Laatst geüpdatet op mei 6, 2024

Stel, je bent getrouwd en jullie hebben samen kinderen. Echter, jullie hebben beiden geen testament laten opstellen. Je overlijdt en jouw echtgenoot en kinderen blijven achter.

In dit geval krijgt jouw echtgenoot, de ‘langstlevende’, en de kinderen een gelijk deel van de erfenis. Je echtgenoot erft al jouw bezittingen en je schulden en de kinderen krijgen een vordering van hun deel van de erfenis op deze langstlevende.

Pas wanneer je echtgenoot ook overlijdt, kunnen de kinderen de erfenis opeisen.

Op het moment dat de kinderen een vordering op de langstlevende hebben, hoeven zij geen rente te betalen over dit bedrag van hun erfenis. Maar let op, zij moeten wél al erfbelasting te betalen.

Dit is voor velen een groot probleem. Echter, dit kan worden voorkomen door een testament op te stellen met daarbij een speciale clausule: het opvullegaat.

Ook interessant:

  1. Ondernemersverhaal Project CeCe
  2. Goodwill: wat is het en hoe bereken je het?
  3. Contracten bij Ligo regelen

Wat is een opvullegaat?

Het opvullegaat biedt veel fiscale voordelen. Een opvullegaat neem je als clausule op in je testament en zorgt ervoor dat je kan afwijken van de standaard verdeling.

De standaard verdeling houdt in dat zowel de langstlevende als de kinderen een gelijk deel van de erfenis zullen krijgen.

Hierdoor moeten de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder al erfbelasting betalen. De langstlevende kan door het opvullegaat voor een andere verdeling kiezen.

De langstlevende vult met het opvullegaat zijn/haar erfenis aan ten koste van de erfenis van de kinderen, zodat er geen erfbelasting over de delen van de erfenis van de kinderen hoeft te worden betaald.

Wat is het resultaat van een opvullegaat? De erfbelasting over de vordering van de kinderen wordt uitgesteld. Dit hoeft dan niet betaald te worden bij het overlijden van de eerste ouder, maar pas bij het overlijden van de tweede ouder.

Het is daarom belangrijk dat beide partners deze clausule opnemen in hun testament.

Wanneer is een opvullegaat zinvol voor mij in mijn testament?

Je neemt pas een opvullegaat op in jouw testament, indien de erfdelen van de kinderen groter zijn dan de vrijstelling van het betalen van erfbelasting. Hoe hoog is die vrijstelling dan?

Dat verschilt. De vrijstelling hangt af van je leeftijd, hoeveel kinderen je hebt en hoe groot je vermogen is.

Indien jouw gemeenschap van goederen meer waard is dan de vrijstelling, dan is het aan te raden een opvullegaat op te nemen in jouw testament.

Zie onderstaande tabel wat het minimale vermogen is dat echtgenoten in 2020 moet hebben voordat een opvullegaat zinvol is.

Is jouw vermogen lager dan de vrijstelling? Dan heeft een opvullegaat geen nut. Is het hoger? Dan wel.

minimale_vermogen_table

Waar moet ik op letten bij een opvullegaat?

Het is belangrijk om een opvullegaat zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit betekent dat de vrijstellingen voor het betalen van erfbelasting door de kinderen zo veel mogelijk benut moeten worden, zodat er zo weinig mogelijk belasting betaald hoeft te worden.

Daarnaast moet een ongelijke verdeling voorkomen worden indien er sprake is van een samengesteld gezin, dat wil zeggen in het geval er sprake is van stiefkinderen.

Een opvullegaat kan bij een samengesteld gezin een ongelijke verdeling veroorzaken tussen kinderen van de ene partner en die van de andere partner.

Het is daarom van belang hier je goed over te laten adviseren door een specialist. Onze Ligo juristen kunnen je hierbij helpen.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)