Laatst geüpdatet op oktober 9, 2023

Ben je van plan om samen te gaan werken met een ander bedrijf, maar wil je niet fuseren? Dan kan een (tijdelijke) joint venture uitkomst bieden. Met een joint venture (JV) kun je de identiteit van jouw eigen onderneming behouden, terwijl je een gezamenlijk doel verwezenlijkt.

Maar wat is een joint venture nou eigenlijk en hoe gaat het precies in zijn werk? In dit artikel gaan we je alles vertellen wat je moet weten over het oprichten van een joint venture.

Wat is een joint venture?

Een joint venture (gezamenlijke onderneming) is een samenwerkingsvorm tussen bestaande bedrijven. Hierbij behoudt elk bedrijf zijn eigen zelfstandigheid, producten en/of diensten.

Samenwerken in een joint venture maakt het mogelijk om meer en grotere opdrachten aan te nemen. Door het delen van kennis, bedrijfsmiddelen en netwerken wordt er meer mogelijk voor elke afzonderlijke partij.

Het oprichten van een joint venture kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld voor de duur van een bepaald project. Maar er zijn ook bedrijven die de samenwerking een juridische vorm geven door samen een nieuwe onderneming te starten.

Het verschil met een joint venture is dat het geen rechtsvorm is, maar dat kan wel. Partijen kunnen bijvoorbeeld een speciale joint venture BV oprichten voor een specifiek doel.

Voorbeelden van joint ventures in de praktijk

Om je een duidelijker beeld te geven van wat een joint venture precies is en waarom ze worden opgericht, hebben we hieronder 3 voorbeelden van joint ventures in de praktijk op een rijtje gezet:

 • Sony Ericsson (nu Sony Mobile Communications): In 2001 richtten Sony en Ericsson een joint venture op, genaamd Sony Ericsson. Deze samenwerking was gericht op de ontwikkeling en productie van mobiele telefoons. Beide bedrijven brachten hun expertise en middelen in, waarbij Sony zijn merknaam en marketingkracht leverde, terwijl Ericsson zijn technische kennis en ervaring op het gebied van telecommunicatie bijdroeg.
 • Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance: In 1999 werd de Renault-Nissan-alliantie opgericht, en later sloot Mitsubishi zich ook aan bij de alliantie. Dit is een voorbeeld van een drievoudige joint venture tussen drie autofabrikanten. De alliantie heeft tot doel synergiën te creëren op het gebied van productontwikkeling, productie, inkoop en marktaanwezigheid. Door samen te werken delen de bedrijven technologieën, kosten en risico’s.
 • Senseo: In 2001 lanceerden Douwe Egberts (DE) en Philips een joint venture genaamd Senseo. Deze samenwerking was gericht op de ontwikkeling en verkoop van een innovatief koffiezetapparaat dat gebruikmaakt van koffiepads. DE leverde de koffiepads en de koffie-expertise, terwijl Philips het apparaat en de technologie leverde. Senseo werd een groot succes in Nederland en andere Europese landen, en creëerde een nieuwe markt voor koffiepads.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Waarom een joint venture oprichten?

Een joint venture wordt aangegaan om verschillende redenen, zoals het delen van bedrijfsmiddelen en kennis, het realiseren van strategische doelstellingen, en het verminderen van risico’s.

Joint ventures brengen veel voordelen met zich mee, maar kennen ook enkele nadelen. We gaan daarom de belangrijkste voor- en nadelen van joint ventures met je bespreken.

Voordelen van een joint venture

Het oprichten van een joint venture kent vele voordelen. We hebben hieronder de 5 belangrijkste voordelen voor je op een rijtje gezet:

 • Het wordt mogelijk om meer en grotere projecten aan te nemen;
 • De risico’s van een project worden verdeeld over de samenwerkende partijen;
 • Je kunt gaan handelen en samenwerken met partijen in het buitenland;
 • Krijg toegang tot specifieke middelen waar jouw bedrijf niet over beschikt;
 • Mogelijkheid om samen een product op de markt te brengen.

Nadelen van een joint venture

Naast de voordelen van het oprichten van een joint venture, kent het ook enkele nadelen. Hieronder hebben de 3 belangrijkste nadelen uiteengezet:

 • De belangen van de samenwerkende bedrijven kunnen op ten duur veranderen, waardoor er belangenverstrengeling kan ontstaan;
 • Er kunnen meningsverschillen ontstaan, bijvoorbeeld over de verdeling van de winst of het werk, maar ook over intellectueel eigendom;
 • Gemaakte afspraken kunnen in gevaar komen zodra één van de medeoprichters in financiële problemen komt.

Hoe wordt een joint venture opgericht?

Een joint venture wordt opgericht door middel van een joint venture overeenkomst, ook wel joint venture agreement (JVA) genoemd. Het is een overeenkomst tussen bestaande bedrijven die een gezamenlijk doel willen realiseren, vaak omdat ze dit afzonderlijk van elkaar niet kunnen verwezenlijken.

De joint venture wordt niet ingeschreven in het Handelsregister. Het is namelijk geen juridische rechtsvorm, maar een samenwerkingsovereenkomst tussen meerdere partijen.

Besluit je op een later moment om met de partijen uit de joint venture een nieuwe onderneming te starten, bijvoorbeeld een BV? Dan dien je deze wel in te schrijven in het Handelsregister.

Wat staat er in een joint venture overeenkomst?

In een joint venture overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de zeggenschap, financiering, winstverdeling, werkverdeling en eventueel intellectueel eigendom. Ook worden er afspraken gemaakt over oplossingen voor conflicten binnen de joint venture.

In geval van een tijdelijke joint venture wordt er in de JVA ook vermeld voor welke tijdsduur de overeenkomst geldt. Het kan ook zijn dat er in de joint venture overeenkomst wordt vermeld dat de samenwerking eindigt wanneer een bepaald project is afgerond of een specifiek doel is bereikt.

Octrooi en intellectueel eigendom module

Ga je in de joint venture een nieuw product ontwikkelen en op de markt brengen? Dan is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over welke partij de rechten krijgt.

Een octrooi- of intellectueel eigendom module dient dan opgenomen te worden in de joint venture overeenkomst. Hiermee voorkom je op later moment meningsverschillen en eventueel juridische conflicten.

Mocht er op later moment toch bepaald worden dat het octrooi of intellectueel eigendom naar de andere partij gaat, dan kun je dit regelen met een ‘akte van overdracht intellectueel eigendom‘.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Joint venture oprichten met buitenlandse bedrijven

Het oprichten van een joint venture kan interessant zijn wanneer je wilt gaan samenwerken met buitenlandse bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer je producten wilt gaan verkopen in het buitenland.

Aangezien er in bepaalde landen strenge importregels gelden, is het lastig of te duur om producten vanuit Nederland naar klanten in het buitenland te verzenden.

Wellicht dat je door middel van een joint venture kunt samenwerken met een lokale partij. Jij levert dan het product of de dienst en het lokale bedrijf brengt haar kennis en expertise van de lokale markt, wetten en regels in.

Nieuw bedrijf oprichten voor het starten van een joint venture

Wil jij graag gaan samenwerken met een ander bedrijf, maar jouw huidige onderneming hier (nog) niet aan verbinden? Dan is het mogelijk om een nieuw bedrijf op te richten waarmee je in een joint venture stapt.

In dat geval is het belangrijk om te bepalen welke rechtsvorm je kiest. Kies je voor een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV), of ga je zelfs voor een vennootschap onder firma (vof)?

Hoe je het ook wendt of keert, bij het oprichten van een joint venture is het essentieel dat alle overeenkomsten juridisch in orde zijn. Heb je bijvoorbeeld al nagedacht over het intellectueel eigendom en afspraken over de winstverdeling?

Neem gerust contact op met onze Ligo juristen om dergelijke juridische zaken te bespreken. Hiermee voorkom je conflicten in een later stadium van de samenwerking tussen jouw bedrijf en andere partijen in de joint venture.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)