Laatst geüpdatet op juni 26, 2023

Kan jouw bedrijf wel wat extra personeel gebruiken, maar weet je niet zeker of je voldoende werk hebt om een contract voor een vast aantal uren aan te bieden? Bijvoorbeeld omdat jouw bedrijf nog in de opstartende fase zit. Of omdat de werkzaamheden binnen jouw bedrijf seizoensgebonden zijn.

Dan biedt een 0 uren contract misschien wel de uitkomst. In dit blogartikel vertellen wij jou wat een nul uren contract is en zetten wij de voor- en nadelen voor jou als werkgever op een rijtje. Benieuwd? Lees dan verder of bekijk direct de mogelijkheden voor het opstellen van een oproepcontract voor nul uren.

Wat is een nul uren contract?

Een nul uren contract is een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever geen vaste uren garandeert aan de werknemer. Dit betekent dat de werknemer alleen werkt wanneer de werkgever werk beschikbaar heeft en hiervoor een oproep doet.

In een nul uren contract ontbreekt de afspraak over een vast aantal uren. Dit betekent dat je als werkgever zelf kan bepalen hoeveel uur je jouw werknemer per week oproept om te werken.

Zo kan je de werknemer een week helemaal niet oproepen en de andere week voor 36 uur. De werknemer wordt bij een 0 uren contract ook wel ‘oproepkracht’ genoemd.

Wat zijn de voor- en nadelen van een 0 uren contract?

Een 0 uren contract kent diverse voor- en nadelen voor werkgevers. Om het overzichtelijk te maken hebben we de belangrijkste voor- en nadelen hieronder voor je op een rijtje gezet.

Voordelen

 • Je kan een oproepkracht flexibel inzetten. Doordat je in een nul uren contract geen vast aantal uren afspreekt, kan je jouw werknemer flexibeler inzetten dan bij een contract waarin je wel een vast aantal uren afspreekt.
 • Je betaalt alleen voor de echt gewerkte uren. Heb jij even niet genoeg werk voor jouw werknemer, waardoor je de werknemer niet veel oproept? Dan hoef je de werknemer ook niet veel loon uit te betalen.
 • Je bespaart op de loonkosten. Omdat je alleen de daadwerkelijk gewerkte uren betaalt, bespaar je op de loonkosten. Roep jij jouw werknemer minder vaak op? Dan betaal je dus niet alleen minder salaris, maar ook minder vakantietoeslag, reiskosten en pensioenkosten.
 • Een oproepkracht kan niet weigeren om te komen werken. Wanneer jij jouw werknemer oproept, moet de werknemer normaal gesproken verplicht komen werken.

Nadelen

 • Na 6 maanden moet je een vast aantal uren uitbetalen. Is jouw werknemer zes maanden in dienst? Dan moet je vanaf dit moment wél loon doorbetalen, wanneer je de werknemer niet oproept. Hoeveel uur? Dat is afhankelijk van het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. Is dit gemiddeld twaalf uur per week geweest? Dan moet je de werknemer na een half jaar minimaal twaalf uur per week uitbetalen. Stel hier een automatische herinnering voor in bij het contract, zodat je het in de gaten houdt. Je wil hier niet onverwachts geconfronteerd mee worden.
 • Na 1 jaar moet je vaste uren aanbieden. Werkt de werknemer langer dan één jaar voor jouw bedrijf? Dan moet jij een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren per week dat de werknemer in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Als jouw werknemer gemiddeld 20 uur in de week heeft gewerkt, heeft de werknemer vanaf dit moment dus recht op een contract voor minimaal 20 uur in de week. Let hier dus op en stel ook een automatische herinnering in voor dit contract, zodat je dit niet vergeet. Het komt anders als een verrassing als jouw werknemer opeens vraagt om een contract met minimaal 20 uur. Via Ligo kan je dit eenvoudig instellen.
 • Een oproepkracht heeft per oproep recht op minimaal drie uur loon. Per oproep, ben je verplicht om de werknemer minimaal drie uur loon uit te betalen. Wil jij jouw werknemer oproepen voor slechts één uur werk? Dan moet je de werknemer dus voor drie uur uitbetalen. Dat is zonde!
 • Er kan een contract met vaste uren ontstaan. Let op. Roep jij jouw werknemer in 3 maanden tijd wekelijks voor hetzelfde aantal uur op? Bijvoorbeeld drie maanden lang elke week 36 uur. Dan mag de werknemer vragen om een contract voor het gemiddelde aantal uren dat de werknemer die drie maanden heeft gewerkt. Jij mag dit alleen weigeren als je kan aantonen dat je de werknemer slechts tijdelijk veel moest inzetten. Denk hierbij aan een zomerpiek in een ijssalon. Verwacht jij jouw werknemer elke week evenveel op te roepen? Bedenk dan dus goed of een nulurencontract wel geschikt is.

  Wanneer jij de werknemer 3 maanden lang elke week voor 36 uur oproept, moet je deze misschien een contract voor 36 uur aanbieden.

opzegtermijn 0 uren contract

Heeft iemand met een nul uren contract recht op vakantiedagen en vakantietoeslag?

Net als bij een normale arbeidsovereenkomst heeft jouw werknemer met een nul uren contract recht op vakantiedagen en vakantietoeslag. Hoeveel vakantiedagen en vakantietoeslag je jouw werknemer moet geven, hangt af van het aantal uur dat de werknemer heeft gewerkt.

Daarom wordt er bij een 0 uren contract vaak voor gekozen om de vakantietoeslag niet per jaar, maar per maand uit te betalen over het daadwerkelijk aantal gewerkte uren. Er wordt dan maandelijks ongeveer 8% extra uitbetaald.

Mag ik een oproepkracht 1 dag van tevoren oproepen?

In de meeste gevallen mag je jouw werknemer niet 1 dag van tevoren oproepen. Wanneer jij jouw werknemer wil oproepen, moet je dit minimaal vier dagen van tevoren aangeven. Doe je dit niet? Dan is jouw werknemer niet verplicht om te komen werken.

Wanneer je oproepkrachten niet op tijd oproept, zijn ze niet verplicht om te komen werken.

Heb jij jouw werknemer op tijd opgeroepen, maar wil je het toch weer afzeggen? Dat mag, maar doe dit minimaal vier dagen van te voren. Doe je dit niet op tijd, dan moet je alsnog betalen voor het aantal uur waarvoor je de werknemer had opgeroepen.

Ben ik verplicht om oproepkrachten te laten werken als er geschikt werk is?

Als werkgever ben je verplicht om jouw werknemer op te roepen, wanneer er werk beschikbaar is waarvoor hij of zij geschikt is.

Dit betekent dat je er in zo’n geval niet voor mag kiezen om voor die werkzaamheden bijvoorbeeld gebruik te maken van een uitzendkracht. Ook niet als de uitzendkracht goedkoper is.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Ben ik verplicht om vaste dagen en tijdstippen af te spreken?

Het klinkt misschien gek voor een 0 uren contract, maar sinds 1 augustus 2022 ben je verplicht om met een oproepkracht zogenaamde ‘referentiedagen’ af te spreken. Dit zijn de dagen en tijdstippen waarop de werknemer door jou kan worden opgeroepen.

Zo kan je met de werknemer bijvoorbeeld afspreken dat je de werknemer alleen van maandag tot en met donderdag mag oproepen.

Roep jij de werknemer dan toch op een vrijdag op? Dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. Uiteraard mag de werknemer dan wel gewoon komen werken als hij/zij dat wil.

Waar moet ik een werknemer met een nul uren contract over informeren?

Als werkgever ben je verplicht om jouw werknemers met een nul uren contract op de hoogte te brengen van verschillende arbeidsvoorwaarden.

Denk hierbij aan informatie over de periode waarbinnen de werknemer tegen een ontslag in beroep kan gaan en alle soorten verlof die de werknemer kan opnemen.

Bij een oproepcontract is het daarnaast belangrijk dat je de werknemer het volgende duidelijk maakt. De volgende informatie kan je bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst opnemen:

 • Dat er sprake is van een 0 uren contract waarbij de werknemer geen vaste uren heeft;
 • Dat jij de werknemer minimaal vier dagen van tevoren moet oproepen en hij of zij anders niet verplicht is om te komen werken;
 • Dat jij de werknemer minimaal vier dagen van tevoren moet afzeggen en de werknemer anders recht heeft op loon over de uren waarvoor de werknemer was opgeroepen;
 • Op welke vaste dagen en tijdstippen de werknemer kan worden verplicht om te komen werken (de referentiedagen) en dat de werknemer op andere dan de afgesproken dagen de oproep mag weigeren.

Wat als iemand met een 0 uren contract ziek wordt?

Als een werknemer met een 0 uren contract ziek is en zich daarom ziek meldt gelden er een aantal regels met betrekking tot loon uitbetalen. Voor een nul uren contract bij ziekte gelden verschillende regels afhankelijk van hoelang et contract actief is. Hieronder behandelen we de verschillende situaties.

Ziekmelding na oproepen en gedurende eerst 6 maanden van contract

Je hebt jouw oproepkracht opgeroepen voor werk en nu meldt deze zich ziek. Gebeurt dit in de eerste zes maanden van het nulurencontract? Dan moet je de werknemer met uitzondering van de wachtdagen, minimaal 70% van het loon betalen over de uren waarvoor deze was opgeroepen.

Let op, dit bedrag mag niet onder het minimumloon uitkomen. Heb je de zieke werknemer niet opgeroepen? Dan hoef je de werknemer ook geen loon te betalen.

Ziekmelding na eerste 6 maanden van contract

In dit geval moet je de zieke werknemer minimaal 70% van het loon betalen over het gemiddeld aantal uren dat de werknemer de afgelopen 3 maanden heeft gewerkt. Het maakt het niet uit of je de werknemer hebt opgeroepen of niet.

Na zes maanden heeft de werknemer immers recht op doorbetaling van het loon, ook al wordt de werknemer niet opgeroepen. Hou er rekening mee dat ook dit bedrag niet onder het minimumloon mag uitkomen.

Of jij een opgeroepen werknemer loon moet betalen bij ziekte, hangt af van hoe lang de werknemer bij jou in dienst is.

Download de gratis Holding gids en lees alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Tips bij een 0 uren contract

Bij 0 uren contract kun je in sommige gevallen te maken krijgen met aparte regels. In sommige sectoren is er bijvoorbeeld een CAO om rekening mee te houden en dien je altijd op de hoogte te zijn van wat er wel en niet mag. Hieronder daarom een aantal tips om rekening mee te houden bij het opstellen van een nul uren contract.

Check of er een CAO van toepassing is

Is er een cao van toepassing? In dat geval kunnen er afwijkende afspraken gelden. Zo staat in de horeca cao dat je de werknemer niet vier, maar minimaal één dag van tevoren moet oproepen.

Afhankelijk van de CAO in een bepaalde sector kunnen er dus andere afspraken en regelingen gelden voor een nul uren contract.

Kies voor een 0 uren contract op maat

Wat er precies in jouw 0 uren contract moet staan, is afhankelijk van de afspraken die jij met jouw werknemer wil maken. Kies daarom voor een nul uren contract dat goed aansluit bij jouw situatie.

Bij Ligo kan je snel en eenvoudig met slimme software een nulurencontract op maat maken. Alle contracten zijn daar opgesteld door advocaten.

Houd de termijnen in de gaten

Bij een nul uren contract zijn er een aantal belangrijke termijnen waar je rekening mee moet houden. Zo moet je de werknemer na 6 maanden een vast aantal uren uitbetalen en moet je na 1 jaar een vast aantal uren aanbieden. Verlies deze termijnen niet uit het oog.

Doe je dit wel? Dan kan je ineens worden verrast door een werknemer die claimt dat je een contract voor vaste uren moet aanbieden. Noteer de termijnen dus in je agenda of maak gebruik van automatische contract herinneringen. Deze kan je eenvoudig instellen via Ligo.

Wat kost een 0 uren contract?

Als je een 0 uren contract laat opstellen door een jurist of advocaat kost dit al snel meer dan € 500,-. Tegenwoordig zijn er slimme oplossingen, waardoor dit niet meer nodig is. Via Ligo maak je een 0 uren contract op maat binnen enkele minuten voor  € 49,-.

Alle overeenkomsten zijn opgesteld door advocaten bij Ligo. Wil je ook documenten digitaal ondertekenen en heb je misschien nog meer contracten nodig? Dan is het voordeliger om voor  € 9,- per maand een Ligo Plan te kiezen, waarmee je contracten maakt, onbeperkt documenten digitaal kunt ondertekenen en beheren.

Kan ik een 0 uren contract opzeggen?

Ja, het is in sommige gevallen mogelijk om een 0 urencontract op te zeggen. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer jij met de werknemer hebt afgesproken dat het contract tussentijds kan worden opgezegd. Zo’n afspraak kan er als volgt uitzien:

Opzegtermijn 0 uren contract

Houd er rekening mee dat in dat geval een opzegtermijn geldt. Is jouw werknemer korter dan 5 jaar in dienst? Dan is de opzegtermijn 1 maand. Per vijf jaar dat de werknemer langer in dienst is geweest, neemt jouw opzegtermijn toe met een maand. Hierbij geldt een maximum van 4 maanden.

Vroegtijdige opzegging niet vermeld in overeenkomst

Heb je niet afgesproken dat het contract vroegtijdig kan worden opgezegd? Dan moet jij je houden aan de regels van het ontslagrecht. Wil jij het nulurencontract bijvoorbeeld opzeggen, vanwege de verslechterende financiële situatie van jouw bedrijf?

Dan moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan het UWV. Wil jij meer weten over het opzeggen van een nulurencontract? Lees dan ook ons blogartikel Werknemers ontslaan, waar moet je op letten?

Sommige werkgevers denken er makkelijk vanaf te komen door een oproepkracht niet meer op te roepen. Maar let op. Wanneer je dit doet, kan je verplicht worden tot doorbetaling van het loon tot je het contract wel op de juiste manier opzegt.

Britt Beumer
Laatste berichten van Britt Beumer (alles zien)