Laatst geüpdated op april 12, 2023 door Wendy Bogers

Ook interessant:

  1. De voordelen van de converteerbare lening
  2. Wanneer is digitale handtekening rechtsgeldig?
  3. Verzekerd van juridisch correcte documenten

Waarom schakelen ondernemers juist LAWFOX in?

De klanten die bij ons komen hebben gewild of ongewild een conflict dat te maken heeft met ICT of intellectuele eigendom. Denk aan opdrachten tot het ontwikkelen van software die niet gaan zoals verwacht, gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en inbreuken op de privacy.

Doordat wij ons specifiek focussen op het recht in de digitale wereld, kunnen we vaak snel schakelen en duidelijk zijn in ons advies. We zijn bekend met de branche, en behandelen dagelijks zulke conflicten. Klanten kiezen juist voor ons omdat we expert zijn op het gebied van ICT en recht.

Wat maakt jou een goede procesadvocaat?

Een goede procesadvocaat heeft zowel de kennis en ervaring op het gebied van de procesrechtelijke regels, als de creativiteit om daarmee tot een passende strategie te komen. Hij houdt daarbij altijd het doel – het belang van de klant – in het achterhoofd.

Een goede procesadvocaat weet wanneer hij welk middel kan of zelfs moet gebruiken, en wanneer een procedure kan of moet worden voorkomen. Hij adviseert zijn klant daarover, en kiest voor de juiste insteek. En daaraan geeft hij dan de beste invulling. Klanten vinden dat ik hiervoor oog heb.

Een juridisch conflict proberen de meeste ondernemers koste wat het kost te vermijden.

Wat is het beste advies die je deze ondernemers zou kunnen geven? Het vermijden van conflicten is niet vanzelfsprekend het meest efficiënt om van een conflict af te zijn. Sterker nog, mijn ervaring is dat conflictvermijding juist leidt tot extra ergernis, kosten en andere negatieve energie.

Ik raad zulke partijen aan om een effectieve strategie te ontwikkelen dat op het specifieke conflict is toegerust zodat het bedrijfsbelang daarmee zoveel mogelijk wordt gediend.

Big data & privacy zijn nu een ‘hot topic’. Waar moeten ondernemers op dit gebied goed op letten?

Privacy is een gevoelig onderwerp en op het gebied van privacywetgeving staat er een aangrijpende verandering voor de deur. Op 25 mei 2018 treedt namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit betekent dat vanaf dat moment in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. Ondernemers moeten vanaf dan in overeenstemming handelen met deze nieuwe wetgeving.

Een van de plichten uit de AVG is dat ondernemers die voldoen aan bepaalde voorwaarden een functionaris gegevensbescherming (FG) zullen moeten aanstellen. Deze FG adviseert onafhankelijk over de omgang met persoonsgegevens. De plicht om zo’n FG aan te stellen is slechts een van de veranderingen die de inwerktreding van de AVG met zich zal brengen.

25 mei 2018 lijkt misschien nog ver weg, maar het is verstandig om nu alvast te informeren naar wat deze AVG voor de onderneming voor gevolgen zal hebben, zodat op tijd stappen kunnen worden ondernomen. Bovendien zullen er door deze nieuwe wetgeving nieuwe conflicten ontstaan met het toezichthoudende orgaan op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, en tussen verantwoordelijken, verwerkers en betrokkenen onderling.

De Autoriteit Persoonsgegevens lijkt sowieso steeds vaker actief toezicht te houden op naleving van de wet. Ondernemers krijgen hier dan ook steeds vaker mee te maken. Het is daarom van belang om in zo’n vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen om conflicten adequaat te managen.

Wat zie je vaak fout gaan bij ondernemers op het gebied van de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten? Hoe kunnen ze dergelijke fouten voorkomen?

Een van de dingen die vaak misgaat is dat auteursrechtelijk beschermd materiaal van internet wordt overgenomen. Het is een misverstand dat alles dat op internet is geplaatst door iedereen vrij mag worden overgenomen. Wat veel voorkomt is dat auteursrechtelijk beschermde foto’s van het internet worden geplukt en op de website van een onderneming worden geplaatst.

Zo’n “auteursrechtinbreuk” kan voor de betreffende onderneming zeer nadelig uitpakken. In intellectuele eigendomszaken is het namelijk zo dat de auteursrechthebbende, naast het vorderen van een schadevergoeding voor het gebruik van het materiaal, ook kan vorderen dat de inbreukmaker de advocaatkosten van de auteursrechthebbende betaalt.

Wat belangrijk is om hierbij te vermelden, is dat er partijen zijn die onredelijk hoge vergoedingen vragen wanneer sprake is van een (vermeende) auteursrechtinbreuk. Ook hierbij raad ik aan, zonder voor eigen parochie te willen preken: Ontvang je een brief met betrekking tot een (vermeende) auteursrechtinbreuk? Raadpleeg meteen een advocaat! Het voorkomt echt erger…

Heeft LAWFOX nog mooie plannen op de agenda staan?

Jazeker! We zijn hard bezig met het bouwen van een nieuwe website. Dit gaat heel tof worden. Ook zetten we nog meer in op digitale dienstverlening. We hebben net een toffe projectmanagementtool ingezet dat we delen met klanten in complexe procedures.

Daarnaast hebben we plannen om klanten meer te faciliteren in het online voorbereiden van digitale processtukken en andere zelf-op-maat-te-maken-documenten, zodat ze daarmee onnodige advocaatkosten kunnen besparen. We willen echt een onderscheid maken met de ‘traditionele’ advocatuur.

Wat zijn de champagne momenten geweest bij LAWFOX?

Haha dat zijn er ondertussen al best wat geweest! Uitschieters daarbij zijn voor mij de eerste LAWFOX-zaak die gelijk gewonnen werd; de opening van mijn nieuwe kantoor in Tilburg; en een tweetal schikkingen waardoor mijn klanten er een aardig zakcentje aan over hebben gehouden. Dat voelt toch altijd goed.

Wendy Bogers
Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)