Laatst geüpdatet op februari 27, 2024

Aandelen vormen een essentieel onderdeel van de financiële wereld en spelen een cruciale rol in de economie. Ze vertegenwoordigen eigendom in een bedrijf en kunnen op verschillende manieren worden gestructureerd.

Wat zijn aandelen?

Aandelen, ook wel bekend als aandelenkapitaal, vertegenwoordigen een deel van het eigendom van een bedrijf. Als je aandelen koopt, word je voor een deel eigenaar van een bedrijf. Aandelen brengen rechten en plichten met zich mee. Welke rechten en plichten je hebt zijn afhankelijk van het soort aandelen dat je hebt gekocht.

Welke soorten aandelen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten aandelen die elk hun eigen rechten en plichten met zich meedragen. Als je van plan bent om aandelen te kopen of uit te geven, is het van belang om te weten op welke manier aandelen gestructureerd zijn. Zo kunnen we onderscheid maken tussen de volgende soorten aandelen:

  1. Gewone aandelen
  2. Prioriteitsaandelen
  3. Preferente aandelen
  4. Cumulatief preferente aandelen
  5. Stemrechtloze aandelen
  6. Winstrechtloze aandelen
  7. Letteraandelen
  8. Certificaten van aandelen

Gewone aandelen

Gewone aandelen zijn de meest voorkomende en standaard soort aandelen. Als ‘gewone’ aandeelhouder heb je recht op een deel van de winst, dividend, en een stem in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Naast de rechten die een gewoon aandeel met zich meebrengt, heb je als gewone aandeelhouder ook enkele verplichtingen. Zo moet je onder andere goed geïnformeerd zijn over het bedrijf en je stem uitbrengen tijdens belangrijke beslissingen.

Prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandelen zijn speciale aandelen die extra zeggenschap geven aan de houders ervan. Dit type aandeel wordt daarom ook wel ‘gouden aandeel’ of ‘gold share’ genoemd. Bij het maken van belangrijke beslissingen kunnen prioriteitsaandeelhouders meer invloed uitoefenen op de te nemen beslissing.

Houders van prioriteitsaandelen kunnen  bijvoorbeeld het recht hebben om bepaalde bestuursleden te benoemen of belangrijke bedrijfsbeslissingen te blokkeren. Daarbij hebben ze dezelfde verantwoordelijkheden als gewone aandeelhouders, maar kunnen ze aanvullende verplichtingen hebben op basis van specifieke overeenkomsten

Preferente aandelen

Preferente aandelen hebben voorrang bij de uitkering van dividenden. Dit betekent dat houders van preferente aandelen eerst worden uitbetaald voordat de gewone aandeelhouders een deel van de winst ontvangen.

Daarnaast heb je als preferente aandeelhouder ook voorrang op uitbetalingen bij een faillissement, mocht er iets te verdelen zijn onder de aandeelhouders. Echter, preferente aandeelhouders hebben in de meeste gevallen geen stemrecht. Dit betekent dat je geen invloed kunt uitoefenen in geval van belangrijke beslissingen.

Verder moet je als houder van preferente aandelen op de hoogte zijn van de voorwaarden die verbonden zijn aan de aandelen, aangezien deze nog weleens kunnen variëren.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen verlenen de houder ervan dezelfde rechten als die van preferente aandelen, maar met een extra voordeel. Als houder van cumulatief preferente aandelen heb je namelijk het recht om op een later moment onbetaald dividend uit te laten keren.

Stel het bedrijf waar je aandelen in hebt, kiest ervoor om in een bepaald jaar geen dividend uit te keren. Met cumulatief preferente aandelen blijft het verschuldigde bedrag aan dividend openstaan en moet het op een later tijdstip worden betaald.

Stemrechtloze aandelen

Met stemrechtloze aandelen heb je als aandeelhouder geen stemrecht, maar deel je wel mee in de winst van het bedrijf. Anders gezegd; als houder van stemrechtloze aandelen ontvang je dividenden, maar heb je geen inspraak in de besluitvorming van het bedrijf.

Als stemrechtloze aandeelhouder heb je dezelfde verantwoordelijkheden als een gewone aandeelhouder. Het enige verschil is dat je geen stem hebt in de AvA en dus niet kan meebeslissen over belangrijke besluiten. Wel mag je meepraten in de vergadering en stukken inzien, maar zal je geen directe invloed kunnen uitoefenen.

Let op: stemrechtloze aandelen kunnen enkel worden uitgegeven in een BV. NV’s hebben dus niet de mogelijkheid om stemrechtloze aandelen uit te geven.

Winstrechtloze aandelen

Winstrechtloze aandelen zijn in principe het tegenovergestelde van stemrechtloze aandelen. Zo heb je als winstrechtloze aandeelhouder geen recht op een deel van de winst (in de vorm van dividend), maar wel stemrecht.

Ondanks dat je met winstrechtloze aandelen geen recht hebt op dividend, kunnen de aandelen wel in waarde stijgen en mag je jouw stem uitbrengen tijdens belangrijke besluiten.

Let op: winstrechtloze aandelen kunnen alleen worden uitgegeven in een BV. Als aandeelhouder van een NV is het dus niet mogelijk om een winstrechtloze aandeelhouder te zijn.

Letteraandelen

Letteraandelen zijn een speciale soort aandelen die de houder ervan recht geven op een specifiek onderdeel van een vennootschap. Denk hierbij aan een vennootschap waar meerdere ondernemingen onder vallen.

Een letteraandeel geeft de aandeelhouder het recht op een deel van de winst van een specifieke onderneming binnen de vennootschap. Als letteraandeelhouder heb je dus enkel recht op een deel van winst die voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten van een specifieke entiteit binnen de vennootschap.

Certificaten van aandelen

Certificaten van aandelen geven de (certificaat)houders recht op dividend en waardestijging van de aandelen. Ze hebben echter geen enkele vorm van zeggenschap binnen het bedrijf en kunnen geen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.

Het certificeren van aandelen wordt gedaan om het economisch belang te scheiden van zeggenschap binnen een bedrijf. Ondanks dit gegeven kan de waarde van dit soort aandelen wel in waarde stijgen en een opbrengst opleveren.

Juridisch advies van Ligo

Aandelen vormen de ruggengraat van vele bedrijven en bieden investeerders diverse manieren om betrokken te zijn bij een onderneming. Of het nu gaat om gewone aandelen, preferente aandelen of andere specifieke varianten, het is van essentieel belang om de kenmerken en rechten van elk type goed te begrijpen.

Ongeacht of je van plan bent om aandelen te kopen, verkopen of uit te geven, het is belangrijk om te weten welke soorten aandelen er zijn en hoe je zeggenschap en winstdeling kunt beïnvloeden met het uitgeven van specifieke soorten aandelen.

Mocht je vragen hebben over het oprichten van een BV waarbij je aandelen wilt gaan uitgeven? Neem dan gerust contact op met onze Ligo juristen. Wij helpen je graag bij het maken van een weloverwogen keuze voor het structureren van het aandelenkapitaal van jouw BV.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)