald bedrag mag aftrekken van de winst van jouw onderneming. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030,-.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek dien je te voldoen aan de volgende eisen:

 • Je hebt op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt*.
 • Je voldoet aan het urencriterium (je moet minimaal 1.225 uur hebben besteedt aan jouw bedrijf in het jaar waarover je aangifte doet).

*Heb je op 1 januari de AOW-leeftijd al bereikt? Dan mag je 50% van het bedrag van de zelfstandigenaftrek aftrekken.

Elk bedrijf heeft een plan

3. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is geen speciale regeling of subsidie voor starters, maar je kunt er als starter wel gebruik van maken. Met deze regeling mag je 14% van de winst aftrekken waardoor je minder belasting betaalt.

Het voordeel van de MKB-winstvrijstelling ten opzichte van de zelfstandigenaftrek is dat je niet hoeft te voldoen aan het urencriterium. Elke ondernemer voor de Belastingdienst (IB-ondernemer) mag gebruikmaken van deze regeling.

4. Kleine ondernemingsregeling (KOR)

Met de kleine ondernemingsregeling (KOR) kun je vrijstelling krijgen voor de btw. Als je verwacht het komende belastingjaar niet meer dan € 20.000,- omzet te draaien, kun je aanspraak maken op de kleine ondernemingsregeling.

Je moet jezelf wel registreren bij de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken van de KOR. Dit doe je door het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’ in te vullen en te deponeren bij de Belastingdienst.

Als je gebruikmaakt van de KOR hoef je geen btw-aangifte te doen en breng je ook geen btw in rekening bij klanten of opdrachtgevers. Hiermee creëer je een concurrentievoordeel, aangezien je lagere tarieven kunt hanteren.

5. Aanloopkosten aftrek

Het kan zijn dat er kosten zijn gemaakt voor de onderneming alvorens je officieel bent ingeschreven. In dat geval mag je deze kosten meenemen in je eerste belastingaangifte.

Voor het opstarten van een eenmanszaak of BV moet je wellicht al investeren in bedrijfsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een laptop of het laten maken van een website.

Al deze kosten maak je voor jouw bedrijf en mogen daarom bij de eerste belastingaangifte worden genomen. Het is dan wel belangrijk dat je de facturen goed bewaard.

6. Willekeurig afschrijven

Bedrijfsmiddelen die je aanschaft met een waarde van meer dan € 450,- en een gebruiksduur van meerdere jaren dienen afgeschreven te worden. Het bedrag aan afschrijving mag je dan jaarlijks aftrekken van de winst.

Startende ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap mogen zelf bepalen hoe en wanneer ze afschrijven. In de opstartfase kan dit een fiscaal voordeel teweegbrengen.

7. MKB-krediet

Het MKB-krediet is een regeling vanuit de staat die startende ondernemers het mogelijk maakt om een krediet van € 50.000,- tot € 250.000,- af te sluiten. Mocht dit bedrag te hoog zijn voor jouw onderneming? Bekijk dan de mogelijkheden van een microkrediet/microfinanciering.

8. Borgstelling MKB-krediet (BMKB)

De Borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een regeling waardoor je meer kunt lenen bij een bank of financierder dan je normaal gesproken zou kunnen. Met de BMKB staat de overheid voor het grootste deel garant voor de lening.

De BMKB-regeling kan gebruikt worden voor leningen tot € 333.333,-, waarbij driekwart wordt gefinancierd met het BMKB-krediet. Om gebruik te kunnen maken van de Borgstelling MKB-krediet, dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een eenmanszaak, vof maatschap of BV;
 • De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland, St. Eustatius, Saba of Bonaire;
 • Het bedrijf heeft niet meer dan 250 werknemers in dienst;
 • De omzet van de onderneming mag niet meer dan € 50 miljoen bedragen;
 • Het balanstotaal van de onderneming mag niet meer dan € 43 miljoen bedragen;
 • Slechts 1 bank of financierder kan borgstellingskrediet verstrekken.

BMKB-Groen

BMKB-Groen (BMKB-G) is een uitbreiding van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) die specifiek gericht is op het verstrekken van financiering aan mkb-bedrijven voor verduurzamingsinvesteringen.

De belangrijkste verruiming en aanpassing in de BMKB-G is de verhoging van de omvang van het borgstellingskrediet. In plaats van 50% van het kredietbedrag, kan nu tot 75% van het kredietbedrag worden gedekt door de garantie.

Deze regeling stelt financiers in staat gemakkelijker en sneller kredieten te verstrekken, waardoor bedrijven meer, en voornamelijk eerder, geld kunnen lenen. De BMKB-G is specifiek van toepassing op groene investeringen.

Waarom kies je voor Ligo?

Opgesteld door advocaten

Ligo’s contracten en taken zijn ontwikkeld door advocaten. Zo ben jij verzekerd dat alles juridisch correct is.

Advanced e-signing

Juridisch bindende digitale handtekeningen die voldoen aan het eIDAS Advanced-beveiligingsniveau.

Alle zakelijke contracten

Zorgeloos zaken doen met keuze uit 100+ contracten templates in NL en EN die je met slimme software op maat maakt.

Legal to-do’s geautomatiseerd

Mis geen juridische verplichtingen met een legal assistant in je broekzak die aangeeft wanneer, je wat moet doen en hoe.

Je kent Ligo van

9. WBSO startersvoordeel

Wil jij met jouw nieuwe onderneming een nieuw soort product ontwikkelen, waar research & development kosten mee gepaard gaan? Dan kun je aanspraak maken op de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Met de WBSO regeling kun je de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. Je kunt hier aanspraak op maken als je voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je bent een ondernemer;
 • Je voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per belastingjaar;
 • Je besteedt zelf minimaal 500 uren aan ‘erkend’ speur- en ontwikkelingswerk;
 • Je bent in het bezit van een speur- en ontwikkelingswerkverklaring van het RVO.

10. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz)

Aan de hand van het ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen’ (Bbz) is bepaald dat zelfstandige ondernemers in verschillende situaties financiële ondersteuning kunnen krijgen via de gemeente, provincie of waterschap.

Om in aanmerking te komen voor de Bbz regeling dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per belastingjaar;
 • Je inkomen is lager dan de bijstand;
 • Een lening van de bank of borgstellingsfonds is niet mogelijk.

11. Ondernemen met WW-uitkering

Het je op het moment een WW-uitkering? Dan denk je waarschijnlijk dat het niet mogelijk is om te starten met ondernemen. Althans, in ieder geval niet wanneer je jouw WW-uitkering wilt behouden.

In de praktijk is dit echter niet het geval. Het is wel degelijk mogelijk om te starten met ondernemen, terwijl je de volledige of een gedeelte van de WW-uitkering behoudt.

Ligo tip: neem contact op met jouw contactpersoon bij het UWV. Hij/zij kan je verder helpen met het starten van een onderneming met een WW-uitkering.

12. Ondernemen met arbeidsongeschiktheidsuitkering

Ben je (langdurig) arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval of andere situatie? Ook dan kun je starten met een eigen onderneming, zelfs wanneer je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt.

Sterker nog, je hebt in dat geval zelfs recht op extra ondersteuning bij het opstarten van een bedrijf. Zo heb je recht op vergoedingen voor een tolk of voorleeshulp, en starters- of opstartkrediet.

Dergelijke voorzieningen kun je het gehele jaar door aanvragen bij het UWV. Echter dien je minimaal een WAO, WAZ, WIA, ZW, Wajong- of bijstandsuitkering te hebben. Ook moet het aantoonbaar zijn dat de uitkering noodzakelijk is voor het ondernemen binnen jouw bedrijf.

13. Seed Capitol Technostarters

Seed Capitol Technostarter is een regeling die speciaal in het leven is geroepen voor technische- en creatieve startups en is onderdeel van het Innovatiefonds MKB+. Er zijn meer dan 20 fondsen waarop de startups beroep kunnen doen.

Uiteindelijk bepaalt de fondsmanager in welke technische- en/of creatieve er geïnvesteerd wordt. De startende ondernemers dienen namelijk per fonds te voldoen aan specifieke eisen. Bovendien heeft elk fonds zijn eigen strategie.

14. Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs is een Europees uitwisselingsprogramma dat ondernemers de mogelijkheid biedt om ervaring op te doen en kennis uit te wisselen met succesvolle ondernemers in andere Europese landen.

Het doel van Erasmus for Young Entrepreneurs is het stimuleren van ondernemerschap, het bevorderen van internationale samenwerking en het versterken van het Europese ondernemersnetwerk.

Erasmus for Young Entrepreneurs richt zich op het bieden van praktische ondersteuning aan nieuwe ondernemers, door hen de kans te geven om gedurende een bepaalde periode mee te draaien in een bestaand bedrijf in het buitenland.

De kosten voor het programma worden tot op zekere hoogte vergoed. Hierbij hangt de hoogte van de vergoeding af van het EU-land dat deelneemt.

Heb ik recht op extra starterssubsidie?

Of je recht hebt op een extra starterssubsidie hangt af van het type onderneming dat je start. Over het algemeen kunnen we stellen dat hoe vernieuwender en duurzamer de onderneming is, hoe meer subsidies en regelingen er zijn waar je aanspraak op kunt maken.

Er zijn specifieke subsidies en regelingen voor starters die zich richten op specifieke activiteiten. Hieronder een lijstje met bedrijfsactiviteiten waarmee je recht hebt op extra subsidies:

 • Investeren in energiebesparende maatregelen;
 • Ontwikkelen en produceren van nieuwe producten;
 • Samenwerkingen met bedrijven in minder ontwikkelde landen;
 • Vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen.

Regionale subsidies voor starters

Als je verder rond gaat kijken op het internet kom je allerlei soorten regelingen en subsidies voor starters tegen. Er zijn namelijk ook regionale regelingen en subsidies waar je als startende ondernemer gebruik van kunt maken.

Het kan daarom raadzaam zijn om aan te kloppen bij de gemeente waarin jouw onderneming is gevestigd om na te vragen of er speciale regelingen zijn voor jouw onderneming.

Subsidie- en financieringswijzer van de RVO

Wil je direct weten op welke subsidies en regelingen je aanspraak kunt maken als startende ondernemer? Raadpleeg dan de subsidie- en financieringswijzer van de RVO. Hier kun je direct zien op welke regelingen je aanspraak kunt maken in jouw regio en situatie.

Klaar om te starten met ondernemen?

Ben jij klaar om de start te maken met ondernemen? Zorg ervoor dat al je zaken geregeld zijn. De juristen van Ligo geven advies en helpen je graag bij het oprichten van jouw eigen bedrijf.

Door goed geïnformeerd van start te gaan, behaal je een voorsprong op jouw concurrentie en maak je een vliegende start. Start vandaag met ondernemen en laat Ligo je ondersteunen. Happy entrepreneuring!

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)