Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Heb jij als werkgever met een zieke werknemer te maken? Wellicht gaat het om langdurige ziekte? Heeft je werknemer een burn-out? Of ligt de werknemer er lange tijd uit door een ongeval? Wanneer je personeel in dienst hebt, word je op enig moment geconfronteerd met ziekteverzuim.

Zo zal bijvoorbeeld de jaarlijkse griepgolf jouw werknemers heus niet overslaan. Dit ziekteverzuim duurt meestal niet lang. Je zieke werknemer is binnen een paar dagen weer aan het werk.

Maar wat nou als jouw werknemer heel vaak ziek is? Of als er is sprake van langdurig ziekteverzuim door bijvoorbeeld een burn-out? Of nog vervelender: ongeoorloofd ziekteverzuim bij een arbeidsconflict?

Verzuim levert dan al snel een flinke kostenpost op! Zo ben je verplicht om je werknemer de eerste 2 jaar bij ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen. En aangezien het werk blijft liggen, moet je ook nog vervanging zoeken.

Om ervoor te zorgen dat je niet geconfronteerd wordt met de hoge kosten die (ziekte)verzuim met zich meebrengt, is het belangrijk goed beleid op te stellen om te voorkomen dat je werknemers onnodig (lang) ziek worden.

In deze blog vertellen we je welke vormen van verzuim er zijn, welke verplichtingen je als werkgever hebt tijdens het verzuim, maar vooral ook hoe je een goed verzuimbeleid kan opstellen zodat je ziekteverzuim voorkomt en niet onnodig veel geld verliest!

Rechten en verplichtingen bij ziekteverzuim

Welke gevolgen het ziekteverzuim heeft voor jou als werkgever en welke verplichtingen dit met zich meebrengt, hangt af van het soort ziekteverzuim waar je mee te maken hebt. Hieronder zullen we de rechten en verplichtingen bij verschillende soorten ziekteverzuim met je bespreken.

Kortdurend (en) frequent ziekteverzuim

Iedereen wordt wel eens ziek. Een griepje heb je zo te pakken. Zo ook jouw werknemers. Vaak duurt dit ziek zijn maar een paar dagen en kan je werknemer daarna weer aan het werk. In dat geval is er sprake van kortdurend ziekteverzuim.

Bij kortdurend ziekteverzuim van je werknemers bestaan jouw verplichtingen vaak enkel uit het doorbetalen van het loon. Daarnaast moet je je werknemer binnen vier dagen ziek melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts.

Je kunt eenvoudig digitaal verzuim melden op de website van het UWV. Doe je dit niet of te laat, dan riskeer je een boete van maximaal € 455,-.

Indien je werknemer regelmatig korte periodes ziek is, spreek je over frequent kortdurend ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. Zorg er daarin voor dat je als werkgever tijdig het gesprek aangaat met de werknemer en leg de verslagen van die gesprekken goed vast in het personeelsdossier.

Let goed op welke gegevens je in de verslagen opneemt. Zo mag je details over de aard van de ziekte alleen opnemen in het personeelsdossier als je werknemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Natuurlijk hoop je dat wanneer je het gesprek met je werknemer bent aangegaan over het ziekteverzuim, het beter met hem gaat en hij zich minder vaak, en uiteindelijk helemaal niet meer ziek meldt.

Toch kan het zijn dat er geen verbetering optreedt. Dan is, hoe naar het ook klinkt, het ontslaan van je werknemer een optie. Dit kan bijvoorbeeld als jouw bedrijf in financieel gevaar komt of wanneer de werkdruk voor overige werknemers te hoog wordt als gevolg van het verzuim.

Ligo Tip: Je kan afspreken dat er een wachttijd geldt bij ziekteverzuim. Je hoeft dan de eerste ziektedagen niet door te betalen. Doe dit altijd schriftelijk in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.

Langdurig ziekteverzuim

Indien jouw werknemer langer dan zes weken ziek is, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. In dit geval rusten er veel meer verplichtingen op jou als werkgever. Zo is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing.

De WVP schrijft voor dat jij als werkgever je zieke werknemer actief moet helpen bij zijn re-integratie. Hierbij dien je ook de hulp van een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het weer aan het werk krijgen van je werknemer.

Daarnaast ben je verplicht om in ieder geval twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Tot slot gaat jouw onderneming verder en dien je vervanging te vinden.

Dit kan hoog in de kosten lopen, waardoor werkgevers, met name bij contracten voor onbepaalde tijd, ervoor kiezen om dit risico af te dekken middels een verzekering.

Ongeoorloofd verzuim

Is je werknemer niet ziek, maar meldt hij of zij zich toch ziek? Dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. In de praktijk gebeurt dit wel eens bij een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Het kan echter voorkomen dat een werknemer daadwerkelijk ziek wordt als gevolg van een conflict. Let hier als werkgever goed op!

Meldt jouw werknemer zich ziek om bijvoorbeeld voor een ziek kind te zorgen? Ook dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. Jouw werknemer is immers niet zelf ziek. We adviseren je om voor dergelijke situaties goede afspraken te maken. Zo kan je jouw werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om thuis te werken.

Download de gratis Rechtsvorm Gids

Hierin lees je alles wat je moet weten over het kiezen van de juiste rechtsvorm.

Verplichtingen van de werkgever bij ziekteverzuim

Hoe ga je als werkgever om met ziekteverzuim? Wat zijn je verplichtingen, hoe dring je het ziekteverzuim terug en wat zijn je mogelijkheden bij ongeoorloofd ziekteverzuim? We zetten de verplichten voor je op een rijtje.

Ziekteverzuimbeleid opstellen

Zorg dat je duidelijk vastlegt hoe je omgaat met ziekteverzuim. Je bent wettelijk verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren. In het ziekteverzuimbeleid neem je op hoe je omgaat met de verzuimregistratie en hoe je zieke werknemers begeleidt bij de re-integratie.

Ook leg je hierin vast hoe je de verzuimpreventie regelt. Jij wil natuurlijk alleen maar gezonde mensen op de werkvloer. Zeker als je je bedenkt dat een zieke werknemer je gemiddeld € 200,- tot € 400,- per dag kost.

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een verzuimverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn echte wel prijzig. Het is daarom beter om je te richten op het verminderen en voorkomen van ziekteverzuim!

Hulp bij re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat zowel jij als je zieke werknemer zich moeten inspannen om er voor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Jullie moeten samen een re-integratieplan (Plan van Aanpak) opstellen.

Doe dit uiterlijk in de achtste week dat je werknemer ziek thuis zit. In het Plan van Aanpak nemen jullie op wat jullie willen bereiken. Dit doel kan ook zijn dat de werknemer weer aan het werk is bij je in een andere functie zijn.

Daarnaast kun je afspraken maken over bijvoorbeeld het volgen van therapie of het krijgen van begeleiding door een coach. Elke zes weken houd je een evaluatie over het verloop van het re-integratieproces met je werknemer. Maak van deze evaluatiegesprekken goede verslagen en bewaar deze in het personeelsdossier!

Wil je meer weten over hoe een personeelsdossier jou als werkgever kan beschermen? Hoe je risico’s hiermee afdekt? Download dan onze gratis Gids Personeelsdossier. Je kunt er ook meer over lezen in ons informatieve artikel over het personeelsdossier.

Doorbetalen van loon

De meest zwaarwegende verplichting voor jou als werkgever bij ziekteverzuim is de verplichting om gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen aan je werknemer.

Indien 70% van het loon betekent dat dit bedrag onder het minimumloon uitkomt, moet je het minimumloon betalen.

Ligo tip: check altijd de CAO indien deze van toepassing is op jouw bedrijf. Hier kan bijvoorbeeld in staan dat je in het eerste jaar 100% van het loon moet blijven doorbetalen. Kijk daarom eerst of er een CAO geldt in jouw branche en lees die goed door.

Zo dring je ziekteverzuim terug

Een zieke werknemer kost geld. Een goede manier om de kosten van ziekteverzuim laag te houden is door het ziekteverzuim zelf terug te dringen. En door, wanneer sprake is van ongeoorloofd verzuim, die maatregelen te nemen die nodig zijn. Hoe en welke dat zijn? Dat lees je hieronder.

Strenge regels voor ziekmelding

Als je het voor jouw werknemers te makkelijk maakt om zich ziek te melden, zijn ze geneigd dit veel sneller te doen. Ook als ze niet echt ziek zijn, of enkel een hoestje hebben. Neem geen genoegen met een simpel mailtje of een Whatsapp berichtje van je werknemer.

Zorg dat je werknemer zich alleen ziek kan melden door vóór een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld voor 9 uur s’ ochtends, direct telefonisch contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende.

Laat de leidinggevende dan ook een paar gerichte vragen stellen als: ‘Hoe voel je je nu?’, ‘Wanneer denk je terug te zijn op het werk?’ en ‘Kun je me elke dag up te date houden over hoe je je voelt?’.

Hiermee geef je een signaal aan je werknemers dat je een ziekmelding serieus neemt. Hierdoor zullen zij minder snel geneigd zich ziek te melden als ze niet ‘echt’ ziek zijn.

Wijs op de consequenties van ongeoorloofd verzuim

We schreven net al dat je zieke werknemers recht hebben op doorbetaling van het loon bij ziekteverzuim (wachtdagen daargelaten). Dit is niet zo wanneer sprake is van ongeoorloofd verzuim. Want dan telt ‘Geen arbeid, geen loon!’.

Zorg dat er besef is bij jouw werknemers over hoe kostbaar het is voor jouw bedrijf als iemand uitvalt en wat de consequenties zijn als iemand hier niet eerlijk over is. De consequentie kan bijvoorbeeld een officiële waarschuwing of ontslag zijn.

Daarnaast moet jij de mogelijkheid hebben om te controleren of wel echt sprake is van ziekte. Je zieke werknemer moet de controlevoorschriften die jij in dat kader geeft, opvolgen. Deze voorschriften moeten schriftelijk worden gegeven en mogen niet onredelijk zijn.

Volgt je zieke werknemer de controlevoorschriften niet op, dan mag jij de betaling van het loon opschorten. Houd er rekening mee dat je niet alles mag vragen aan de werknemers. Zo hoeven zij, zoals we eerder al vertelden, niet te vertellen wat de aard van de ziekte is.

Burn-out: Manage the workload

Je hoort tegenwoordig steeds vaker dat mensen langdurig thuis zitten, omdat ze een burn-out hebben. Ze zijn opgebrand en overwerkt. Voor jou als werkgever een ontzettend vervelende en met name kostbare aangelegenheid.

Is iemand vaak moe, heeft iemand veel stress en gaat deze persoon vaak over zijn of haar kunnen heen? Let dan op dat de werkdruk niet te hoog is. Als je hier niets aan doet, kan dit leiden tot een burn-out. Bij een burn-out kan je de werknemer soms voor de duur van een jaar kwijt zijn.

Het verschilt van persoon tot persoon wanneer iemand te veel op zijn of haar bordje heeft. Het is daarom belangrijk om de werkdruk van je werknemers in de gaten te houden om een burn-out te voorkomen.

Plan wekelijkse of maandelijkse gesprekken (one-on-one) in, waarbij je vraagt hoe het bij ze gaat. Communicatie is erg belangrijk, omdat jij de mogelijkheid wil hebben om op tijd in te grijpen. Probeer dan ook de drempel voor het vragen om hulp te verlagen en toon betrokkenheid.

Wist je dat jouw werknemers jou als werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor de burn-out? Dit is in de praktijk niet eenvoudig voor elkaar te krijgen door de werknemer. Maar houd hier rekening mee omdat de oorzaak van een burn-out vaak bij het werk ligt.

Hulp bij ziekteverzuim

Heb jij vragen omtrent ziekteverzuim? Over jouw rechtspositie? Over hoe je juridisch jouw bedrijf goed kan beschermen in dergelijke gevallen? Neem gerust contact op met de juristen van het Ligo team.

Wij staan altijd voor je klaar. Zeven dagen in de week van 9:00u tot en met 23:00u zijn wij beschikbaar om jou te helpen. Je kunt onder dit artikel een comment plaatsen waarna we contact met je op zullen nemen, of je kunt ons bellen

Happy entrepreneuring!

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)