Laatst geüpdatet op juli 28, 2023

Ben jij de eigenaar van een BV en heb je geld nodig voor bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe auto of het afsluiten van een hypotheek? Dan is geld lenen van eigen BV wellicht interessant.

Als je voor privédoeleinden geld nodig hebt, kun je uiteraard naar de bank stappen. Echter zal de rente bij een lening van de bank (doorgaans) hoger liggen dan die van een lening bij een BV.

Maar hoe werkt lenen bij een BV precies? Wie kunnen er allemaal lenen vanuit de BV? En voor welke doeleinden kun je geld lenen van een BV? Antwoorden op deze vragen en meer, lees je allemaal in dit artikel.

Waarom geld lenen van eigen BV?

Er zijn twee redenen waarom het interessant is om geld te lenen van een eigen BV. Door geld te lenen van een BV kun je namelijk te maken krijgen met een rentevoordeel en belastingvoordeel.

Wanneer je geld gaat lenen van je eigen BV, mag je in principe zelf het rentepercentage bepalen, maar let erop dat de rente altijd zakelijk zal moeten zijn. De rente zal hierdoor (meestal) iets lager liggen dan de rente van een lening bij de bank. Hierdoor behaal je een rentevoordeel en bespaar je op de kosten van de lening.

Daarnaast behaal je ook een belastingvoordeel met de BV. Door geld uit te lenen verlaag je het bedrag dat je aan dividend uitkeert. Over dividend dien je als BV belasting te betalen, maar door het bedrag aan dividend te verlagen betaal je dus minder belasting. Daar staat natuurlijk tegenover dat de lening terugbetaald moet worden.

Hoe werkt geld lenen van een BV?

Je kunt op twee verschillende manieren geld lenen van een BV. Het is ten eerste mogelijk om een personeelslening aan jezelf, of de werknemer van een BV te verstrekken. De tweede optie is om jezelf als DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) een DGA-lening te verstrekken.

Beide soorten leningen hebben te maken met bepaalde eisen en belastingverplichtingen. Hieronder lees je meer over hoe het precies zit met een personeelslening en een DGA-lening.

Personeelslening

Een personeelslening is een lening die je vanuit de BV verstrekt aan een werknemer. Als je werknemer bent van je eigen BV is het mogelijk om jezelf een personeelslening te verstrekken.

  1. Het voordeel van een personeelslening is dat je er rentevoordeel uithaalt. Echter wordt het rentevoordeel gezien als ‘fictief loon’ omdat je het niet daadwerkelijk krijgt uitgekeerd. Hierdoor is het rentevoordeel belastbaar loon.
  2. Gelukkig hoef je hier meestal geen belasting over te betalen, aangezien je het rentevoordeel mag opnemen in de vrije ruimte van de WKR (werkkostenregeling). Dit is de ruimte waarin werknemers vergoedingen en verstrekkingen onbelastbaar kunnen ontvangen.
  3. Er is echter een uitzondering waarin je het rentevoordeel niet mag opnemen in de vrije ruimte van de WKR. Namelijk wanneer de lening uit de BV gebruikt gaat worden voor het kopen van een huis.
  4. In dergelijke gevallen blijft het rentevoordeel belastbaar loon, maar dient de BV er loonheffing over te betalen. Hier staat tegenover dat je het rentevoordeel privé mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Een belangrijke voorwaarde van de personeelslening is dat je deze moet kunnen aanbieden aan alle werknemers tegen dezelfde voorwaarde. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de personeelslening worden afgekeurd door de Belastingdienst.

DGA-lening

Als DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) kun je jezelf een lening verstrekken vanuit de BV. In dat geval dient de lening een zakelijke overeenkomst te zijn. Hierdoor dien je ook een zakelijke rente af te spreken die je aan de BV betaalt.

Sluit je als DGA een lening af via je eigen BV, dan dien je deze op te nemen in jouw aangifte van de inkomstenbelasting in box 1 of box 3, afhankelijk van het doeleinde van de lening.

Lening van een BV is een zakelijke overeenkomst

Zoals gezegd dient de lening van een BV aan een DGA te voldoen aan zakelijke voorwaarden voor een zakelijke overeenkomst. In de zakelijke overeenkomst dienen voorwaarden opgesteld te worden die de BV ook zou stellen aan een derde partij in een vergelijkbare situatie.

Met andere woorden is het belangrijk dat je een ‘normaal’ rentepercentage afspreekt, dat jij vervolgens als DGA betaalt aan de BV. Het kan verstandig zijn om jezelf af te vragen of je eenzelfde soort lening met bijbehorende voorwaarden ook aan een andere vergelijkbare partij zou uitlenen.

Daarnaast gelden er nog enkele voorwaarden, namelijk dat de zakelijke overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd, er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de aflossing en er een liquiditeitstest van de BV wordt uitgevoerd.

Mocht de lening vanuit de BV niet gezien worden als zakelijke overeenkomst, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden, dan wordt dit gezien als onzakelijk handelen. Dit wil je absoluut voorkomen, omdat dit gevolgen kan hebben voor de belasting die je betaalt.

Gevolgen van onzakelijk handelen

Het is essentieel om je te houden aan de gestelde voorwaarden voor een zakelijke overeenkomst bij een lening van een eigen BV. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan zal de Belastingdienst de lening beschouwen als ‘onzakelijk’.

De lening zal dan gezien worden als inkomsten waardoor je er inkomstenbelasting over moet betalen, dit wil je uiteraard voorkomen.

Waar ga je de lening voor gebruiken?

Afhankelijk van het doeleinde van de lening, zal de lening van de BV op een bepaalde manier worden belast. Het is belangrijk om de verschillen te begrijpen, zodat je weet wat je te wachten staat.

Hieronder bespreken we daarom de situaties van een lening vanuit de BV voor een woning en een lening voor andere doeleinden. Let op dat het in onderstaande situaties een DGA-lening betreft.

Geld lenen van de BV voor eigen woning

Ga je als DGA geld lenen van de BV voor de aanschaf, verbouwing, onderhoud of andere investering in een eigen woning, dan valt de rente die je betaalt in box 1. Deze DGA-lening wordt ook wel een DGA hypotheek genoemd.

De rente die je betaalt over DGA hypotheek kan gebruikt worden voor hypotheekrenteaftrek van de woning. Er gelden echter wel enkele voorwaarden waar de lening van de BV aan moet voldoen:

  • Je mag alleen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek wanneer de looptijd van de lening maximaal 30 jaar bedraagt en er volgens een duidelijk schema wordt afgelost. Dit mag jaarlijks, per kwartaal of maandelijks zijn.
  • Sinds 2013 geldt er een informatieplicht om de DGA hypotheek aan te geven bij de Belastingdienst. Dit doe je eenvoudig in de aangifte inkomstenbelasting.
  • De rente die je betaalt aan de BV wordt beschouwd als winst en dient daarom aangegeven te worden als winst bij de vennootschapsbelasting.

Geld lenen van de BV voor andere doeleinden

Als je geld gaat lenen van je eigen BV voor consumptieve doeleinden, zoals de aanschaf van een auto of privé beleggen, dan wordt de lening gezien als een schuld. Deze schuld valt dan in box 3 en is gunstig, aangezien je alle schulden boven de € 3.200,- mag aftrekken van je belastbare vermogen.

Op deze manier verlaag je het belastbare vermogen, waardoor je minder vermogensbelasting betaalt. Hierbij dien je echter rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • De schuld van een eigen woning mag niet worden afgetrokken van het belastbare vermogen.
  • De rente die je betaalt aan de BV wordt beschouwd als winst waardoor er vennootschapsbelasting over betaald moet worden.
  • De rente die je betaalt is niet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

Hoeveel mag je lenen van je BV?

In principe mag je zoveel geld lenen van je BV als je wilt, maar zal de hoogte van de lening bepalen hoeveel belasting je betaalt. Leen je meer dan € 700.000,- vanuit de BV, dan wordt het bedrag daarboven belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2.

Over alles wat je meer leent, betaal je dan 26,9% aan inkomstenbelasting. Indien het van de BV geleende geld wordt gebruikt voor de financiering van de eigen woning, dan geldt een uitzondering op het bedrag van € 700.000.

Hoe los je een lening van een BV af?

Een lening van een BV los je op dezelfde manier af als dat je een lening bij de bank zou afsluiten. In het opgestelde aflossingsschema maak je afspraken over de momenten waarop je aflost (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks).

Daarnaast is het ook een mogelijkheid om af te spreken om het bedrag van de lening na een bepaald aantal jaar in één keer af te lossen. Dit kan door middel van een aflossingsvrije lening van de BV.

Kan ik een aflossingsvrije lening bij de BV krijgen?

Ja, het is mogelijk om een aflossingsvrije lening bij de BV te krijgen. In dit geval gelden er wel aanvullende voorwaarden voor de lening, aangezien de BV meer risico loopt dan bij periodieke aflossing.

Zo dient de rente van de lening hoger te liggen dan de gemiddelde rente van niet-aflossingsvrije leningen bij banken. Ook zal het onderpand dat je ter beschikking stelt hoger moeten zijn dan bij niet-aflossingsvrije leningen.

Rekening-courant

Tot slot maken veel DGA’s gebruik van een rekening-courant verhouding met de BV. Hierbij ontstaat tussen de DGA en de BV ook een schuldverhouding zonder dat daarvoor een aparte leningsovereenkomst wordt gesloten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin de BV iets heeft betaald voor de DGA. Het gaat hierbij meestal om relatief kleinere bedragen. Voor bedragen in rekening-courant tot maximaal € 17.500 hoeft geen rente betaald te worden.

Neem contact op met onze Ligo juristen

Heb je vragen over de mogelijkheden van geld lenen van je eigen BV of een nieuwe BV oprichten? Neem dan gerust contact op met onze juristen en notarissen om de opties in jouw situatie te bespreken.

Daarnaast helpen we je graag bij het opstellen van de benodigde documenten om een lening vanuit je eigen BV rond te krijgen. De lening is namelijk een zakelijke overeenkomst die moet voldoen aan verschillende voorwaarden.

Onze juristen, advocaten en notarissen zorgen ervoor dat alles juridisch in orde wordt gemaakt, zodat jij je hier zelf geen zorgen over hoeft te maken. Zo kun je bezig blijven met zaken waar je goed in bent, namelijk ondernemen.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)