Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Denk je na het lezen van onze vorige blog over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat je mag doorgaan of mag starten met het verwerken van persoonsgegevens? Let dan toch nog even goed op.

Sommige gegevens, zoals in ieder geval gegevens over iemands ras, godsdienst en gezondheid worden namelijk als extra gevoelig gezien.

Je mag die ‘bijzondere persoonsgegevens’ daarom nog minder snel verwerken dan gewone persoonsgegevens.

Maar wanneer is een persoonsgegeven nou eigenlijk een bijzonder persoonsgegeven? En wanneer mag je bijzondere persoonsgegevens verwerken zonder hoge boetes te krijgen? Dat leggen we in dit artikel uit!

Ook interessant:

  1. AVG: het register en rechten van betrokkenen
  2. Het recht op privacy in the AVG: waar hebben betrokken personen recht op?
  3. AVG Checklist: 5 To Do’s onder de nieuwe EU privacy wet

Wat bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die extra gevoelig zijn en een groter risico met zich meebrengen voor de privacy van de betreffende persoon.

Het gaat hierbij om gegevens over ras, etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken).

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan strenge regels gebonden en is alleen toegestaan onder specifieke omstandigheden.

Zo is het bijvoorbeeld verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken op basis van iemands ras, etniciteit of politieke opvattingen, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering of toestemming van de betreffende persoon.

Kijk ook eens op de site van Autoriteit Persoonsgegevens om te bekijken wat bijzondere persoonsgegevens volgens de AVG zijn.

avg bijzondere persoonsgegevens

Wanneer mag je bijzondere persoonsgegevens verwerken?

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die door de AVG extra goed worden beschermd. De AVG bepaalt dan ook dat je bijzondere persoonsgegevens meestal niet mag verwerken. Deze gegevens zijn namelijk zo gevoelig dat het niet de bedoeling is dat die zomaar door iedereen verwerkt mogen worden.

Er zijn echter uitzonderingssituaties, waarin bijzondere persoonsgegevens toch verwerkt mogen worden. De belangrijkste uitzondering voor jou als ondernemer, is de situatie waarin de persoon van wie je bijzondere persoonsgegevens wil verwerken daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Maar wanneer heb je een rechtsgeldige toestemming om bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken? Dit is het geval als je uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Dit betekent dat een betrokken natuurlijk persoon bijvoorbeeld een hokje heeft moeten aanvinken waarbij staat: ‘ik accepteer dat er een scan wordt gemaakt van mijn vingerafdruk, zodat ik met mijn vingerafdruk kan inloggen.’

Een hokje waarbij staat: ‘ik accepteer dat biometrische gegevens van mij worden verwerkt’ is in deze situatie niet voldoende om als geldige toestemming te gelden.

Om zeker te weten dat je op de juiste manier toestemming te vraagt, is het altijd mogelijk om contact met Ligo te nemen. Als je member bent, kunnen we je dan bijvoorbeeld helpen door je in contact te brengen met AVG-specialisten, die ervoor kunnen zorgen dat jij op een goede manier uitdrukkelijk om toestemming vraagt.

Download de gratis DGA gids

Hierin lees je alles wat je moet weten als ondernemer.

Bijzondere persoonsgegevens: hoe voorkom ik de hoge boetes?

De AVG is een heel ingrijpende nieuwe privacywet. Als je je niet houdt aan de regels over de bescherming van persoonsgegevens, kan je hoge boetes krijgen die op kunnen lopen tot € 20 miljoen.

Het is dus van groot belang dat je alleen bijzondere persoonsgegevens verwerkt als je zeker weet dat je dit mag doen. Maar hoe weet je nou zeker of je mag doorgaan of mag starten met het verwerken van persoonsgegevens?

  1. Je kan een advocaat inschakelen: Het voordeel van deze optie is dat je verzekerd bent dat je AVG-proof bent, indien je de instructies van de advocaat opvolgt. Het nadeel van deze optie is dat dit honderden dan wel duizenden euro’s kan gaan kosten.
  2. Je kan jouw onderneming AVG-proof maken: Het voordeel van deze optie is dat dit geheel kosteloos kan. Verder hoef je ook niet je huis te verlaten. Het nadeel is dat je niet verzekerd bent dat wat je doet ook juridisch correct is. Bovendien ben je waarschijnlijk ontzettend veel tijd kwijt aan het uitvogelen en doorvoeren van alle noodzakelijke aanpassingen.
  3. Je kan jezelf bij Ligo aansluiten: Bij Ligo ben je ervan verzekerd dat alle juridische documenten in de database op tijd aan de AVG zullen worden aangepast. Hiernaast helpen we je met een AVG Privacy Scan. Verder kan je als member onbeperkt vragen indienen over de AVG bij onze AVG-specialisten. Hierdoor weet jij straks ruim voor 25 mei of je bijzondere persoonsgegevens mag verwerken!

Happy entrepreneuring!

Sander van den Berg