Laatst geüpdatet op augustus 10, 2023

De oprichtingsakte is een notariële akte, die opgesteld moet worden door een notaris. Hierin wordt alle belangrijke informatie omtrent de BV opgenomen, zodat hier later geen onenigheid over kan bestaan.

Maar wat staat er precies in een oprichtingsakte? Hoe stel je er een op? En wat zijn zaken waar je rekening mee moet houden? Op deze pagina gaan we je alles vertellen over de oprichtingsakte.

Waarom is een oprichtingsakte een verplicht document?

Een oprichtingsakte is een wettelijk verplicht document, omdat hiermee een BV rechtsgeldig wordt verklaard. Zonder de notariële akte wordt de BV niet erkend door de wet en dus ook niet gezien als wettelijk rechtspersoon.

Aangezien de akte van oprichting een notariële akte betreft, dient deze opgesteld te worden door een notaris. De notarissen van Ligo helpen je graag bij het opstellen van een rechtsgeldige oprichtingsakte voor een BV.

Wat staat er in de oprichtingsakte van een BV?

In de oprichtingsakte van een BV, wordt alle informatie opgenomen over de BV. Hierin verklaar je onder andere dat je een BV opricht en op basis van welke regels.

In de oprichtingsakte worden ook de naam, het doel, het vestigingsadres, aandelenkapitaal, blokkeringsregeling, persoonlijke gegevens van de oprichter(s) en de statuten opgenomen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de oprichtingsakte van een BV, zijn de statuten. De statuten vormen in principe het grondbeginsel van de BV. Hierin worden de regels beschreven die nageleefd moeten worden door bestuurders en aandeelhouders.

Zo wordt er in de statuten onder andere vermeld hoe bestuurders benoemd worden, hoe de winst wordt verdeeld, hoe de aandelen zijn verdeeld en bepalingen over zeggenschap binnen de BV.

Is er een verschil tussen de oprichtingsakte en de statuten van de BV?

Er is wel degelijk een verschil tussen de oprichtingsakte en de statuten van de BV, namelijk het feit dat de statuten een onderdeel zijn van de oprichtingsakte.

Ondanks dat beiden informatie bevatten over de BV, bevatten de statuten voornamelijk informatie over de regels, activiteiten en doelen van de BV. Dit terwijl de oprichtingsakte ook persoonlijke informatie bevat over onder andere het vestigingsadres en de gegevens van de oprichter(s).

Hoe stel je een oprichtingsakte op?

Een oprichtingsakte laat je opstellen door een notaris. De oprichtingsakte is namelijk een notariële akte die enkel opgesteld kan worden door een notaris. Als de akte niet is opgesteld door een notaris kan de BV niet rechtsgeldig worden verklaard.

Aangezien het opstellen van een oprichtingsakte gedaan wordt door een notaris, kost dit vaak veel geld. Gelukkig kun je bij Ligo snel en voordelig een akte van oprichting op laten stellen door onze notarissen.

Waar moet je op letten bij het op laten stellen van een oprichtingsakte?

Bij het op laten stellen van een oprichtingsakte zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten. Nadat de notaris de akte heeft opgesteld, dien je deze te ondertekenen om de oprichting officieel te maken.

In de oprichtingsakte – die dus ook de eerste statuten van de BV bevatten – staan allerlei belangrijke zaken over de rol en rechten van de bestuurders en aandeelhouders. Hoewel statuten nadien altijd nog gewijzigd kunnen worden, is het raadzaam hier vooraf goed over na te denken zodat er geen fouten in komen te staan. De notaris zal de oprichters hierbij begeleiden.

Neem daarom de tijd om de akte van oprichting zorgvuldig door te nemen. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, dan kun je altijd contact opnemen met ons juridisch team.

Kan je een oprichtingsakte wijzigen?

Zijn er zaken in de oprichtingsakte opgenomen die toch niet overeenkomen met de gegevens en/of regels van de BV zoals de oprichters van de BV dat hadden bedacht of is nadien de situatie veranderd? Dan kunnen de aandeelhouders altijd een statutenwijziging doorvoeren. Dit dient echter wel door een notaris plaats te vinden.

Alleen een notaris kan de oprichtingsakte wijzigen. Voordat je de akte ondertekent is het dus belangrijk om goed te controleren wat er is opgenomen in de akte van oprichting om onduidelijkheid te voorkomen.

Kan ik zelf zaken wijzigen zonder tussenkomst van een notaris?

Er zijn een aantal zaken die je zelf kunt wijzigen zonder tussenkomst van een notaris, namelijk:

  • Het wijzigen van het vestigingsadres;
  • Het toevoegen van een extra handelsnaam;
  • Het inschrijven van een gevolmachtigde;
  • Het in- of uitschrijven van een bestuurder.

Dergelijke zaken kunnen geheel kosteloos gewijzigd worden in het Handelsregister via de Kamer van Koophandel (KvK), zonder tussenkomst van een notaris.

Oprichtingsakte opstellen bij Ligo

Ben je van plan om een BV op te richten? Dan zal je een oprichtingsakte voor de BV op moeten laten stellen door een notaris. Bij veel partijen kan dit hoog in de kosten oplopen, maar bij Ligo kun je dit snel en voordelig regelen.

Onze juristen en notarissen staan klaar om je te helpen bij het opstellen van alle nodige juridische documenten voor het oprichten van een BV. Hiermee ben je in één klap verzekerd van juridisch correcte documenten.

Daarnaast is het ook een mogelijkheid om de gehele oprichting van de BV over te laten Ligo. In 3 simpele stappen kun je snel, eenvoudig en geheel online jouw BV oprichten.

Wij zorgen ervoor dat alles juridisch goed is geregeld, zodat jij jezelf kunt focussen op waar je goed in bent, namelijk ondernemen!

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)