Laatst geüpdatet op maart 1, 2024

Maar hoe vind je een goede boekhouder of accountant? Waar moet je op letten bij het kiezen van een geschikte professional? Wat zijn de verschillen tussen een boekhouder en accountant? En wat zijn de voor- en nadelen van het uitbesteden van de boekhouding? In dit artikel geven we je antwoord op al deze vragen en meer. Zo kun je een weloverwogen beslissing maken over wie je inschakelt voor je financiële en fiscale zaken.

Moet je verplicht een administratie voeren?

Elke ondernemer is verplicht een administratie te voeren. Dit is niet alleen belangrijk voor het bijhouden van je financiële gezondheid, maar ook een vereiste vanuit de Belastingdienst. Een goede administratie is essentieel voor het doen van correcte belastingaangiften en het benutten van fiscale voordelen.

Eisen van de Belastingdienst voor de administratie

De Belastingdienst stelt specifieke eisen aan de administratie van ondernemers. Belangrijke onderdelen van je administratie zijn onder meer:

 • Facturen
 • Kasadministratie
 • Bankafschriften
 • Reiskosten
 • Rittenregistratie
 • Urenregistratie

Het is cruciaal dat je administratie duidelijk, volledig en accuraat is, zodat bij eventuele controles alles snel gevonden en beoordeeld kan worden.

Houd rekening met de bewaarplicht van de administratie

De Belastingdienst vereist dat je jouw administratie voor een bepaalde periode bewaart, dit wordt ook wel de bewaarplicht genoemd. Zo moet je de basisadministratie minimaal zeven jaar bewaren. Onder de basisadministratie verstaan we:

 • Het grootboek
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • In- en verkoopadministratie
 • Voorraadadministratie
 • Loonadministratie
 • Bankafschriften
 • Agenda’s

Gegevens over onroerende zaken moeten zelfs tien jaar bewaard blijven. Dit geldt zowel voor papieren als digitale administratie. Zorg ervoor dat je ook toegang blijft houden tot eventuele benodigde software of cloudservices om al deze gegevens te allen tijde te kunnen raadplegen.

4,6 | 1.001 reviews

9,6 | 346 reviews

10 | Dutch Legal Tech

Elk bedrijf heeft een plan

Ben je verplicht om een boekhouder of accountant in te huren?

Nee, het is niet wettelijk verplicht om een boekhouder of accountant in te huren voor je onderneming. De keuze om wel of niet met een van deze professionals samen te werken, hangt af van je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van boekhouden en fiscale zaken, de complexiteit van je onderneming en de tijd die je wilt besteden aan de administratie.

Hoewel je niet verplicht bent een boekhouder of accountant in te huren, kan hun expertise wel van grote waarde zijn. Vooral als het gaat om complexe fiscale vraagstukken, het voldoen aan wet- en regelgeving en het optimaliseren van je financiën.

Waarvoor kan je een boekhouder of accountant inhuren?

Een boekhouder of accountant kan je voor verschillende doeleinden inhuren. Ze kunnen je helpen met diverse zaken omtrent de boekhouding en administratie van jouw onderneming. Hieronder bespreken we de voornaamste taken van een boekhouder of accountant.

Opstellen jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening is een van de kerntaken van een boekhouder of accountant. Dit document biedt een overzicht van de financiële situatie van je onderneming over het afgelopen jaar en is essentieel voor het beoordelen van de financiële gezondheid van je bedrijf.

Aangifte inkomstenbelasting

Je kan een boekhouder of accountant inschakelen om je te helpen bij het voorbereiden en indienen van je aangifte inkomstenbelasting. Zij zijn op de hoogte van de geldende fiscale regels en kunnen ervoor zorgen dat je alle mogelijke aftrekposten benut.

Aangifte omzetbelasting (btw-aangifte)

De btw-aangifte is een terugkerende taak waarbij nauwkeurigheid vereist is. Een boekhouder of accountant kan deze aangifte voor je voorbereiden en indienen, en ervoor zorgen dat deze correct en op tijd wordt gedaan. Meer weten? Bekijk dan alles over de BV belasting of lees de informatie over belastingen voor een VOF.

De verschillen tussen een boekhouder en accountant

Het kiezen tussen een boekhouder en een accountant hangt af van de behoeften en complexiteit van je onderneming. Hoewel hun werkzaamheden elkaar kunnen overlappen, zijn er duidelijke verschillen in hun opleiding, bevoegdheden en de focus van hun werkzaamheden. We leggen hieronder uit wat beide professionals precies doen en wat de belangrijkste verschillen zijn.

Wat is een boekhouder?

Een boekhouder is iemand die zich bezighoudt met de administratie van een bedrijf. Hij/zij kan je helpen met het opzetten, bijhouden en controleren van de administratie, en het geven van eenvoudig financieel advies. Boekhouders zijn vooral geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven die een relatief eenvoudige administratie hebben.

Wat doet een boekhouder?

Een boekhouder houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van de dagelijkse financiële transacties van een bedrijf. Dit omvat taken zoals het opmaken en beheren van facturen, het bijhouden van de salarisadministratie, debiteuren- en crediteurenbeheer, het voorbereiden en indienen van btw-aangiftes en het opstellen van financiële rapportages en jaarrekeningen.

Wat kost een boekhouder?

De kosten van een boekhouder kunnen variëren en zijn afhankelijk van factoren zoals ervaring, de complexiteit van de werkzaamheden en de locatie. Gemiddeld liggen de tarieven van een boekhouder rond de € 60,- per uur.

Titel en opleiding van een boekhouder

De term ‘boekhouder’ is geen beschermde titel, wat betekent dat iedereen zich zo mag noemen. Maar dat betekent niet dat er geen opleidingen zijn die iemand tot boekhouder kunnen opleiden. Bij het kiezen van een goede boekhouder is het daarom raadzaam om onderzoek te doen naar de kwalificaties en eventuele opleidingen die hij/zij heeft gevolgd.

Kan een boekhouder aansprakelijk worden gesteld?

Een boekhouder is niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, wat betekent dat het moeilijk kan zijn om schade te verhalen als gevolg van fouten in de boekhouding. Het is daarom belangrijk om te controleren of een boekhouder een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Betrokkenheid van de boekhouder

Een boekhouder is meestal nauw betrokken bij de dagelijkse financiële activiteiten van een onderneming, en is vaak het eerste aanspreekpunt voor vragen over de administratie en boekhouding.

Wat is een accountant?

Een accountant is iemand die zich bezighoudt met de controle en advisering van de financiële en fiscale zaken van een bedrijf. Accountants zijn daarom vooral geschikt voor grote en complexe bedrijven die een verplichte accountantscontrole moeten ondergaan of die behoefte hebben aan diepgaande financiële en fiscale ondersteuning.

Wat doet een accountant?

Een accountant heeft een breder takenpakket dan een boekhouder en is vaak betrokken bij meer complexe financiële en fiscale vraagstukken. Accountants voeren controlewerkzaamheden uit, geven advies op financieel, bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied, en zijn bevoegd om accountantsverklaringen op te stellen.

Wat kost een accountant?

De kosten van een accountant liggen over het algemeen hoger dan die van een boekhouder, vaak rond de € 150,- per uur. Afhankelijk van de ervaring en complexiteit van de werkzaamheden kan je rekenen op een gemiddelde prijs van € 100,- per uur.

Titel en opleiding van een accountant

Accountant is een beschermde titel die alleen gevoerd mag worden na het voltooien van een relevante opleiding. Er zijn twee soorten accountants: de AA (accountant-administratieconsulent) en de RA (registeraccountant). De AA heeft een HBO-opleiding gevolgd, terwijl de RA een universitaire opleiding heeft afgerond.

Kan een accountant aansprakelijk worden gesteld?

Een accountant is wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, wat betekent dat eventuele schade als gevolg van fouten in de boekhouding of belastingaangifte verhaald kan worden op deze verzekering.

Betrokkenheid van een accountant

Accountants hebben vaak een meer adviserende en controlerende rol en zijn betrokken bij complexere financiële en fiscale vraagstukken. Zij richten zich vaak op grotere organisaties en bedrijven met complexere administraties.

De belangrijkste verschillen samengevat

Samengevat zijn de belangrijkste verschillen tussen een boekhouder en accountant:

 • ‘Accountant’ is een beschermde titel die een specifieke opleiding vereist, terwijl ‘boekhouder’ dat niet is.
 • Een boekhouder richt zich voornamelijk op uitvoerende taken, terwijl een accountant een breder takenpakket heeft en ook controle- en advieswerkzaamheden verricht.
 • Accountants zijn wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, terwijl boekhouders dat niet zijn.
 • Accountants zijn over het algemeen duurder dan boekhouders vanwege hun hogere opleidingsniveau en uitgebreidere takenpakket.

Kortom komt dit erop neer dat boekhouders voornamelijk geschikt zijn voor het bijhouden van de administratie voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarentegen vereisen grote bedrijven met een complexe administratie en boekhouding vaak een hoger-gekwalificeerde professional, die bovendien de bevoegdheid heeft om een accountantsverklaring af te geven.

Elk bedrijf heeft een plan

Heb ik een boekhouder of accountant nodig?

De vraag of je een boekhouder of accountant nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en voorkeur. Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar er zijn wel een aantal overwegingen die je kunt meenemen in het maken van een beslissing.

Voordelen van het uitbesteden van de boekhouding

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het uitbesteden van de boekhouding aan een boekhouder of accountant:

 1. Tijdsbesparing: het voeren van een administratie kost veel tijd, vooral als je er (nog) niet veel vanaf weet. Door uitbesteding bespaar je tijd en stress.
 2. Expertise: boekhouders en accountants zijn dagelijks bezig met financiële zaken en zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Dit kan extra fiscaal voordeel opleveren.
 3. Minder fouten: de kans op fouten in je administratie en belastingaangiftes vermindert, wat helpt om boetes te voorkomen.
 4. Tevreden relaties: facturen worden op tijd betaald en werknemers ontvangen op tijd hun salaris, wat bijdraagt aan een goede reputatie.
 5. Kostenbesparing: ondanks de kosten van een boekhouder, kan het advies van een professional helpen om kosten te besparen, zoals door belastingvoordelen, waardoor een boekhouder of accountant zich als het ware terugbetaald.

Nadelen van het uitbesteden van de boekhouding

Er zitten natuurlijk ook enkele nadelen verbonden aan het uitbesteden van de boekhouding:

 1. Kosten: de kosten, afhankelijk van het gekozen boekhoud- of administratiekantoor, kunnen oplopen, vooral voor kleine bedrijven.
 2. Controle: sommige ondernemers voelen dat ze minder controle hebben over hun financiële administratie bij uitbesteding.
 3. Privacy: je vertrouwelijke financiële gegevens worden verwerkt door een externe partij, wat privacyrisico’s met zich meebrengt.

Hoe vind ik een goede boekhouder of accountant?

Het vinden van een geschikte boekhouder of accountant is een belangrijke stap voor het beheren van je financiën. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het maken van deze keuze:

1. Bepaal de complexiteit van de boekhouding

Overweeg eerst de complexiteit van je administratie. Dit bepaalt of je het best een boekhouder of accountant kunt inschakelen. Grotere ondernemingen met meer complexe financiële structuren kunnen meer baat hebben bij een accountant, terwijl een boekhouder vaak voldoet voor kleinere bedrijven met een eenvoudige boekhouding.

2. Vergelijk meerdere opties

Praat met minstens twee potentiële adviseurs om een vergelijking te kunnen maken. Het is belangrijk om verschillende opties te overwegen en niet alleen te vertrouwen op aanbevelingen van anderen. Dit helpt je om een beter inzicht te krijgen in wat elke adviseur te bieden heeft en of er een persoonlijke klik is.

3. Doe onderzoek naar de kwalificaties

Controleer de kwalificaties en ervaring van de boekhouder of accountant. Zoek naar keurmerken zoals die van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) voor een indicatie van kwaliteit en vakmanschap.

4. Zoek uit of ze op de hoogte zijn van de huidige fiscale regelingen

Een goede boekhouder of accountant moet volledig op de hoogte zijn van de huidige fiscale regelingen en wetgeving. Dit is cruciaal voor het optimaal benutten van fiscale voordelen en het voorkomen van fouten in belastingaangiften.

5. Maak duidelijke afspraken over de rolverdeling

Bespreek en maak duidelijke afspraken over de rolverdeling. Beslis welke taken je zelf wilt uitvoeren en welke je wilt uitbesteden. Dit helpt om verwachtingen te managen en zorgt ervoor dat je betrokken blijft bij je eigen financiële zaken.

6. Maak sluitende afspraken over de kosten

Informeer naar de kosten en zorg ervoor dat je duidelijke afspraken maakt over wat deze kosten inhouden. Overweeg of je een vast maandelijks bedrag of een uurtarief prefereert en wat er inbegrepen is in deze prijs.

Waarom kies je voor Ligo?

Opgesteld door advocaten

Ligo’s contracten en taken zijn ontwikkeld door advocaten. Zo ben jij verzekerd dat alles juridisch correct is.

Advanced e-signing

Juridisch bindende digitale handtekeningen die voldoen aan het eIDAS Advanced-beveiligingsniveau.

Alle zakelijke contracten

Zorgeloos zaken doen met keuze uit 100+ contracten templates in NL en EN die je met slimme software op maat maakt.

Legal to-do’s geautomatiseerd

Mis geen juridische verplichtingen met een legal assistant in je broekzak die aangeeft wanneer, je wat moet doen en hoe.

Vind een boekhouder of accountant die bij je past!

Het kiezen van de juiste boekhouder of accountant is een belangrijke beslissing die een aanzienlijke impact kan hebben op de financiële gezondheid en het succes van je onderneming. Neem daarom de tijd om je opties te overwegen en maak een weloverwogen keuze.

Door bovenstaande stappen te volgen, kun je een boekhouder of accountant vinden die bij jou en je onderneming past. Een goede boekhouder of accountant is meer dan alleen een financiële dienstverlener; het is een partner die kan helpen bij het navigeren door complexe financiële en fiscale zaken, en bijdraagt aan het succes van je onderneming.

Kan ik de administratie ook zelf doen?

Uiteraard kun je ervoor kiezen om de administratie van jouw bedrijf zelf te doen. Het is dan wel belangrijk dat je voldoet aan de vereisten van de Belastingdienst voor het voeren van de administratie. Ook kun je ervoor kiezen om een deel van de boekhouding zelf te doen, zoals het doen van btw-aangiftes, en een deel uit te besteden aan een boekhouder, zoals het voorbereiden en indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Maak gebruik van een online boekhoudprogramma

Een online boekhoudprogramma biedt ondernemers verschillende voordelen. Voor zowel ondernemers die hun eigen boekhouding willen bijhouden als degenen die een deel of de volledige administratie uitbesteden aan een boekhouder of accountant, kan een boekhoudprogramma bijdragen aan het voeren van een zorgvuldige administratie.

Voor ondernemers die zelf de boekhouding doen:

 1. Toegankelijkheid en gebruiksgemak: online boekhoudprogramma’s zijn meestal eenvoudig te begrijpen en te gebruiken, zelfs voor mensen zonder diepgaande boekhoudkundige kennis. Ondernemers kunnen gemakkelijk inloggen en hun financiële gegevens bijwerken vanaf elk apparaat met internettoegang.
 2. Tijdsbesparing: boekhoudsoftware automatiseert veel repetitieve taken, zoals het invoeren van transacties, het berekenen van belastingen en het opstellen van financiële overzichten. Dit bespaart ondernemers kostbare tijd, zodat ze zich kunnen concentreren op hun bedrijfsactiviteiten.
 3. Nauwkeurigheid: online boekhoudprogramma’s verminderen menselijke fouten, omdat ze wiskundige berekeningen automatisch uitvoeren en gegevens consistent registreren. Dit vermindert het risico op fouten in de financiële administratie.
 4. Realtime inzicht: ondernemers hebben direct toegang tot actuele financiële gegevens, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen en hun cashflow en financiële positie kunnen monitoren.
 5. Belastingaangifte voorbereiden: de meeste online boekhoudprogramma’s kunnen rapporten genereren die nodig zijn voor belastingaangiften, waardoor het eenvoudiger wordt om aan fiscale verplichtingen te voldoen.

Voor ondernemers die hun administratie (deels) uitbesteden:

 1. Efficiënte gegevensuitwisseling: online boekhoudprogramma’s stellen ondernemers in staat om hun financiële gegevens gemakkelijk te delen met hun boekhouder of accountant. Dit minimaliseert de noodzaak van fysieke documenten en papieren communicatie.
 2. Samenwerking en advies: boekhouders en accountants kunnen in realtime toegang krijgen tot de financiële gegevens van de onderneming, waardoor ze proactief advies kunnen geven en problemen snel kunnen identificeren en oplossen.
 3. Gegevensbeveiliging: de meeste online boekhoudprogramma’s bieden strenge beveiligingsmaatregelen om financiële gegevens te beschermen, wat de gemoedsrust van zowel de ondernemer als de boekhouder of accountant verhoogt.
 4. Efficiënte verwerking: boekhouders en accountants kunnen de gegevens van meerdere klanten gemakkelijker beheren en analyseren met behulp van online boekhoudprogramma’s, wat resulteert in efficiëntere dienstverlening.

Kortom, een online boekhoudprogramma is een waardevol hulpmiddel voor zowel ondernemers die hun eigen boekhouding doen als degenen die samenwerken met boekhouders of accountants. Het verbetert de nauwkeurigheid, efficiëntie en toegankelijkheid van financiële gegevens, wat essentieel is voor een effectieve boekhouding en administratie.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)