Laatst geüpdatet op juli 3, 2023

Ben jij van plan om met een zakenpartner in zee te gaan? Bijvoorbeeld, omdat jij jouw bedrijf wil verkopen, een ander bedrijf wil overnemen of wil samenwerken. Dan ga je waarschijnlijk eerst met jouw zakenpartner onderhandelen over wat er in de overeenkomst moet staan.

Om deze onderhandelingen goed te laten verlopen, gebruik je een intentieovereenkomst. Dit wordt ook wel een ‘letter of intent’ genoemd. Pas altijd goed op met wat je in de intentieovereenkomst zet. Voor je het weet zit je ineens vast aan een definitieve overeenkomst.

Wil jij meer te weten komen over de intentieovereenkomst en wat je hier wel en niet in moet zetten? Lees dan zeker even verder of bekijk direct on intentieovereenkomst voorbeeld.

Wat is een intentieovereenkomst?

Een intentieovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarin zij de intentie uitspreken om in de toekomst samen te werken aan een bepaald project of doel.

Het is geen bindende overeenkomst, maar eerder een document dat de intenties van beide partijen vastlegt en de basis vormt voor verdere onderhandelingen en afspraken.

In een intentieovereenkomst worden meestal zaken als de doelstellingen van de samenwerking, de termijn waarbinnen de samenwerking plaatsvindt en de verantwoordelijkheden van beide partijen vastgelegd.

Op basis van de intentieovereenkomst kan er onderhandeld worden over de afspraken die in een definitieve samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld.

Wanneer heb je een intentieovereenkomst nodig?

Je hebt een intentieovereenkomst nodig wanneer je de hoofdlijnen van een bepaald doel wilt vastgelegen, zonder gebonden te zijn aan verplichtingen. Een intentieovereenkomst wordt opgesteld voordat je het daadwerkelijke contract gaat tekenen en zal een opzet vormen naar verdere onderhandelingen.

Wil jij bijvoorbeeld jouw bedrijf verkopen? Dan moet je zeker weten dat jouw zakenpartner serieus overweegt om jouw bedrijf over te nemen. Met een intentieovereenkomst voorkom je dat je tijd verspilt aan zinloze onderhandelingen.

Daarnaast moet je afspraken maken over de onderhandelingsprocedure. Voordat dat jij jouw bedrijf definitief kan verkopen, moet jouw zakenpartner bijvoorbeeld een boekenonderzoek starten naar onder andere de financiële situatie van jouw bedrijf.

Hierbij moet je belangrijke informatie delen over bijvoorbeeld over omzet en alle openstaande schulden van jouw bedrijf. Je gebruikt dan een intentieovereenkomst om af te spreken wie de kosten voor het boekenonderzoek betaalt en dat de informatie die jij deelt geheim blijft.

Gebruik een intentieovereenkomst om te voorkomen dat jij je tijd verspilt aan zinloze onderhandelingen.

Download de gratis Holding gids en lees alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Wat staat er in een intentieovereenkomst?

In een intentieovereenkomst moet in ieder geval het volgende staan:

  1. De intentie: geef duidelijk aan met welk doel je de intentieovereenkomst opstelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn de onderhandelingen voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst of een bedrijfsovername.
  2. Hoe lang de intentieovereenkomst geldig is: schrijf op hoe lang de intentieovereenkomst geldig is. Dus hoe lang jij en jouw zakenpartner van plan zijn te gaan onderhandelen en voor welke datum een definitieve beslissing gemaakt moet worden.
  3. Of er met anderen mag worden onderhandeld: spreek af of jullie in de periode dat de intentieovereenkomst geldig is met anderen mogen onderhandelen of alleen met elkaar.
  4. Dat de gedeelde informatie geheim moet blijven: tijdens de onderhandelingen ga je belangrijke informatie over jouw bedrijf delen. Denk bij een bedrijfsovername bijvoorbeeld aan informatie over jouw klanten of de financiële situatie van jouw bedrijf. Je wil natuurlijk niet dat jouw zakenpartner deze informatie met anderen deelt of voor een ander doel dan de onderhandelingen gaat gebruiken. Spreek daarom af dat de informatie die je deelt geheim blijft en voor hoe lang deze geheim moet blijven.
  5. Wat er gebeurt bij overtreding van de afspraken: maak afspraken over wat er gebeurt wanneer jij of jouw zakenpartner zich niet aan de afspraken uit de intentieovereenkomst houdt. Denk hierbij aan een boete, ontbinding van de overeenkomst of andere sanctie.

Zorg ervoor dat de belangrijkste zaken worden opgenomen in de intentieovereenkomst. Hiermee voorkom je namelijk dat er onduidelijkheden ontstaan tijdens de onderhandelingen.

Is een intentieovereenkomst bindend?

Een intentieovereenkomst is over het algemeen niet bindend. Het is eerder een document waarin de intenties van de partijen worden vastgelegd en bedoeld als basis voor verdere onderhandelingen en afspraken.

Bepaalde afspraken in de intentieovereenkomst kunnen echter wel bindend zijn, bijvoorbeeld als het gaat om geheimhouding, exclusiviteit of kostenverdeling.

Het is daarom belangrijk om de intentieovereenkomst zorgvuldig te laten opstellen door, zodat duidelijk is welke afspraken bindend zijn en welke niet.

Hoe voorkom je dat je vastzit aan de intentieovereenkomst?

Of je aan een intentieovereenkomst vastzit, hangt af van wat er in de overeenkomst staat. Je kan bijvoorbeeld aan de intentieovereenkomst vastzitten wanneer de afspraken zo zijn opgeschreven dat jij of jouw zakenpartner verplicht is zich daar aan te houden.

Houd daarom rekening met de volgende zaken:

Schrijf duidelijk op dat het slechts gaat om een intentie

Het is belangrijk om in de overeenkomst aan te geven dat het puur gaat om een intentie. Bijvoorbeeld een intentie om te gaan samenwerken of een intentie voor een bedrijfsovername. Vermeld dit duidelijk in de intentieovereenkomst.

Ben je van plan om samen te gaan werken met een ander bedrijf, maar moeten jullie nog onderhandelen over bepaalde zaken? Dan is het belangrijk dat je dit duidelijk vermeld in de intentieovereenkomst. Hieronder volgt een voorbeeld:

In plaats van dat je opschrijft ‘Computer B.V. gaat samenwerken met Laptop B.V.’ dien je ‘Computer B.V. heeft de intentie om met Laptop B.V. te gaan samenwerken’ op te schrijven. Geef daarbij ook aan waarom jij en jouw zakenpartner nog niet aan de samenwerking vast willen zitten, bijvoorbeeld omdat je nog over bepaalde zaken moet onderhandelen.

Wees niet te uitgebreid

Houd de intentieovereenkomst kort en maak alleen afspraken over de onderhandelingsprocedure.

Hoe meer afspraken, hoe sneller de intentieovereenkomst op een definitieve overeenkomst lijkt en je er aan vast zit.

Ben jij bijvoorbeeld van plan om een bedrijf over te nemen? Maak dan in de intentieovereenkomst géén afspraken over de prijs of een gedetailleerde omschrijving van alle bezittingen van het bedrijf dat je wil gaan kopen. Dit zijn namelijk typische afspraken voor in een overeenkomst.

Is jouw intentieovereenkomst te uitgebreid? Dan zit jij misschien vast aan een definitieve overeenkomst.

Bedenk een voorwaarde voor de definitieve overeenkomst

Schrijf in de intentieovereenkomst een voorwaarde op die moet worden vervuld, voordat de overeenkomst mag worden gesloten. Schrijf bijvoorbeeld op dat jouw bedrijf niet mag worden verkocht, voordat jouw aandeelhouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Zo voorkom je dat je onverwachts aan een overeenkomst vastzit.

Voorbeeld uit de praktijk: partijen zitten vast aan intentieovereenkomst

Een rechter vond dat op basis van e-mailcontact tussen twee bedrijven deze, ondanks de intentieovereenkomst, toch aan een overeenkomst vast zaten. De twee bedrijven wilden echter onderhandelen over een mogelijke samenwerking.

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst waren de twee bedrijven via de e-mail verder gaan onderhandelen. Uit de e-mails bleek dat ze het eens waren geworden over belangrijke en concrete afspraken: de prijs, welke diensten zouden worden geleverd en wanneer.

Ze hadden deze afspraken nog niet ondertekend, maar hielden zich er al wel aan. Daarom vond de rechter dat er toch een overeenkomst was ontstaan. De twee bedrijven zaten dus ineens vast aan de afspraken die ze via de mail hadden gemaakt.

Kan je een intentieovereenkomst opzeggen?

Als je een intentieovereenkomst ondertekent, kan je jezelf hierna nog terugtrekken, mits alles duidelijk als intentie is opgenomen in de overeenkomst.

Je kan bijvoorbeeld nog terugkomen op jouw voornemen om het bedrijf van jouw zakenpartner over te nemen, zolang de overeenkomst voor de overname nog niet is ondertekend.

Zijn de onderhandelingen al in een verder stadium en lijkt de intentieovereenkomst meer op een daadwerkelijke overeenkomst? Dan kan het zijn dat je niet meer terug kan komen op de afspraken uit de intentieovereenkomst.

Wat kost een intentieovereenkomst?

Laat jij jouw intentieovereenkomst opstellen door een advocaat? Dan kunnen de kosten oplopen tot wel meer dan € 500,-.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor jou veel geld is. Als alternatief kun je bij Ligo een intentieovereenkomst op maat laten maken door een korte vragenlijst in te vullen.

Al onze juridische documenten zijn opgesteld door advocaten. Voordeel: de eerste intentieovereenkomst is gratis! Daarna zijn de kosten voor een intentieovereenkomst € 19,-.

Heb jij meerdere contracten nodig en wil je ook documenten digitaal ondertekenen? Dan is het voordeliger om voor voor € 9,- per maand een Ligo Plan te kiezen, waarmee je contracten maakt en onbeperkt documenten digitaal ondertekent en beheert.

Britt Beumer
Laatste berichten van Britt Beumer (alles zien)