Laatst geüpdatet op oktober 5, 2023

Als ondernemer wil je niet alleen succesvol zijn in je vakgebied, maar ook verstandig omgaan met je financiën. Om deze reden is het slim om meer te weten te komen over aftrekposten en fiscale regelingen om de belastingdruk te verlagen.

Er bestaan vele mogelijkheden om gebruik te maken van aftrekposten en fiscale regelingen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Dit geld kan je beter gebruiken om je bedrijf te laten groeien.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle beschikbare aftrekposten en hoe ze een fiscaal voordeel voor je kunnen opleveren als ondernemer. Lees snel verder om duizenden euro’s te besparen.

Ondernemersaftrek

De eerste mogelijkheid om minder belasting te betalen is via de zogenaamde ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit meerdere regelingen, waarmee je de belastbare winst kunt verlagen.

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die vallen onder de ondernemersaftrek, moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) en voldoen aan het urencriterium.

Hieronder behandelen we de mogelijkheden voor het verlagen van de belastbare winst, die vallen onder de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is namelijk een vrij breed begrip, aangezien hier meerdere aftrekposten onder vallen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost waarmee je een vast bedrag van de winst mag halen. Deze post is specifiek van toepassing op zelfstandige ondernemers, zoals freelancers, ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) en eenmanszaken.

In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030,-. Dit is het bedrag dat je als zelfstandig ondernemer van de winst mag aftrekken, zodat je minder belasting betaalt. Stel, het belastingtarief over de winst is 30 %, dan bespaar jij dus al snel € 1.509,-

Mocht je aan het begin van het boekjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt, dan mag je 50% van de zelfstandigenaftrek aftrekken van de winst.

Stakingsaftrek

Besluit je om jouw (IB) onderneming te beëindigen of over te dragen (staken), dan kan het zijn dat er nog waarde in de onderneming zit in de vorm van bedrijfsmiddelen, fiscale reserves of goodwill. Het verschil tussen de werkelijke waarde en boekwaarde van deze middelen wordt beschouwd als stakingswinst.

Is er bij de beëindiging of overdracht van de onderneming sprake van stakingswinst? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de stakingsaftrek. Dit resulteert in een vermindering van de belasting over de stakingswinst.

Aangezien stakingswinst belast wordt in box 1 van de inkomstenbelasting kan het belastingtarief oplopen tot 52%. Om dit te voorkomen kun je de stakingswinst omzetten in een lijfrente. In dat geval heb je recht op lijfrenteaftrek, wat je van de belastbare winst kunt halen.

Bovendien hoef je dan niet direct af te rekenen met de Belastingdienst en betaal je pas belasting op het moment dat de lijfrente wordt uitgekeerd. Als je inkomen dan lager ligt, kom je in een lagere belastingschijf terecht en betaal je dus minder belasting.

Meewerkaftrek

Indien jouw fiscale partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt in jouw onderneming en hiervoor minder dan € 5.000 of geen vergoeding ontvangt, kun je mogelijk aanspraak maken op meewerkaftrek.

De meewerkaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van de winst van de onderneming. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de hoogte van jouw behaalde winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner heeft meegewerkt.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wanneer je met jouw onderneming tijd en geld investeert in speur- en ontwikkelingswerk, heb je mogelijk recht op een belastingaftrek en kun je mogelijk de kosten verlagen met behulp van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via de aangifte inkomstenbelasting kun je gebruikmaken van de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Heb je personeel? Dan voorziet de WBSO tevens in een gedeeltelijke vergoeding van de loonkosten en uitgaven middels de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk via de loonheffingen.

De WBSO-regeling is in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren om te innoveren. Onder speur- en ontwikkelingswerk vallen bijvoorbeeld werkzaamheden zoals het ontwikkelen van een product, machine of software of het doen van technisch onderzoek

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Aftrekposten voor startende ondernemers

Ben jij een startende ondernemer? Dan heb je vaak nog meer aftrekposten die jij als startende ondernemer in kan zetten. Deze aftrekposten zijn in het leven geroepen om de belastingdruk van starters te verlagen en ondernemen te stimuleren. Zie hieronder de mogelijkheden.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Als je een startende ondernemer bent en voldoet aan de gestelde voorwaarden, heb je recht op een extra aftrekbedrag bij de aangifte inkomstenbelasting.

In 2023 bedraagt het bedrag van de startersaftrek € 2.123,-. Voldoe je aan het urencriterium en ben je ‘ondernemer’ voor de inkomstenbelasting, dan mag je dit bedrag extra aftrekken van de winst bovenop de zelfstandigenaftrek.

Willekeurig afschrijven

Heb jij een zakelijke laptop, een printer of een auto? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden als startende ondernemer zelf bepalen hoe en wanneer jij deze bedrijfsmiddelen afschrijft. Deze willekeurige afschrijving stelt je in staat om de belastingdruk in de beginjaren van de onderneming te verlagen.

Fiscale Reserves

Fiscale reserves zijn bedragen die een onderneming opzij zet of reserveert met als doel belastinguitstel te verkrijgen. De reserves die aan de kant worden gezet mogen afgehaald worden van de winst van de onderneming.

Het opbouwen van fiscale reserves is een methode om de belastingdruk op de winst van een onderneming te verminderen. Er bestaan twee belangrijke fiscale reserves die ondernemers in staat stellen om belastinguitstel te verkrijgen.

Egalisatiereserve

Met behulp van de egalisatiereserve kun je bedragen reserveren voor verwachte hoge kosten in de komende jaren. Denk hierbij aan kosten voor groot onderhoud van bedrijfsmiddelen en bedrijfspanden.

Een van de voorwaarden voor de egalisatiereserve is dat de verwachte uitgaven kosten zijn, voor bijvoorbeeld onderhoud. De egalisatiereserve mag namelijk niet gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen.

Herinvesteringsreserve

Indien je een bedrijfsmiddel verkoopt, heb je de mogelijkheid om de behaalde boekwinst toe te voegen aan een herinvesteringsreserve. De gereserveerde winst van de verkoop van het bedrijfsmiddel kan dan gebruikt worden om nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen.

Wanneer een bedrijfsmiddel verloren raakt of beschadigd kan het zijn dat je hier een vergoeding voor ontvangt. Ook deze vergoeding wordt aangemerkt als boekwinst en kan worden opgenomen in de herinvesteringsreserve.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Milieu regelingen voor investeringen

Investeer je met jouw onderneming in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kom je wellicht in aanmerking voor diverse fiscale regelingen. In Nederland kennen we 3 belangrijke milieu-investeringsregelingen.

MIA (Milieu-investeringsaftrek)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een aftrekpost die gebruikt mag worden door bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hierbij gaat het om de aanschafkosten, aanpassingskosten, kosten voor nieuwe onderdelen en eventueel ontwikkelingskosten.

Een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de MIA-regeling is dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. Daarnaast moet de investering minimaal € 2.500,- bedragen en mag het bedrijfsmiddel niet eerder zijn gebruikt. Je kan tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst.

Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

Een aanvulling op de milieu-investeringsaftrek is de Vamil-regeling (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Met deze regeling mag je in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%.

Door willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen kun je in de eerste jaren van de investering een rente- of liquiditeitsvoordeel behalen. Enkele voorwaarden om gebruik te mogen maken van Vamil zijn dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat en dat het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt is.

EIA (Energie-investeringsaftrek)

Als je met jouw onderneming investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of technieken, kom je mogelijk in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Voor dergelijke investeringen mag je dan 45,5% van de kosten aftrekken van de winst.

Om in aanmerking te komen voor de EIA-regeling dient het bedrijfsmiddel vermeld te staan op de Energielijst. Daarbij moet het bedrijfsmiddel voldoen aan de eisen van de Energielijst en de investering minimaal € 2.500,- bedragen.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost die je in mindering brengt op de winst van de onderneming. Het is altijd een vast percentage dat je na aftrek van andere aftrekposten in mindering mag brengen op de winst. In 2023 bedraagt de mkb-winstvrijstelling een vast percentage van 14%.

Na aftrek van de ondernemersaftrek en eventuele andere aftrekposten mag je nog eens 14% van de overige winst aftrekken. Hierdoor wordt de fiscale winst lager en betaal je dus minder belasting.

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Investeer je in een boekjaar in bedrijfsmiddelen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Afhankelijk van de hoogte van de investering en het soort bedrijfsmiddelen, kun je mogelijk een gedeelte van de investering aftrekken van de winst.

In onderstaande tabel zie je voor welke bedragen er beroep kan worden gedaan op de KIA-regeling.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023:

Investeringsbedrag:
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:
Minder dan € 2.600,-
0%
€ 2.601,- t/m € 63.716,-
28% van het investeringsbedrag
€ 63.717,- t/m € 117.991,-
€ 17.841,-
€ 117.992,- t/m € 353.973,-
€ 17.841,- (verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 117.991,-)
Meer dan € 353.973,-
0%

Aftrek van bedrijfskosten en afschrijving van bedrijfsmiddelen

Bijna alle kosten die je maakt voor je bedrijf (zakelijke kosten) mogen afgetrokken worden van de winst. Afhankelijk van het soort bedrijfskosten dat je maakt, mag je deze in één keer of verdeeld over meerdere jaren aftrekken van de winst.

In geval van de aanschaf van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren meegaan, dien je jaarlijks af te schrijven op deze bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat je per boekjaar afschrijft op de betreffende bedrijfsmiddelen mag in datzelfde boekjaar afgetrokken worden van de winst.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Wat kan Ligo voor jou betekenen?

Ondanks dat we geen fiscaal adviseurs zijn, kunnen we je wel verder helpen op het gebied van juridisch advies met betrekking tot ondernemen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kun je mogelijk aanspraak maken op meerdere aftrekposten en fiscale regelingen.

In sommige gevallen kan het echter zijn dat je met jouw eenmanszaak of vof meer winst maakt dan op voorhand had gedacht. Soms zelfs zoveel dat het fiscaal gunstiger is om een BV op te richten.

Mocht je advies willen over of het wellicht interessant is om je vof of eenmanszaak om te zetten naar een BV? Neem dan gerust contact op met onze Ligo juristen of plan een gratis adviesgesprek in met een van onze adviseurs!

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)