Laatst geüpdatet op juli 3, 2023

Heb jij een ZZP-er of freelancer ingeschakeld en daarvoor een overeenkomst van opdracht getekend? Soms kan het zijn, net als met elke andere overeenkomst, dat je onder de overeenkomst uit wilt komen. Bijvoorbeeld omdat het nut van de opdracht wegvalt. Of omdat je liever met een andere opdrachtnemer wilt werken.

Bij een arbeidsovereenkomst is dat niet zo makkelijk. Maar hoe zit dat met een overeenkomst van opdracht? Kan je die zomaar beëindigen, ook wel opzeggen genoemd? En zo ja, welke gevolgen zitten hieraan?

In dit artikel vertellen wij je alles over het opzeggen van een overeenkomst van opdracht.

Ook interessant:

  1. BV opzetten? Lees dan deze gids
  2. Wat is een overeenkomst van opdracht?
  3. Freelance overeenkomst

Wat is de overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer (meestal een ZZP’er) wordt verplicht om werkzaamheden, tegen betaling, te verrichten voor de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft hierbij instructies aan de opdrachtnemer.

De overeenkomst van opdracht geeft dus zowel voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer verplichtingen.

Let op: de overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als de arbeidsovereenkomst, waar de werknemer in loondienst is van de werkgever.

Kan de opdrachtgever opzeggen?

Als algemene regel geldt: de opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze hoofdregel staat met zoveel woorden in artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is zogeheten ‘dwingend recht’.

Dat houdt in dat in de overeenkomst van opdracht niet kan worden afgeweken van deze regel.

Het doet er hierbij niet toe of de overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is gesloten. Bepaalde tijd betekent kort gezegd: er staat een einddatum in het contract, of de overeenkomst eindigt als een project is afgerond.

Let op: is er in het contract een duur van een jaar met  tussentijdse opzeggingsmogelijkheid  overeengekomen? Dan kan door de opdrachtgever dus toch voor het aflopen van het jaar worden beëindigd!

De regel betekent trouwens niet dat je als opdrachtgever geheel vrijspel hebt. Ja, opzeggen kan altijd. Maar je moet wel rekening houden met mogelijke opzegtermijnen en (schade)vergoedingen. Wil je daar meer over weten? Lees dan hieronder verder.

Opzegtermijn in de overeenkomst?

Is er een opzegtermijn afgesproken? Dan kan je als opdrachtgever niet op stel en sprong de overeenkomst opzeggen. Je moet je dan gewoon aan de opzegtermijn houden. Is er geen opzegtermijn afgesproken in de overeenkomst van opdracht?

Ook dan kan jij je in sommige gevallen als opdrachtgever aan een bepaalde (redelijke) opzegtermijn moeten houden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de opdrachtnemer een zeer groot nadeel lijdt door de directe opzegging van de overeenkomst van opdracht.

Let op: Ben je geen ‘professionele opdrachtgever’, ook wel een ‘particuliere opdrachtgever’ genoemd? Kortom, handel je niet als bedrijf? Dan geldt voor jou geen opzegtermijn, ook al staat deze in de overeenkomst. Je kan dan dus altijd direct opzeggen.

Moet je een loon of vergoeding betalen?

Wat zijn nu de gevolgen van voortijdige beëindiging? Heeft de opdrachtnemer recht op loon of vergoeding bij tussentijdse beëindiging? Als de overeenkomst eindigt, dan heeft de opdrachtnemer recht op een ‘redelijk’ loon voor de verrichte werkzaamheden.

Ook kan het zijn dat je als opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd bent bij opzeggen. Dat is alleen het geval als je aan iemand een opdracht geeft als professionele partij.

Tip: maak als professionele partij altijd duidelijke afspraken in de overeenkomst van opdracht over het wel of niet betalen van schadevergoeding. Zo voorkom je grote schadevergoedingen achteraf.

Opzegging door de opdrachtnemer

De opdrachtnemer heeft veel minder mogelijkheden om op te zeggen dan de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan alleen een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen.

Hiervoor is het wel gebruikelijk dat dan een opzegtermijn van 1 tot 2 maanden in de overeenkomst wordt opgenomen. Een overeenkomst van bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

Is de overeenkomst van opdracht gesloten voor bepaalde tijd? Dan moet de opdrachtnemer gewoon het werk afmaken. Dat kan zijn tot aan de deadline of totdat het project is afgerond. Het maakt niet uit of diegene een professionele opdrachtnemer is of een particuliere.

Let op! Er is een uitzondering op dit verbod: dat is het geval als er ‘gewichtige redenen’ zijn. Denk hierbij aan een werkrelatie die verstoord is. In dat geval mag de opdrachtnemer wel tussentijds opzeggen, bijvoorbeeld nog voordat deze de opdracht heeft afgerond.

Uitsluiting tussentijdse opzegging

Wil jij als opdrachtnemer voorkomen dat jouw opdrachtgever de overeenkomst tussentijds kan opzeggen? Dan moet je in de overeenkomst opnemen dat deze tussentijdse opzegging uitgesloten is.

Verstrek jij iemand persoonlijk een opdracht? Dus niet als professional, voor je bedrijf? Dan kan tussentijdse opzegging niet worden uitgesloten!

Download de gratis DGA gids en zie essentiële punten niet over het hoofd.

Overzicht opzeggingsmogelijkheden

Zie hieronder een overzicht van de opzeggingsmogelijkheden voor de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Blog Board 10

Nog vragen over overeenkomst van opdracht?

Heb je nog vragen  over de overeenkomst van opdracht? Neem dan vrijblijvend contact op om jouw juridische positie te bespreken.

Wij staan elke dag klaar om je te helpen. Je kunt ons op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 telefonisch bereiken via 020-3031043 om je goed en gratis te laten adviseren.

Daarnaast zijn we elke werkdag van 9:00 tot 22:00 bereikbaar via onze online chat. Ook in het weekend kun je tussen 10.00 en 18.00 via de chat contact met ons opnemen!

Telefonisch overleggen over jouw situatie?

Florentius Visser
Laatste berichten van Florentius Visser (alles zien)