Laatst geüpdatet op oktober 9, 2023

Geld op bankrekeningen wordt in Nederland beschermd door de Nederlandse Depositogarantie van De Nederlandse Bank (DNB). Dit wordt ook wel het depositogarantiestelsel genoemd.

Wanneer een bank failliet gaat, wordt het geld, dat op een rekening bij de betreffende bank staat, tot op zekere hoogte vergoed. Maar geldt het depositogarantiestelsel ook voor bedrijven en waar moet je in dat geval rekening mee houden?

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel, ook wel Nederlandse Depositogarantie genoemd, is een stelsel dat het geld op Nederlandse bankrekeningen beschermt. Dit stelsel biedt bescherming tot € 100.000,- per persoon per bank.

Stel je hebt twee spaarrekeningen bij twee verschillende banken. Op één rekening heb je € 130.000,- staan en op de ander € 90.000,-. In geval dat beide banken failliet gaan, dan wordt er € 190.000,- vergoed vanuit de Nederlandse Depositogarantie.

De Nederlands Depositogarantie geldt zowel voor geld op particuliere- als op zakelijke rekeningen. Het biedt financiële bescherming in geval dat een Nederlandse bank failliet gaat.

Is het geld op zakelijke rekeningen beschermd?

Ja, geld op zakelijke rekeningen is tot op zekere hoogte beschermd. Het is daarbij goed om te benoemen dat niet alle financiële producten onder het depositogarantiestelsel vallen, maar wel het geld op zakelijke rekeningen, zoals:

  • Zakelijke betaalrekeningen;
  • Zakelijke spaarrekeningen;
  • Zakelijke termijndeposito’s.

Het is raadzaam om altijd bij jouw bank na te vragen welke financiële producten vallen onder de Nederlandse depositogarantie.

Voorwaarden van de depositogarantie voor bedrijven

Om recht te krijgen op een vergoeding vanuit het depositogarantiestelsel, dient er voldaan te worden aan 3 voorwaarden, namelijk:

  • De bank valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel;
  • De zakelijke rekening valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel;
  • De rekening staat op naam van jou of jouw bedrijf.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Hoe weet ik of mijn bank valt onder het depositogarantiestelsel?

Om te controleren of jouw bank valt onder het depositogarantiestelsel, kun je deze opzoeken in het ‘Register Nederlandse Depositogarantie’. Hier vul je de naam van jouw bank in om te controleren of zij vallen onder de Nederlandse Depositogarantie.

Hoe zit het met buitenlandse rekeningen?

Heeft jouw onderneming zakelijke bankrekeningen in het buitenland? Dan hangt het af van het land, waarin je de zakelijke bankrekening(en) hebt, of je beschermd bent.

Banken in landen binnen de Europese-Unie (EU) doen mee aan het depositogarantiestelsel van dat land. In de meeste gevallen is de mate van bescherming van gelden op bankrekeningen vergelijkbaar met de bescherming in Nederland.

Voor landen buiten de EU zal specifiek onderzoek gedaan moeten worden om te controleren of het geld op rekeningen bij banken in die landen beschermd is. Doe dit alvorens je besluit een rekening te openen bij een bank in het buitenland.

Depositogarantiestelsel voor bedrijven per ondernemingsvorm

Zoals je weet geldt het depositogarantiestelsel ook voor bedrijven. Toch zit er verschil in de mate van bescherming ten opzichte van de ondernemingsvorm. Voor het voorbeeld gebruiken we de eenmanszaak en besloten vennootschap.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een natuurlijk persoon, wat betekent dat de eigenaar privé aansprakelijk is voor schulden van de onderneming. Het geld dat op de zakelijke rekening en particuliere rekening staat is dus niet per se gescheiden van elkaar.

Voor het depositogarantiestelsel betekent dit ook dat het geld op zowel de privé- als zakelijke rekening bij elkaar wordt opgeteld. Over het gecombineerde bedrag ben je dan tot € 100.000,- per persoon, per bank beschermd.

Let op: het geld op de privé- en zakelijke rekening wordt alleen bij elkaar opgeteld wanneer beide rekeningen bij dezelfde bank lopen. Heb je een zakelijke rekening geopend bij een andere bank dan waar je een privé rekening hebt, dan worden deze apart van elkaar beschouwd in geval van faillissement van één van de banken.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid, wat inhoudt dat de eigenaar niet persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de BV. Hierdoor is het geld dat op de zakelijke rekening van de BV staat, gescheiden van de privé rekening van de eigenaar.

Heeft de eigenaar van de BV bij dezelfde bank een privé- en zakelijke rekening? Dan zijn beide bankrekeningen afzonderlijk van elkaar beschermd tot € 100.000,-.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Mijn bank is failliet, wat nu?

Wanneer jouw bank failliet gaat, ontvang je een brief van De Nederlandse Bank (DNB). Hierin worden alle stappen vermeld die je moet doorlopen om de vergoeding vanuit het depositogarantiestelsel te ontvangen.

Om de vergoeding daadwerkelijk te ontvangen heb je een zakelijke rekening nodig bij een andere bank. Mocht je deze (nog) niet hebben, dan dien je een nieuwe zakelijke rekening te openen.

Ligo is er voor al jouw juridische kwesties

Wil je naast financiële bescherming ook bescherming hebben op juridisch gebied? Onze Ligo juristen staan voor je klaar om je te ondersteunen bij zakelijke, juridische kwesties.

Naast het online oprichten van een BV is het bij Ligo ook mogelijk om volledig digitaal contracten en overeenkomsten op te stellen, te ondertekenen en te beheren.

Ontvang bijvoorbeeld meldingen wanneer contracten verlopen. Zo zijn al jouw juridische zaken altijd op orde en goed geregeld.

Voorkom juridische geschillen met werknemers, freelancers en andere bedrijven met de juridische documenten van Ligo. Onze juristen bieden bovendien 7 dagen per week ondersteuning.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)