Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Een vennootschap onder firma (VOF) is een rechtsvorm waarbij twee of meer personen samen een onderneming drijven. Een VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF.

Maar hoe zit het met de belastingen bij een VOF? Op deze pagina leggen we uit welke belastingen je moet betalen als VOF, hoeveel belasting je betaalt en waar je op moet letten bij het verkopen van je VOF.

Wie is belastingplichtig in een VOF?

In een VOF zijn de individuele vennoten belastingplichtig. Dit betekent dat elke vennoot persoonlijk verantwoordelijk is voor het aangeven en afdragen van belastingen over zijn of haar aandeel in de winst van de VOF.

De winst wordt namelijk niet belast op het niveau van de VOF zelf, maar wordt verdeeld onder de vennoten en belast in hun persoonlijke inkomenssfeer.

Hoeveel belasting betaal je als VOF?

Het bedrag dat een VOF aan belasting betaalt, hangt af van verschillende factoren. Allereerst worden de winsten toegekend aan de individuele vennoten volgens hun gezamenlijk overeengekomen aandeel.

Vervolgens worden deze winsten belast volgens het persoonlijke inkomstenbelastingtarief van elke vennoot. Het is van belang om te realiseren dat dit kan variëren afhankelijk van de totale inkomsten van elke vennoot.

Welke belastingen betaal je als VOF?

Als VOF zijn er verschillende soorten belastingen waarmee je te maken kunt krijgen. De belangrijkste belastingen voor een VOF zullen we met je gaan bespreken, zodat je exact weet waar je rekening mee moet houden.

Inkomstenbelasting VOF

Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer). Dat betekent dat je als vennoot belasting betaalt over je eigen deel van de winst binnen de VOF.

Hoe de winst binnen de VOF wordt verdeeld is opgenomen in het VOF-contract onder het stukje ‘Winstverdeling’. De VOF zelf betaalt dus geen belasting, maar alleen de vennoten die deel uitmaken van de VOF betalen inkomstenbelasting over hun deel van de winst.

Als vennoot van een VOF kun je gebruikmaken van verschillende regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de investeringsaftrek. Deze regelingen verlagen je belastbare winst, waardoor je minder belasting betaalt.

De inkomstenbelasting wordt geheven in drie schijven, met verschillende tarieven. In 2023 zijn de tarieven als volgt:

Schijf
Belastbaar inkomen
Tarief
1
Tot € 37.150
19,03%
2
vanaf 37.150 tot € 73.072
36,93%
3
Vanaf € 73.032
49,50%

Het tarief dat je betaalt over je winst hangt dus af van je totale inkomen uit werk en woning (box 1). Als je naast je winst uit de VOF ook nog andere inkomsten hebt, zoals loon of een uitkering, dan worden deze bij elkaar opgeteld om je belastbaar inkomen te bepalen.

VOF en de BTW (omzetbelasting)

Voor de BTW (omzetbelasting) is de VOF als geheel ondernemer. Dat betekent dat je BTW moet berekenen over de omzet die je maakt met de VOF en deze moet afdragen aan de Belastingdienst. Je kunt ook BTW terugvragen over de kosten die je maakt voor de VOF. Hiervoor doe je een gezamenlijke BTW-aangifte voor de VOF.

Het BTW-tarief dat je moet toepassen hangt af van het soort goederen of diensten dat je levert. Er zijn drie tarieven: 0%, 9% en 21%. Hierbij geldt het algemene tarief van 21% voor de meeste goederen en diensten.

Voor bepaalde goederen en diensten die van belang zijn voor de volksgezondheid, de cultuur of het onderwijs, zoals voedingsmiddelen, boeken en geneesmiddelen, geldt het verlaagde tarief van 9%. Het nultarief geldt enkel voor bepaalde leveringen en diensten naar het buitenland, zoals export en internationaal vervoer.

Soms hoef je geen BTW te berekenen over je omzet. Dit kan het geval zijn als je vrijgestelde goederen of diensten levert, zoals onderwijs, gezondheidszorg of financiële diensten. Als je vrijgesteld bent van BTW, dan mag je ook geen BTW aftrekken over je kosten.

Loonheffingen VOF

Als je namens de VOF personeel in dienst neemt, krijgt de VOF te maken met loonheffingen. Loonheffingen zijn de belastingen en premies die je moet inhouden en afdragen over het loon dat je betaalt aan je werknemers. Loonheffingen bestaan uit:

  • Loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Om loonheffingen te kunnen betalen, moet je als VOF een aantal stappen doorlopen:

  1. Meld je aan als werkgever bij de Belastingdienst. Je krijgt dan een loonheffingennummer en een aangiftetijdvak toegewezen.
  2. Sluit een arbeidsovereenkomst af met je werknemer en vraag hem of haar om een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een ingevulde loonbelastingverklaring.
  3. Bepaal het loon van je werknemer en houd rekening met eventuele loonkostenvoordelen, zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het loonkostenvoordeel (LKV).
  4. Bereken de loonheffingen die je moet inhouden en afdragen over het loon van je werknemer. Gebruik hiervoor de tabellen en rekenregels die de Belastingdienst verstrekt.
  5. Houd een loonadministratie bij waarin je alle gegevens over het loon, de loonheffingen en de werknemers vastlegt.
  6. Doe aangifte loonheffingen en betaal loonheffingen aan de Belastingdienst binnen het aangiftetijdvak dat voor jou geldt.
  7. Verstrek een loonstrook en een jaaropgaaf aan je werknemer.

Overdrachtsbelasting bij verkoop van de VOF

Als de VOF bij verkoop onroerend goed bezit, kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Overdrachtsbelasting is een eenmalige belasting die betaald wordt bij de verkrijging van onroerend goed.

De hoogte van de overdrachtsbelasting varieert afhankelijk van het type onroerend goed en de waarde ervan. Bij verkoop van bijvoorbeeld een bedrijfspand of een stuk grond kan deze belasting van toepassing zijn.

Wat kan Ligo voor jou betekenen?

In sommige gevallen kan het interessant zijn om een VOF op te richten, bijvoorbeeld met betrekking tot belastingen en fiscale voordelen van de VOF. Een VOF heeft echter ook nadelen, en dan met name met betrekking tot de aansprakelijkheid.

Wanneer je gaat groeien met jouw onderneming kan het op een bepaald punt fiscaal en juridisch voordeliger zijn om over te gaan naar een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld een BV. Met een BV ben je namelijk niet persoonlijk aansprakelijk, wat wel het geval is bij een VOF of eenmanszaak.

Heb je een VOF, maar wil je deze omzetten naar een BV? Dan zijn hier verschillende manieren voor. Neem contact op met onze Ligo juristen om te ontdekken wat we voor jou kunnen betekenen. Ook voor het omzetten van een eenmanszaak naar een BV kunnen wij je van dienst zijn.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)