Laatst geüpdated op april 12, 2023 door Wendy Bogers

Ook interessant:

  1. Juridische scan voor ondernemers
  2. Wat zijn de voordelen van de VOF?
  3. Eenmanszaak omzetten naar BV: hoe en waarom?

Waarom bedrijven al maanden bezig zijn met de AVG

In november schreven we een uitgebreid blogartikel over de nieuwe regels van de privacywet die enorm veel impact gaan hebben. In mei 2018 treedt de AVG in werking, maar dat betekent niet dat je nu achterover kan leunen.

Vele bedrijven zijn al maanden bezig om zich hierop voor te bereiden. Als bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt (en dat doe je al heel snel), heb je straks namelijk een hoop verplichtingen waar je aan moet voldoen. Start dan ook nu met de voorbereiding.

Verwerkingen bijhouden en melden datalek

Vanaf mei dien je alle verwerkingen van persoonsgegevens bij te houden. Het begrip verwerken wordt breed opgevat: hieronder vallen alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.

Heb je een datalek? Dan moet je dat documenteren, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur én alle personen van wie de gegevens zijn gelekt op de hoogte brengen.

Recht om vergeten te worden

De personen waarvan jij gegevens hebt opgeslagen, kunnen straks een verzoek indienen om ‘vergeten’ te worden. Dit houdt in dat jij als ondernemer verplicht bent alle gegevens die je van bijvoorbeeld klanten hebt, te wissen op verzoek.

Dit dient op een eenvoudige en transparante manier te gebeuren.

Van bewerker naar verwerker

De bewerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen de partij die persoonsgegevens bewaart of verzamelt en degene die ze ontvangt. Deze overeenkomst heet vanaf mei de verwerkersovereenkomst. Vanaf dan dragen beide partijen de plicht om deze overeenkomst aan te gaan.

In samenwerking met onze privacy specialist Sieuwert van Otterloo hebben wij komend jaar een verwerkersovereenkomst die aan alle nieuwe regels voldoet. Mis hem niet!

Wist je dat je met Ligo 100+- contracten gratis op maat kan maken en onbeperkt juridisch advies kunt inwinnen van onze privacy specialisten zonder extra kosten?

Wat verandert er voor mij als werkgever? Veel!

Een mooie ontwikkeling is dat Rutte III ervoor wil zorgen dat jij als werkgever straks sneller personeel aanneemt. De volgende wijzigingen die voor jou belangrijk zijn als werkgever zijn al aangekondigd. Houd er rekening mee dat deze op korte termijn kunnen worden doorgevoerd.

Langere proeftijd

Het wordt mogelijk om een langere proeftijd af te spreken als een werknemers bij je in dienst treedt. Als je de werknemer direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag je daarin straks een proeftijd van maximaal vijf maanden overeenkomen.

Voor arbeidsovereenkomsten die twee jaar of langer duren, wordt de maximale proeftijd drie in plaats van twee maanden.

Werknemer ontslaan om meerdere redenen

Wanneer een werknemer eenmaal in vaste dienst is en je wilt hem of haar ontslaan, kan dat nu op basis van vaste gronden. Als werkgever dien je je reden voor ontslag goed te onderbouwen, wat in de praktijk vaak lastig blijkt.

Binnenkort kan je een werknemer ook ontslaan als er sprake is van meerdere omstandigheden, die er samen voor zorgen dat je niet tevreden bent over je werknemer.

Minder lang loon doorbetalen van zieke werknemer

Is je werknemer ziek, dan heb je als werkgever een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Dit is een pittige verplichting, vooral voor het MKB. Straks hoef je daarom als kleine werkgever (tot 25 werknemers) het loon nog maar één jaar door te betalen.

Hier staat tegenover dat de premies omhoog gaan, omdat het UWV het tweede jaar opvangt. Of het echt wat oplevert voor jou als werkgever, valt dus te bezien!

Loon doorbetalen na ontslag

Ook de vergoeding die je als als werkgever dient te betalen na het ontslaan van een werknemer ligt gevoelig voor werkgevers. In het nieuwe jaar hoeven werknemers niet eerst twee jaar bij je te werken, maar hebben ze direct recht op de transitievergoeding. Wel kan je als kleine werkgever aangeven dat je deze vergoeding niet kan betalen.

Straks kom je dan sneller in aanmerking voor de overbruggingsregeling, waardoor je een deel niet hoeft uit te keren. In het geval van pensionering of ziekte kun je daarnaast een tegemoetkoming voor de transitievergoeding aanvragen als je om die reden je onderneming staakt.

Pensioenleeftijd naar 66

Heb je oudere werknemers? Wat er in ieder geval verandert is dat deAOW-leeftijd omhoog gaat naar 66 jaar. Wil je werknemers van boven de 56 aannemen? Waarschijnlijk kun je dan een compensatie krijgen indien die werknemers op gegeven moment uitvallen door langdurige ziekte.

Wil je weten wat jouw verplichtingen zijn na het ontslaan van een werknemer? Of heb je een andere vraag waar je met een advocaat over wil sparren? Onze specialisten Stijn Maas (Allied Advocaten) en Gert Poot (Stip Advocatuur) staan voor je klaar! Met Ligo kun je onbeperkt telefonische consults aanvragen, zonder extra kosten!

Wat als de zaken (even) niet zo goed gaan?

Als ondernemer wil je niet failliet gaan. Gelukkig valt een faillissement in bepaalde gevallen te vermijden. In andere gevallen kun je beter alvast nadenken over je volgende stap. Een doorstart kan bijvoorbeeld tot je mogelijkheden behoren.

Regeling tussen schuldenaar en schuldeiser(s)

Met een dwangakkoord kan je als schuldenaar afdwingen dat schuldeisers genoegen nemen met jouw voorstel van een schuldregeling. Jij betaalt een deel van de vordering en van het overige deel dienen zij dan afstand te doen.

Dit wordt ook mogelijk buiten een faillissement. Indien de meerderheid van de schuldeisers een doorstart steunt, kan deze niet meer worden tegengehouden.

Doorstarten na een faillissement?

De zogenaamde ‘prepack’ maakt het mogelijk om voor een dreigend faillissement met een curator een doorstart voor te bereiden. De doorstart start dan meteen op de dag dat het faillissement wordt uitgesproken. Hierdoor kan onnodige schade worden voorkomen omdat zaken niet stil komen te liggen.

Wil je met een advocaat sparren over de mogelijkheid van een doorstart? Bespreek de opties met onze specialist Peter Bos (Wieringa Advocaten). Met Ligo kun je onbeperkt vragen aan hem en onze andere specialistische advocaten stellen en telefonisch advies inwinnen. Zonder extra kosten!

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Vragen?

Heb je nog vragen over de wetswijzigingen in 2018? Onze Ligo juristen staan elke dag voor je klaar om je te helpen. Je kan ons bereiken via 020-3031043. Daarnaast zijn we elke dag van 9u tot 23u bereikbaar via onze online chat. Ook in het weekend.

Happy entrepreneuring!

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)