Deze verzekeringen heb je nodig als ondernemer

 • Lees hier welke verzekeringen je nodig hebt
 • Waarom deze verzekeringen belangrijk zijn
 • Vraag een onafhankelijk consult aan

Klanten beoordelen Ligo gemiddeld met een 9.6

Negen zakelijke verzekeringen voor startende ondernemers

Natuurlijk besteed je als ondernemer je tijd het liefst aan het ondernemen en wil je risico’s afgedekt hebben om je bedrijf goed te runnen. Als ondernemer heb je dan ook diverse verzekeringen nodig. Maar welke zakelijke verzekeringen heb je allemaal nodig? Waar kan je jouw verzekeringen het beste afsluiten? En wat zijn de kosten van deze verzekeringen? Ligo neemt de zorg voor zakelijke verzekeringen bij je uit handen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verzekeringen.

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Een ongeluk zit in een klein hoekje. Jij of een van jouw werknemers heeft tijdens het werken schade veroorzaakt aan een persoon, gebouw of andermans eigendommen. Jouw onderneming kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Let op: een particuliere rechtsbijstandsverzekering biedt in dit soort gevallen geen uitkomst. Met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je je in tegen dit soort claims. Als er in jouw bedrijf met schadelijke en/of gevaarlijke stoffen wordt gewerkt loon het om te checken of je hiervoor een extra verzekering dient af te sluiten. Voor beroepsgroepen waarbij beroepsmatige fouten grote financiële gevolgen kunnen is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te raden.

 • Zakelijke Rechtsbijstandverzekering

  Onenigheid met een leverancier over een contract. Een opdrachtgever die na afronding van een groot project weigert te betalen. Of een slepend arbeidsconflict met een (oud-)werknemer. Als ondernemer zit je niet op dit soort zaken te wachten. Daarom is het fijn om te weten dat je een goede Rechtsbijstandverzekering hebt, mochten deze conflicten een juridisch staartje krijgen. Met een zakelijke Rechtsbijstandverzekering via Ligo ben je als ondernemer verzekerd van deskundige juridische bijstand bij zakelijke conflicten. Een particuliere rechtsbijstandverzekering is niet voldoende. Mocht het zover komen dat je een advocaat nodig hebt om je vertegenwoordigen in de rechtszaal dan wordt dat ook gedekt door je Zakelijke Rechtsbijstandverzekering.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Als je als zelfstandige ondernemer onverhoopt ziek of anderszins arbeidsongeschikt raakt heb je meestal geen recht op een uitkering van de overheid. Ondernemers dienen zelf hun financiële vangnet te regelen. Het is daarom belangrijk dat je narekent of je de gevolgen van langdurig niet werken zelf kunt dragen. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte en ongeval. Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Ligo ben je niet alleen verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, je hebt ook recht op een second opinion om de mate van arbeidsongeschiktheid te re-evalueren.

 • Inventaris- en goederenverzekering

  Met de Inventaris- en goederenverzekering ben je verzekerd tegen schade aan de bedrijfsmiddelen van je onderneming. Hieronder vallen ook computers en elektronica. De verzekering dekt schade die ontstaat als gevolg van vandalisme, inbraak, beroving maar ook brand- en ontploffingsschade vallen onder deze dekking.

 • Zakelijke ongevallenverzekering

  De Zakelijke Ongevallenverzekering dekt de schade die werknemers lijden als gevolg van een arbeidsongeval. De verzekering is bedoeld voor werkgevers die werknemers een eenmalige uitkering willen doen na het arbeidsongeval. Je kunt er ook voor kiezen om de dekking uit te breiden naar bezoekers op jouw bedrijfsterrein. Dit kan erg verstandig zijn als je bedrijf regelmatig bezoek ontvangt.

 • Pensioenverzekering

  Als ondernemer heb je vanaf je 66ste alleen recht op AOW. Je hebt geen werkgever die je pensioen voor je regelt. Zonder extra verzekering heb je na je pensioen dus alleen de AOW-uitkering. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het opbouwen van een aanvullend pensioen. Om te voorkomen dat je er na je pensioen financieel op achteruit gaat kun je ervoor kiezen om zelf te sparen. Bijvoorbeeld elke maand een deel van je inkomsten doorsluizen naar een spaarrekening. Dit vereist uiteraard wel wat discipline. Daarom kiezen veel ondernemers er dan ook toch voor om een Pensioenverzekering af te sluiten. De Pensioenverzekering biedt de mogelijkheid om elk jaar zelf belastingvrij geld opzij te zetten voor je pensioen. Een Pensioenverzekering is ook geschikt om een pensioengat te repareren. Als je een Pensioenverzekering hebt afgesloten krijg je elke maand lijfrente uitgekeerd.

 • Verzuimverzekering

  Het kan elke werkgever overkomen: een van je medewerkers valt langdurig weg door ziekte. Het werk ligt stil maar toch moet het loon doorbetaald worden. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een zieke werknemer maximaal 2 jaar (104 weken) door te betalen. Het doorbetalen van zieke werknemers kan zo kostbaar worden dat het voortbestaan van je bedrijf erdoor in gevaar wordt gebracht. Ook komen de kosten voor (tijdelijke) vervanging van de zieke werknemer bovenop de kosten van loondoorbetalingsverplichting. Met een Verzuimverzekering dek je dit risico af. Al je werknemers zijn gedekt met de Verzuimverzekering. Bij Ligo kun je de verzekering zelf samenstellen. Ook kun je kiezen of je alleen dekking voor loonkosten of ook re-integratie en arbozorg verzekerd wil hebben.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Als ondernemer kun je altijd onverhoopt te maken krijgen met beroepsfouten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld verkeerd advies. Voor sommige beroepen is deze verzekering zelfs wettelijk verplicht. Toch is het vaak ook nodig om deze verzekering af te sluiten ook al is er geen wettelijke verplichting. Zo kan bijvoorbeeld een klant eisen dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

 • Bedrijfsautoverzekering

  Met onze bedrijfsautoverzekering verzeker je bestelauto’s en vrachtwagens. Je kunt kiezen uit drie verschillende dekkingen: WA (Wettelijke Aansprakelijkheid), WA+ (Beperkt Casco) of All Risk. Ook bieden wij aanvullende verzekeringen aan. Zo ben je met Rechtsbijstand Verkeer verzekerd van deskundige juridische hulp bij een conflict over de bedrijfsauto. Met het afsluiten van de Inzittendenverzekering zorg je ervoor dat jij en je inzittenden goed verzekerd zijn, ook als er geen aansprakelijke partij is aan te wijzen.