Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Een VOF (vennootschap onder firma) is een populaire rechtsvorm voor ondernemers die samenwerken. Maar hoe zit het precies met de jaarrekening voor een VOF? Ben je als VOF verplicht om een jaarrekening op te stellen? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de VOF jaarrekening, waarom deze verplicht is, wat het kost en hoe je er een kunt opstellen.

Ook interessant:

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van de onderneming aan het einde van het boekjaar. Het boekjaar is meestal gelijk aan het kalenderjaar, maar kan hiervan afwijken. De jaarrekening voor een VOF bestaat uit drie onderdelen:

  • De balans: dit is een overzicht van de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van de onderneming op een bepaalde datum, meestal 31 december. De balans geeft aan hoeveel vermogen de onderneming heeft en hoe dat is verdeeld over de vennoten.
  • De winst-en-verliesrekening: dit is een overzicht van de opbrengsten (omzet) en de kosten van de onderneming over een bepaalde periode, meestal een jaar. De winst-en-verliesrekening geeft aan hoeveel winst of verlies de onderneming heeft gemaakt en hoe dat is verdeeld over de vennoten.
  • De toelichting: dit is een uitleg bij de balans en de winst-en-verliesrekening, waarin onder andere de gehanteerde grondslagen, de waarderingsmethoden, de afschrijvingen, de voorzieningen, de langlopende schulden en de fiscale positie worden toegelicht.

Is een jaarrekening verplicht voor een VOF?

Voor een VOF is een jaarrekening niet verplicht. Een jaarrekening vormt een overzicht van de financiële status van een onderneming gedurende het voorgaande boekjaar. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, en een toelichting.

Bepaalde organisaties en bedrijven, zoals bv’s, nv’s, coöperaties, en verenigingen en stichtingen met een bepaalde omzet, dienen een jaarrekening in bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Een VOF hoeft echter geen jaarrekening te deponeren bij de KVK, tenzij alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn. Desalniettemin dient een VOF wel een jaarrekening op te stellen voor de eigen administratie en voor de aangifte inkomstenbelasting.

Waarom is een jaarrekening voor een VOF belangrijk?

Ondanks dat een VOF niet verplicht is om jaarrekening te deponeren bij de KVK, kan het wel belangrijk zijn omwille van verschillende redenen:

  • Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële prestaties en de vermogenspositie van de onderneming, waardoor je betere beslissingen kunt nemen over bijvoorbeeld investeringen, financiering, belastingen en winstuitkering.
  • Met een jaarrekening geef je verantwoording af aan de vennoten, de Belastingdienst, de bank, de leveranciers, de klanten en andere belanghebbenden over hoe je met het vermogen van de onderneming bent omgegaan.
  • Door het opstellen van een jaarrekening voldoe je aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor een VOF. Een VOF moet namelijk volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 17a Boek 3) en het Wetboek van Koophandel (artikel 42 Boek 1) een administratie voeren en daaruit jaarlijks een jaarrekening opmaken.

Wat kost een jaarrekening voor een VOF?

De kosten voor een jaarrekening van een VOF kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de boekhouding, de omvang van de onderneming en de dienstverlening van de boekhouder of accountant.

Over het algemeen kun je voor het laten opstellen van een jaarrekening voor een VOF rekening houden met een bedrag tussen de € 200,- en € 400,-, afhankelijk van de complexiteit van de boekhouding.

VOF jaarrekening zelf opstellen of laten opstellen?

Om een jaarrekening voor een VOF te maken, moet je een administratie voeren en daaruit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting opstellen. Je kunt dit zelf doen of uitbesteden aan een professional.

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van boekhoudsoftware. In dat geval kun je snel en eenvoudig een jaarrekening op laten stellen tegen een lager tarief dan je zou betalen voor het laten opstellen van jaarrekening door een boekhouder of accountant.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)