Laatst geüpdatet op oktober 2, 2023

Een directiereglement vormt een cruciaal document binnen een besloten vennootschap (BV). Het legt de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directieleden vast. Op deze pagina zullen we dieper ingaan op het directiereglement van een BV, met behulp van voorbeelden en relevante informatie om een helder inzicht te bieden in dit essentiële stuk bedrijfsdocumentatie.

Wat is een directiereglement?

Een directiereglement is een schriftelijk document waarin de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de directie van een BV worden vastgelegd. Het dient als een leidraad voor de directieleden en biedt helderheid omtrent hun verplichtingen en bevoegdheden.

Bovendien kan het nuttig zijn om de interne organisatie van de BV te regelen, de samenwerking tussen de directieleden te bevorderen en eventuele conflicten te voorkomen of op te lossen. Een directiereglement is niet verplicht, maar wel aan te raden voor BV’s met meerdere directieleden of met een complexe bedrijfsvoering.

Een BV oprichten met gratis advies van de Ligo specialisten?

Meer dan 100.000+ ondernemers kozen voor de oplossing van Ligo

Waarom is een directiereglement nodig?

Het opstellen van een directiereglement kan omwille van verschillende redenen nodig zijn voor een BV, bijvoorbeeld voor:

 1. Duidelijkheid en structuur: het biedt een duidelijk kader voor de rolverdeling en besluitvorming binnen de directie, wat bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering.
 2. Conflictpreventie: door specifieke verantwoordelijkheden vast te leggen, helpt het directiereglement potentiële conflicten en misverstanden te voorkomen.
 3. Juridische ondersteuning: bij juridische geschillen of interpretatieverschillen dient het directiereglement als belangrijke referentie.
 4. Professionele uitstraling: het opstellen van een duidelijk en gedetailleerd directiereglement getuigt van een professionele bedrijfsvoering.

Wat staat er in een directiereglement?

Een directiereglement kan verschillende onderwerpen bevatten, afhankelijk van de specifieke situatie en wensen van de BV. Directiereglementen dienen ter aanvulling op de wet en de statuten van de BV en omvatten zaken die hier niet in zijn opgenomen. Een aantal mogelijke onderwerpen zijn:

 • De verdeling van de taken en bevoegdheden tussen de directieleden, bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor welke afdeling of project.
 • De wijze van besluitvorming binnen de directie, bijvoorbeeld hoe vaak er vergaderd wordt, wie de agenda bepaalt, hoe de stemverhouding is en hoe er omgegaan wordt met tegenstrijdige belangen.
 • De rapportage- en informatieplicht van de directie aan de aandeelhouders, de raad van commissarissen of andere toezichthouders.
 • De vertegenwoordiging van de BV naar buiten toe, bijvoorbeeld wie bevoegd is om namens de BV contracten te sluiten, verklaringen af te leggen of rechtshandelingen te verrichten.
 • De nevenactiviteiten van de directieleden, bijvoorbeeld of zij andere functies mogen vervullen, of zij aandelen mogen houden in andere ondernemingen of of zij concurrentie mogen aangaan met de BV.
 • De beloning en vergoedingen van de directieleden, bijvoorbeeld hoe het salaris, de bonus, de pensioenregeling en de onkostenvergoeding worden vastgesteld en uitbetaald.
 • De geheimhoudingsplicht van de directieleden, bijvoorbeeld welke informatie zij niet mogen delen met derden of met elkaar.
 • De aansprakelijkheid en vrijwaring van de directieleden, bijvoorbeeld onder welke omstandigheden zij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die zij veroorzaken aan de BV of aan derden.
 • De geschillenregeling tussen de directieleden, bijvoorbeeld hoe eventuele meningsverschillen, conflicten of klachten worden opgelost of voorkomen.

Hoe stel je een directiereglement op?

Het opstellen van een directiereglement voor een besloten vennootschap kan op verschillende manieren gedaan worden. Zo is het mogelijk om zelf een directiereglement op te stellen, maar kun je er ook voor kiezen om deze op te laten stellen door een notaris of jurist. Beide manieren bieden zo hun eigen voor- en nadelen.

Directiereglement zelf opstellen

Het zelf opstellen van een directiereglement kun je doen aan de hand van een voorbeeld of een modelcontract. Er zijn online verschillende voorbeelden en modellen te vinden van directiereglementen.

Het voordeel hiervan is dat het relatief goedkoop en snel is. Het nadeel is echter dat het risico bestaat dat het directiereglement niet volledig of juridisch correct is, of niet aansluit bij de specifieke situatie en wensen van de BV.

Directiereglement laten opstellen

Het laten opstellen van een directiereglement door een jurist of een notaris is een andere mogelijkheid. Online zijn er verschillende juristen en notarissen te vinden die gespecialiseerd zijn in het opstellen van directiereglementen.

Door een directiereglement op te laten stellen door een specialist, weet je zeker dat het directiereglement op maat wordt gemaakt en juridisch waterdicht is. Een nadeel is dat het meestal duurder en tijdrovender is dan het zelf opstellen van een directiereglement.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Ontdek hoe Ligo je kan helpen

Een goed opgesteld directiereglement is van onschatbare waarde voor een besloten vennootschap. Het biedt duidelijkheid, voorkomt conflicten en dient als juridische leidraad. Door de juiste elementen op te nemen en gebruik te maken van online modellen, of het inschakelen van een jurist of notaris, kan een BV een solide basis leggen voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Wil je graag een BV oprichten? Dan is het van belang om alle essentiële documenten en aktes in orde te hebben. Voor de meeste documenten heb je een notaris nodig. Richt je jouw nieuwe BV op via Ligo? Dan wordt je in direct contact gebracht met een notaris naar keuze. Deze zal alle benodigde (notariële) aktes voor je opstellen zodat je zeker bent van een goede basis voor jouw BV.

Een ander voordeel van het oprichten van een BV via Ligo is dat je dit geheel online kunt regelen. Daarbij heb je toegang tot 7 dagen in de week juridische hulp van onze Ligo juristen. Ook kun je digitaal contracten opstellen, ondertekenen en beheren, waardoor je altijd en overal inzicht hebt in lopende overeenkomsten. Plan direct een adviesgesprek in en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen!

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)