Laatst geüpdatet op november 24, 2023

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van het volstorten van aandelen in een BV, de verschillende methoden om dit te doen en de juridische implicaties ervan. Lees verder en kom alles te weten over de volstorting van aandelen in een besloten vennootschap.

Wat is het volstorten van aandelen?

Het volstorten van aandelen betekent dat de aandeelhouder (minimaal) de nominale waarde van zijn aandelen betaalt aan de BV. De nominale waarde is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld, bijvoorbeeld € 100,-. Dit bedrag kan hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde van het aandeel, afhankelijk van de omstandigheden.

De nominale waarde van een aandeel wordt bij de oprichting van de BV vastgelegd in de statuten en kan later alleen worden gewijzigd met een statutenwijziging. Denk bij de oprichting van de BV dus altijd goed na over de nominale waarde van een aandeel.

Is het verplicht om aandelen in een BV vol te storten?

Bij de oprichting van een BV of bij de uitgifte van nieuwe aandelen na de oprichting, hebben de aandeelhouders de verplichting om minimaal de nominale waarde van de aandelen te storten op de rekening van de BV.

De volstorting van de aandelen kan echter ook worden uitgesteld, bijvoorbeeld als de BV nog geen bankrekening heeft of als er een afspraak is gemaakt tussen de aandeelhouder en de BV. In dat geval blijft de verplichting tot volstorting bestaan, maar zal de volstorting op later moment plaatsvinden.

Op welke manieren kunnen aandelen in een BV worden volgestort?

Er zijn verschillende manieren waarop aandelen in een BV kunnen worden volgestort. Hieronder bespreken we de meest gangbare methoden:

  • Storting in geld: een storting in geld betekent simpelweg dat de persoon die de aandelen krijgt, het overeengekomen bedrag (nominale waarde van de aandelen) aan de BV betaalt. Dit geld wordt dan op de bankrekening van de BV gestort.
  • Inbreng in natura: in plaats van geld, kan een aandeelhouder ook bepaalde waardevolle spullen zoals een gebouw, machines of andere bedrijfsmiddelen in de BV inbrengen als betaling voor de aandelen.
  • Verrekening met agio: agio is een bedrag dat aandeelhouders in het verleden extra hebben betaald bovenop de nominale waarde van hun aandelen. Dit bedrag kan worden gebruikt (omgezet worden) om (nieuwe) aandelen vol te storten.
  • Verrekening: soms kan het zijn dat de aandeelhouder al geld tegoed heeft van de BV. In plaats van extra geld te betalen, kan dit tegoed gebruikt worden om de waarde van de nieuwe aandelen te dekken en de aandelen vol te storten.

Volstorting van aandelen in een BV melden en documenteren

De volstorting van aandelen moet onder andere worden vermeld in het aandeelhoudersregister van de BV. Dit is een intern document waarin alle gegevens over de aandeelhouders en hun aandelen worden bijgehouden. Het aandeelhoudersregister moet worden bewaard op het kantoor van de BV of bij een notaris.

Daarnaast zal de volstorting van de aandelen in een BV ook gemeld worden bij de KVK. Hiervoor vul je Formulier 15 ‘Wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens’ van KVK in.

In geval van uitstel van de volstorting van de aandelen is het belangrijk om niet te vergeten dat je dit formulier moet invullen en deponeren bij de KVK. Als dit niet gebeurt kan hier later onenigheid over ontstaan tussen aandeelhouders en belanghebbenden van de BV.

Wat zijn de gevolgen van het niet volstorten van aandelen in een BV?

Het niet volstorten van aandelen in een BV kan verschillende gevolgen hebben, zowel juridisch als fiscaal. Hieronder een overzicht van de mogelijke gevolgen:

  • Aansprakelijkheid van aandeelhouders: als een aandeelhouder zijn niet-volgestorte aandelen overdraagt aan een ander, blijft hij aansprakelijk voor het nog te storten bedrag. Dit betekent dat de BV of de crediteuren hem kunnen aanspreken voor het betalen van dit bedrag.
  • Ontbinding van de BV: als de BV niet over voldoende kapitaal beschikt om haar activiteiten uit te voeren (doordat bijvoorbeeld niet alle aandelen zijn volgestort), kan dit leiden tot financiële problemen en in het ernstige geval tot eventuele ontbinding van de BV.
  • Juridische geschillen: het niet volstorten van aandelen kan leiden tot geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en de BV zelf. Dit kan resulteren in langdurige en kostbare juridische procedures.
  • Beperking van rechten van aandeelhouders: niet-volgestorte aandelen kunnen leiden tot beperkingen in de rechten van de betreffende aandeelhouders. Denk bijvoorbeeld aan het stemrecht en het recht op dividend.
  • Verlies van vertrouwen: het niet correct volstorten van aandelen kan leiden tot een verlies van vertrouwen bij investeerders, financiers en andere stakeholders. Dit kan de reputatie van de BV schaden.
  • Fiscale gevolgen: als aandelen niet volgestort worden, kan dit ook leiden tot nadelige fiscale gevolgen. Het is namelijk mogelijk dat je niet in aanmerking komt voor de deelnemingsvrijstelling.

BV oprichten en aandelen volstorten

Aandelen in een BV volstorten is meer dan een formaliteit. Het is een belangrijke stap om het eigen vermogen van de BV te versterken, de crediteuren te beschermen en fiscale problemen te voorkomen.

Het proces van volstorting hangt af van het moment en de wijze waarop dit gebeurt. Hierbij is het belangrijk om alle stappen zorgvuldig te volgen en alle documenten goed te bewaren.

Laat Ligo je ondersteunen bij het succesvol oprichten van een BV, waarbij je toegang krijgt tot 24/7 juridische hulp, diverse documenten en contracten en direct contact met een notaris.

Overleggen over jouw situatie? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team van deskundigen om samen te kijken naar de mogelijkheden. Neem vandaag nog contact op en richt jouw BV online op met Ligo.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)