Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een onderneming die wordt opgericht door twee of meer personen door middel van een maatschapsovereenkomst. De personen die gaan samenwerken heten ook wel ‘maten’. De maatschap is een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de maatschap zelf geen handelingen kan uitvoeren.

De maten zijn hierdoor allemaal voor een gelijk deel privé aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Wil je graag meer weten over een rechtspersoon? Lees dan onze blog ‘Wat is een rechtspersoon?‘.

Wat is een VoF?

VoF staat voor ‘vennootschap onder firma’. Dit is een samenwerking tussen twee of meer personen onder één gemeenschappelijke naam. De samenwerkende personen heten ook wel ‘vennoten’. De VoF wordt opgericht door het aangegaan van een samenwerkingsovereenkomst, ook wel een VoF contract genoemd.

Een VoF heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de VoF geen eigen bezittingen heeft en geen rechtshandelingen kan verrichten De vennoten zijn daarom allemaal hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VoF.

Waarom een maatschap of VoF?

verschillen maatschap en VOF tabel

Oprichting

De oprichting van een maatschap en een VoF is in veel opzichten gelijk aan elkaar. Ze worden opgericht door een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Je hoeft niet langs de notaris voor een notariële akte.

De afspraken tussen vennoten of maten kunnen apart worden vastgelegd. Heb je al aan een VoF contract gedacht? Hierin staan alle afspraken voor je samenwerking binnen de VoF.

Op onze website kun je het VoF contract vinden. Daarnaast is er voor de maatschap een maatschapsovereenkomst. Hierin worden alle verplichtingen tussen de maten onderling vastgelegd.

Voor de maatschap en de VoF moeten alle belanghebbenden zich inschrijven in het UBO-register. Wil je weten wat een UBO-register is, lees dan ons artikel over het UBO-register.

Het doel

Het belangrijkste verschil is het doel waarmee een maatschap of VoF wordt opgericht. Een maatschap wordt opgericht voor het uitoefenen van een beroep. Denk bijvoorbeeld aan een tandartsen of advocaten. Je kunt je beroep samen met anderen uitoefenen onder één gemeenschappelijke naam.

Daarentegen wordt een VoF opgericht voor het uitoefenen van een bedrijf. Bijvoorbeeld een schildersbedrijf of een timmermansbedrijf. Dit is een groot verschil tussen maatschap en VoF. Het verschil is doorslaggevend bij de keuze tussen een maatschap of een VoF.

Aansprakelijkheid

De maatschap en de VoF zijn geen rechtspersonen en hebben daardoor geen rechtspersoonlijkheid. Hierdoor zijn alle vennoten en maten ook met hun privé vermogen aansprakelijk.

Wel is er een verschil bij de aansprakelijkheid tussen de maatschap en de VoF. Bij een maatschap is iedere maat in gelijke delen privé aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

Bij een VoF zit dat anders. De vennoten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VoF. Wil je meer weten over de aansprakelijkheid van een VoF? Lees dan onze blog ‘Alles wat je moet weten over VoF aansprakelijkheid‘.

Overzicht van alle verschillen tussen VOF en maatschap

Maatschap
VOF
Aansprakelijkheid
Persoonlijk en onbeperkt
Persoonlijk en onbeperkt
Oprichting
Geen notariële akte nodig
Notariële akte nodig
Inschrijving KvK
Niet verplicht, wel aan te raden
Verplicht
Belastingen
Inkomstenbelasting over winstverdeling
Inkomstenbelasting over winstverdeling
Fiscale voordelen
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek mogelijk
Startersaftrek mogelijk
Winstverdeling
Naar rato van de inbreng van de vennoten
Naar rato van de afspraken in de vennootschapsakte
Beëindiging
Opzegging of overlijden van een vennoot leidt tot ontbinding van de maatschap. De maatschap kan worden voortgezet door de overige vennoten.
Opzegging of overlijden van een vennoot leidt niet tot ontbinding van de VOF. De VOF kan worden voortgezet door de overige vennoten.

Nog vragen?

Wil je nog meer informatie over de VoF of maatschap, of bijvoorbeeld een BV? Neem dan vrijblijvend contact op om jouw juridische positie te bespreken. Wij staan elke dag klaar om je verder te helpen.

Je kunt ons op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur telefonisch bereiken op 020-3031043 om je goed verder te laten helpen.

Daarnaast zijn we op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 18.00 uur via onze online chat. Zelfs in de weekenden zijn we bereikbaar op de online chat tussen 10.00 uur en 18.00 uur!

Tereza Raudnitzova
Laatste berichten van Tereza Raudnitzova (alles zien)